ACCUPRO 20 - Dávkování


 

Dávkování léku: Accupro 20 Potahovaná tableta


Generikum: quinapril
Účinná látka: chinapril-hydrochlorid
ATC skupina: C09AA06 - quinapril
Obsah účinných látek: 20MG
Balení: Blistr


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka a podle informací uvedených na obalu přípravku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem.

nebo zdravotní sestrou.

Obvyklé dávkovací schéma je uvedeno níže:

Vysoký krevní tlak - doporučená zahajovací dávka je 10 nebo 20 mg jedenkrát denně. V případě potřeby může lékař tuto dávku zvýšit na 20 - 40 mg, obvykle podávané jako jedna dávka nebo rozděleně ve dvou dávkách. U pacientů léčených diuretiky (močopudné tablety) je doporučená počáteční dávka 5 mg jedenkrát denně. Poté může být dávka přípravku postupně zvýšena.

Městnavé srdeční selhání - obvyklá zahajovací dávka je 5 mg jedenkrát nebo dvakrát denně. Poté Vám lékař zvýší dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky. Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg nebo 5 mg podle závažnosti poškození ledvin. O změně dávky rozhodne lékař.

Použití u dětí a dospívajících

Dětem se podávání chinaprilu nedoporučuje.

Tablety se polykají a zapíjí se vodou.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACCUPRO, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) (nebo kdokoli jiný) více tablet přípravku ACCUPRO, než Vám lékař doporučil, vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACCUPRO

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte, pokud nenastal čas pro další dávku. Nezdvojnásobujte následujícíc dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v následující dávce ve stanovený čas.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ACCUPRO

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře,lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.Více informací