Glenmark


Výsledky hledání na výraz glenmark
Poslední aktualizace: 2023-09-24


Zonisamide glenmark


Neužívejte Zonisamide Glenmark: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Zonisamide Glenmarkpatří do skupiny léčiv ( V souvislosti s léčbou přípravkem Zonisamide Glenmark se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevensova-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonisamide Glenmark se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( léčba přípravkem Zonisamide Glenmarkse u Vás nedoporučuje. protože Vaši dávku přípravku Zonisamide Glenmark možná bude nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamide Glenmark se u Vás může s větší pravděpodobností objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel a nohou a svědění ( protože Vaši dávku přípravku Zonisamide Glenmark možná bude nutné upravit. protože Vaši dávku přípravku Zonisamide Glenmark možná bude nutné upravit. Zonisamide Glenmark může způsobit snížené pocení, což povede ke zvýšení Vaší tělesné .....

Tagy: Zonisamide glenmark, glenmark

Trazodone glenmark


Neužívejte Trazodone Glenmark: - Jestliže jste alergický( Přípravek Trazodone Glenmark by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. pokud užíváte jiné léky současně s přípravkem Trazodone Glenmark nebo máte nějaké jiné nemoci. lékař Vás bude pravděpodobně chtít pravidelně kontrolovat během užívání přípravku Trazodone Glenmark. Během užívání trazodonu byly hlášeny závažné poruchy jater vedoucí k úmrtí. Přestaňte okamžitě užívat přípravek Trazodone Glenmark a poraďte se svým lékařem, pokud se u Vás objeví žloutnutí kůže nebo bělma očí ( Během léčby přípravkem Trazodone Glenmark se depresivní fáze maniodepresivní psychózy může změnit v manickou. V tomto případě musí být užívání přípravku Trazodone Glenmark ukončeno. máte horečku nebo příznaky podobné chřipce a užíváte přípravek Trazodone Glenmark, musíte se ihned poradit se svým lékařem. Přestaňte užívat Trazodone Glenmark a kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici, pokud se u Vás objeví: • .....

Tagy: Trazodone glenmark, glenmark

Temozolomide glenmark


Neužívejte přípravek Temozolomide Glenmark .. Upozornění a opatření .. .. .. ..Před užitím přípravku Temozolomide Glenmark se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: .. můžete Temozolomide Glenmark užívat po dobu 42 dnů v kombinaci s radioterapií. e přípravek Temozolomide Glenmark by mohl způsobit, že se hepatitida B znovu aktivuje, což může být v některých případech smrtelné. V některých případech může být nutné léčbu přípravkem Temozolomide Glenmark ukončit. aby se sledovaly nežádoucí účinky přípravku Temozolomide Glenmark na Vaše krevní buňky. požádejte Vašeho lékaře o doporučení nejlepší doby pro užití přípravku Temozolomide Glenmark, dokud zvracení není pod kontrolou. může být nutné Vaši dávku přípravku Temozolomide Glenmark upravit. kteří užívali přípravek Temozolomide Glenmark, jsou k dispozici omezené údaje. Další léčivé přípravky a Temozolomide Glenmark .. e přípravkem Temozolomide Glenmark nesmíte být .....

Tagy: Temozolomide glenmark, glenmark

Lacosamide Glenmark


Neužívejte Lacosamide Glenmark- jestliže jste alergický( Neužívejte Lacosamide Glenmark, pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Upozornění a opatření Před užitím Lacosamide Glenmark se poraďte se svým lékařem, jestliže: • máte myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu. Lacosamide Glenmark může způsobit závrať, která by mohla zvýšit riziko úrazu nebo pádu. poraďte se před užitím přípravku Lacosamide Glenmark se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti do 4 let Lacosamide Glenmark se nedoporučuje u dětí do 4 let. Další léčivé přípravky a Lacosamide Glenmark Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( e Lacosamide Glenmark může také ovlivňovat srdce: • přípravky k léčbě srdečních onemocnění • přípravky, které by mohly vyvolat abnormální nález na EKG záznamu ( poraďte se před užitím přípravku Lacosamide Glenmark se svým lékařem nebo lékárníkem. e mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravku .....

Tagy: Lacosamide Glenmark, glenmark

Ivabradine glenmark


Neužívejte Ivabradine Glenmark- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ivabradine Glenmark se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu ( dříve než začnete Ivabradine Glenmark užívat nebo během jeho užívání. DětiIvabradine Glenmark není určen pro podávání dětem a dospívajícím mladších než 18 let. Další léčivé přípravky a Ivabradine Glenmark Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( protože může být nutná úprava dávky přípravku Ivabradine Glenmark nebo další sledování: - flukonazol ( Ivabradine Glenmark s jídlem a pitímVyvarujte se konzumace grapefruitové šťávy během léčby přípravkem Ivabradine Glenmark. Těhotenství a kojeníNeužívejte Ivabradine Glenmark, jste-li těhotná nebo plánujete otěhotnět ( viz „Neužívejte Ivabradine Glenmark ”) Jestliže jste těhotná a užila jste Ivabradine
Tagy: Ivabradine glenmark, glenmark

Imatinib glenmark


Imatinib Glenmark může způsobit zadržování vody v těle ( Imatinib Glenmark může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít k infekci....

Tagy: Imatinib glenmark, glenmark

Ezetimibe glenmark


Jestliže užíváte přípravek Ezetimibe Glenmark spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního statinu. Neužívejte přípravek Ezetimibe Glenmark: • jestliže jste alergický( Neužívejte přípravek Ezetimibe Glenmark spolu se statinem, jestliže: • máte v současné době potíže s játry. než začnete užívat přípravek Ezetimibe Glenmark se statinem. co jste začali užívat přípravek Ezetimibe Glenmark se statinem. nedoporučuje se přípravek Ezetimibe Glenmark užívat. Bezpečnost a účinnost společného užívání přípravku Ezetimibe Glenmark a některých léčivých přípravků snižujících cholesterol, fibrátů, nebyla stanovena. Další léčivé přípravky a přípravek Ezetimibe Glenmark Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( protože ovlivňují způsob účinku ezetimibu – viz bod 3 „Jak se přípravek Ezetimibe Glenmark užívá“, • fibráty ( Těhotenství a kojení Neužívejte přípravek Ezetimibe
Tagy: Ezetimibe glenmark, glenmark

Entecavir glenmark


Neužívejte Entecavir Glenmark: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím Entecavir Glenmark se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - jestliže jste někdy měl( protože přípravek Entecavir Glenmark se z těla vylučuje ledvinami a může být potřeba upravit vaši dávku nebo dávkovací režim. nepřestávejte užívat Entecavir Glenmark bez porady s lékařem, protože vaše onemocnění by se mohlo po přerušení léčby zhoršit. Až bude léčba přípravkem Entecavir Glenmark ukončena, váš lékař vás bude i nadále po několik měsíců sledovat a provádět krevní testy. jaký to může mít vliv na léčbu přípravkem Entecavir Glenmark. - jestliže jste současně infikován( Entecavir Glenmark se nemá užívat k léčbě hepatitidy B, pokud současně neužíváte léky na léčbu HIV, protože účinnost léčby HIV by v budoucnosti mohla být snížena. Entecavir Glenmark neléčí infekci HIV. užívání přípravku Entecavir Glenmark neznamená, že nemůžete virem hepatitidy B ( Entecavir
Tagy: Entecavir glenmark, glenmark

Capecitabine glenmark


Děti a dospívající .. ..Přípravek Capecitabine Glenmark není určen dětem a dospívajícím. Nedávejte přípravek Capecitabine Glenmark dětem a dospívajícím. Další léčivé přípravky a přípravek Capecitabine Glenmark .. Přípravek Capecitabine Glenmark s jídlem a pitím .. Užívejte přípravek Capecitabine Glenmark nejpozději 30 minut po jídle. nesmíte přípravek Capecitabine Glenmark užívat. Pokud užíváte přípravek Capecitabine Glenmark, nesmíte kojit. zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. ..Přípravek Capecitabine Glenmark může vyvolat pocit závratě, nevolnosti nebo únavy. Přípravek Capecitabine Glenmark tedy může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Capecitabine Glenmark obsahuje laktózu. Jak se Capecitabine Glenmark užívá .. Přípravek Capecitabine Glenmark může předepisovat pouze lékař, který má zkušenosti s používáním protinádorových léků. Dávka přípravku Capecitabine
Tagy: Capecitabine glenmark, glenmark

Bendamustine glenmark


Nepoužívejte přípravek Bendamustine Glenmark • jestliže jste alergický( je-li během kojení nezbytná léčba přípravkem Bendamustine Glenmark, je třeba přerušit kojení ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Bendamustine Glenmark se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou • v případě snížené schopnosti kostní dřeně obnovovat krevní buňky. Počet bílých krvinek a krevních destiček v krvi Vám bude zkontrolován před zahájením léčby přípravkem Bendamustine Glenmark, před každým dalším léčebným cyklem a v intervalech mezi jednotlivými léčebnými cykly. v případě kožních reakcí v průběhu léčby přípravkem Bendamustine Glenmark. Závažnost těchto kožních reakcí se může zvyšovat. Tento jev se nazývá syndrom nádorového rozpadu a může vést k selhání ledvin a srdečním potížím do 48 hodin od podání první dávky přípravku Bendamustine Glenmark. Váš lékař se postará, že budete mít dostatek tekutin a bude Vám moci podat další léky, aby se této komplikaci předešlo. Další léčivé přípravky a přípravek Bendamustine
Tagy: Bendamustine glenmark, glenmark

Přečtěte si o tématu Glenmark. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma glenmark, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Glenmark. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Glenmark.


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop