Famotidin které léky ho obsahují


Výsledky hledání na výraz famotidin které léky ho obsahují
Poslední aktualizace: 2023-03-25


Quamatel


Mohou to být příznaky rakoviny žaludku a famotidin může tyto příznaky zamaskovat. Je třeba se vyvarovat užití sukralfátu (komplex sacharosy a hydroxidu hlinitého používaný k léčbě peptického vředu, komplex vytvoří na žaludeční sliznici ochrannou vrstvu) současně s famotidinem a ještě po dobu 2 hodin po dávce famotidinu. KojeníKojící ženy nemají přípravek Quamatel používat nebo mají přestat kojit, protože se famotidin vylučuje do mateřského mléka. zení dopravních prostředků a obsluha strojůFamotidin nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, ani na jiné aktivity vyžadující velkou koncentraci, ale během používání famotidinu byly zaznamenány nežádoucí účinky jako závrať a bolest hlavy. Další léčivé přípravky a přípravek QuamatelInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek .....

Tagy: Quamatel, famotidin které léky ho obsahují

Ferro-folgamma


O některé léky snižující kyselost žaludku), dále léky užívané k léčbě žaludečního a dvanáctníkového vředu (cimetidin, ranitidin, famotidin, omeprazol, pantoprazol) Léčba tímto přípravkem vyžaduje vždy pravidelné lékařské kontroly, které odhalí event účinnost nebo neúčinnost léčby, snášenlivost či nesnášenlivost železa, event. Folgamma .. ..Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci....

Tagy: Ferro-folgamma, famotidin které léky ho obsahují

Elfimest


Poraďte se s lékařem před nebo po užití tohoto léčivého přípravku, pokud si všimnete následujících příznaků, které mohou být projevem jiné, závažnější nemoci: - zaznamenal( Další léčivé přípravky a přípravek Elfimest 20 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte nebo jste užíval( a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Neužívejte tento léčivý přípravek spolu s jinými léčivými přípravky, které omezují tvorbu žaludeční kyseliny, jako jsou inhibitory protonové pumpy ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu, které se objevují velmi .. Zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únava, které mohou být projevem vzácně se vyskytujících .. Při této příležitosti je důležité, abyste informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte. Změny v krevních testech, které kontrolují funkci jater. .....

Tagy: Elfimest, famotidin které léky ho obsahují

Aktiferrin


Vzhledem k riziku předávkování, je třeba věnovat zvláštní pozornost, pokud současně užíváte potravinové doplňky nebo jiné přípravky, které obsahují soli železa. Další léčivé přípravky a přípravek AktiferrinInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat Přípravek Aktiferrin by měl být užit během 2-3 hodin po podání níže uvedených přípravků: - tetracyklinů, ciprofloxacinu, levofloxacinu, norfloxacinu a ofloxacinu ( vitaminu C a kyseliny citronové, které podporují vstřebávání železa. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Aktiferrin, famotidin které léky ho obsahují

Acilib


Další léčivé přípravky a přípravek Acilib 20 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Neužívejte přípravek Acilib 20 mg současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v žaludku, jako jsou např. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci....

Tagy: Acilib, famotidin které léky ho obsahují

Přečtěte si o tématu Famotidin Které Léky Ho Obsahují. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma famotidin které léky ho obsahují, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Famotidin Které Léky Ho Obsahují. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Famotidin Které Léky Ho Obsahují.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7