Digitoxin


Výsledky hledání na výraz digitoxin
Poslední aktualizace: 2022-10-03


Vinblastin teva


Nežádoucí účinky na kostní dřeň mohou být výraznější; - digitoxinem ( inek digitoxinu může být snížen; - erythromycinem (...

Tagy: Vinblastin teva, digitoxin

Vicks symptomed forte citrÓn


Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón, pokud: • jste alergický( na paracetamol, fenylefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte závažné onemocnění srdce. máte zvýšený krevní tlak ( hypertenzi). • máte závažné onemocnění jater. máte onemocnění ledvin nebo potíže s ledvinami. máte výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy ( hypertyreózu). • máte glaukom s úzkým úhlem ( zvýšený nitrooční tlak tzv. zelený zákal) současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy – ( iMAO), nebo jste je užíval( a) v posledních dvou týdnech. užíváte další léky, které snižují otok sliznice dýchacích cest při nachlazení a chřipce. Upozornění a opatřeníUpozornění: Obsahuje paracetamol. Neužívejte jiné další léky s obsahem paracetamolu. Ve všech případech podezření na předávkování ihned vyhledejte lékaře, i když se cítíte dobře, z důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater. Před užitím přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • máte poruchu funkce jater • máte zvýšenou činnost štítné žlázy • jste muž a máte zvětšenou prostatu, protože se u Vás mohou zhoršit potíže s močením • máte cukrovku, .....

Tagy: Vicks symptomed forte, forte citrÓn, digitoxin

Vicks symptomed complete citrÓn


Užívat Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže: • jste alergický( na paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte srdeční onemocnění • máte vysoký krevní tlak ( hypertenzi) • máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin • máte zvýšenou činnost štítné žlázy • máte cukrovku • máte glaukom ( zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem • máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu v moči • užíváte tricyklická antidepresiva • užíváte beta-blokátory • užíváte inhibitory MAO ( monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nebo jste je užíval( a) během posledních 14 dnů • užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris. Upozornění a opatření Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. V případě předávkování vyhledejte neodkladně lékaře, a to i tehdy, nemáte-li žádné potíže, kvůli závažnému poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce, nachlazení nebo přípravky proti rýmě. Před .....

Tagy: Vicks symptomed complete, complete citrÓn, digitoxin

Thallous (tl201) chloride injection


Jako digitoxin nebo digoxin Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nukleární medicíny dříve, než začnete tento přípravek používat. užívat Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže: • jste alergický( na paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte srdeční onemocnění • máte vysoký krevní tlak ( hypertenzi) • máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin • máte zvýšenou činnost štítné žlázy • máte cukrovku • máte glaukom ( zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem • máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu v moči • užíváte tricyklická antidepresiva • užíváte beta-blokátory • užíváte inhibitory MAO ( monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nebo jste je užíval( a) během posledních 14 dnů • užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris. Upozornění a opatření Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky .....

Tagy: Thallous (tl201) chloride, chloride injection, digitoxin

Technescan pyp


Propanolol o digitoxin a podobné látky o nitráty, např. užívat Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže: • jste alergický( na paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte srdeční onemocnění • máte vysoký krevní tlak ( hypertenzi) • máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin • máte zvýšenou činnost štítné žlázy • máte cukrovku • máte glaukom ( zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem • máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu v moči • užíváte tricyklická antidepresiva • užíváte beta-blokátory • užíváte inhibitory MAO ( monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nebo jste je užíval( a) během posledních 14 dnů • užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris. Upozornění a opatření Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. V případě předávkování vyhledejte neodkladně lékaře, a to i tehdy, nemáte-li žádné potíže, kvůli závažnému poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte .....

Tagy: Technescan pyp, digitoxin

Stovadis


Neužívejte přípravek Stovadis • jestliže jste alergický( na karvedilol, ivabradin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na jiné betablokátory, • jestliže trpíte závažnými poruchami funkce jater, • jestliže jste začal( a) trpět srdečním selháním, jestliže srdeční selhání není dostatečně kontrolováno nebo se poslední dobou zhoršuje, • jestliže trpíte nestabilní anginou ( závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje velmi často, s námahou nebo bez námahy) jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou ( bolest na hrudi, který se objevuje v klidu a v cyklech) jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, • jestliže je Vaše tepová frekvence příliš pomalá ( pod 50 tepů za minutu) nebo jestliže se cítíte slabý( máte snížené vědomí, trpíte dušností, nízkým krevním tlakem nebo bolestí na hrudi ( z důvodu symptomatické nebo závažné bradykardie ( pomalá tepová frekvence) jestliže právě máte srdeční záchvat, • jestliže trpíte kardiogenním šokem ( závažný srdeční stav způsobený příliš nízkým krevním tlakem, léčený v nemocnici) jestliže je Vaše srdeční frekvence udávána výhradně kardiostimulátorem, • jestliže máte závažné cévní onemocnění ( např. .....

Tagy: Stovadis, digitoxin

Prescoriel


Neužívejte přípravek Prescoriel • jestliže jste alergický( na karvedilol, ivabradin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na jiné betablokátory, • jestliže trpíte závažnými poruchami funkce jater, • jestliže jste začal( a) trpět srdečním selháním, jestliže srdeční selhání není dostatečně kontrolováno nebo se poslední dobou zhoršuje, • jestliže trpíte nestabilní anginou ( závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje velmi často, s námahou nebo bez námahy) jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou ( bolest na hrudi, který se objevuje v klidu a v cyklech) jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, • jestliže je Vaše tepová frekvence příliš pomalá ( pod 50 tepů za minutu) nebo jestliže se cítíte slabý( máte snížené vědomí, trpíte dušností, nízkým krevním tlakem nebo bolestí na hrudi ( z důvodu symptomatické nebo závažné bradykardie ( pomalá tepová frekvence) jestliže právě máte srdeční záchvat, • jestliže trpíte kardiogenním šokem ( závažný srdeční stav způsobený příliš nízkým krevním tlakem, léčený v nemocnici) jestliže je Vaše srdeční frekvence udávána výhradně kardiostimulátorem, • jestliže máte závažné cévní onemocnění ( např. .....

Tagy: Prescoriel, digitoxin

Osvaren


Digoxin nebo digitoxin), lékař bude monitorovat Vaše EKG a hladinu vápníku během podávání přípravku OsvaRen • jestliže dostanete zácpu • jestliže dostanete průjem. Neužívejte přípravek Prescoriel • jestliže jste alergický( na karvedilol, ivabradin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na jiné betablokátory, • jestliže trpíte závažnými poruchami funkce jater, • jestliže jste začal( a) trpět srdečním selháním, jestliže srdeční selhání není dostatečně kontrolováno nebo se poslední dobou zhoršuje, • jestliže trpíte nestabilní anginou ( závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje velmi často, s námahou nebo bez námahy) jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou ( bolest na hrudi, který se objevuje v klidu a v cyklech) jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, • jestliže je Vaše tepová frekvence příliš pomalá ( pod 50 tepů za minutu) nebo jestliže se cítíte slabý( máte snížené vědomí, trpíte dušností, nízkým krevním tlakem nebo bolestí na hrudi ( z důvodu symptomatické nebo závažné bradykardie ( pomalá tepová frekvence) jestliže právě máte srdeční záchvat, • jestliže trpíte kardiogenním šokem ( závažný srdeční stav .....

Tagy: Osvaren, digitoxin

Moxonidin actavis


Mezi ně patří: – tablety se sulfonylmočovinou a inzulin k léčbě cukrovky – nitráty k léčbě bolestí na hrudníku (angina pectoris) – digitalisové glykosidy (jako je dioxin nebo digitoxin) k léčbě slabého srdce – léky k léčbě revmatismu – léky na snížení koncentrace tuků v krvi – allopurinol, probenecid a kolchicin na léčbu dny – cimetidin na léčbu pálení žáhy a vředové choroby žaludku a dvanáctníku – výtažky štítné žlázy na léčbu její nedostatečné funkce • Tolazolin ( Neužívejte přípravek Prescoriel • jestliže jste alergický( na karvedilol, ivabradin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na jiné betablokátory, • jestliže trpíte závažnými poruchami funkce jater, • jestliže jste začal( a) trpět srdečním selháním, jestliže srdeční selhání není dostatečně kontrolováno nebo se poslední dobou zhoršuje, • jestliže trpíte nestabilní anginou ( závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje velmi často, s námahou nebo bez námahy) jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou ( bolest na hrudi, který se objevuje v klidu a v cyklech) jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, • jestliže je Vaše tepová frekvence příliš pomalá ( pod .....

Tagy: Moxonidin actavis, digitoxin

Liskantin


Přípravky snižující krevní srážlivost, digitoxin: Účinek těchto léků může být při užívání přípravku Liskantin snížen, proto je nutno dávku přípravku Liskantin přiměřeně upravit, resp. Neužívejte přípravek Liskantin: - jestliže jste alergický( na primidon, barbituráty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě léky působícími tlumivě na centrální nervovou soustavu ( např. léky na spaní, léky proti bolesti, psychofarmaky) jakož i alkoholem - jestliže trpíte akutní formou jaterní porfyrie ( neobvyklý stav s narušeným metabolismem červeného krevního pigmentu) jestliže trpíte těžší poruchou ledvin, jater nebo srdce Upozornění a opatření Strana 2 ( celkem 7) Před užitím přípravku Liskantin se poraďte se svým lékařem- jestliže máte omezenou funkci ledvin, protože pak by mělo být dávkování přípravku sníženo - jestliže trpíte poruchou jaterních nebo dýchacích funkcí - jestliže je Váš celkový zdravotní stav špatný. Použití přípravku Liskantin vyžaduje pravidelné kontroly krevního obrazu a další laboratorní vyšetření Vaším lékařem. Je důležité, že jdete na takové vyšetření. Po dlouhodobém podávání přípravek Liskantin .....

Tagy: Liskantin, digitoxin

Přečtěte si o tématu Digitoxin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma digitoxin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Digitoxin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Digitoxin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 14 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: