Inhalator


Výsledky hledání na výraz inhalator
Poslední aktualizace: 2023-03-18


Yanimo respimat 2,5 mikrogramŮ/2,5 mikrogramŮ


Nepoužívejte Yanimo Respimat-jestliže jste alergický( na tiotropium nebo olodaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na atropin nebo podobné látky jako například ipratropium nebo oxitropium. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Yanimo Respimat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:-pokud máte astma ( nemáte používat Yanimo Respimat k léčbě astmatu) pokud máte onemocnění srdce. pokud máte vysoký krevní tlak. pokud máte epilepsii. pokud máte určité problémy se štítnou žlázou nazývané tyreotoxikóza. pokud máte abnormální rozšíření některé tepny nazývané aneurysma. pokud máte diabetes ( cukrovku).-pokud máte těžkou poruchu funkce jater. pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin. v případě plánovaného chirurgického výkonu. pokud máte oční problém nazývaný zelený zákal s úzkým úhlem. pokud máte problémy s prostatou nebo potíže s vyprazdňováním moči. Během používání přípravku Yanimo Respimat:-Ukončete používání léku a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás bezprostředně po použití léku objeví tíseň na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost. Mohou to být příznaky stavu, který se nazývá bronchospasmus ( viz bod 4) Pokud se .....

Tagy: Yanimo respimat 2,5, 2,5 mikrogramŮ/2,5 mikrogramŮ, inhalator

Ventolin inhaler n


Neužívejte Ventolin Inhaler N jestliže jste alergický( na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže si myslíte, že se Vás to týká, neužívejte přípravek Ventolin Inhaler N, dokud se neporadíte s lékařem. Upozornění a opatření Než začnete přípravek Ventolin Inhaler N užívat, Váš lékař potřebuje vědět zda:  se léčíte s vysokým krevním tlakem,  se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy,  trpíte onemocněním srdce, včetně nepravidelností srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu nebo anginy pectoris ( bolest na hrudi) máte nízkou hladinu draslíku v krvi,  užíváte deriváty xantinů ( jako je teofylin) nebo kortikosteroidy k léčbě astmatu,  užíváte přípravky na odvodnění ( diuretika) používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce. Užíváte-li některý z uvedených přípravků, Váš lékař bude sledovat Vaši hladinu draslíku v krvi. Jestliže si myslíte, že se Vás něco z uvedeného týká, informujte o tom Vašeho lékaře. Pokud při inhalaci dosud účinné dávky nepociťujete úlevu trvající alespoň tři hodiny, vyhledejte lékaře. Další léčivé přípravky a přípravek Ventolin Inhaler .....

Tagy: Ventolin inhaler n, inhalator

Tobi nebuliser solution


Nepoužívejte přípravek Tobi jestliže jste alergický( na tobramycin, na některé aminoglykosidové antibiotikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se Vás týká cokoliv ze shora uvedeného, nepoužívejte tento přípravek a promluvte si s Vaším lékařem. Pokud se domníváte, že můžete být alergický( poraďte se s lékařem Upozornění a opatření Před použitím přípravku Tobi se poraďte se svým lékařem, pokud máte nebo jste kdykoli v minulosti měl( a) některé z následujících potíží:  Potíže se sluchem ( včetně zvonění v uších a závratí) Potíže s ledvinami  Neobvykle obtížné dýchání se sípáním nebo kašlem, tlak na prsou  Krev ve vykašlaném hlenu  Svalová slabost, která trvá nebo se s časem zhoršuje, příznak vztahující se ke stavům jako jsou myasthenia gravis nebo Parkinsonova choroba Pokud se Vás týká cokoliv z uvedeného, promluvte si s Vaším lékařem před tím, než začnete přípravek Tobi používat. Inhalace léků může vyvolat pocit tlaku na prsou a sípání a k tomu může dojít i při používání přípravku Tobi. Váš lékař na Vás při inhalaci první dávky přípravku Tobi dohlédne a zkontroluje při tom funkci Vašich plic jak před první inhalací, tak i po .....

Tagy: Tobi nebuliser solution, inhalator

Symbicort turbuhaler 400 mikrogramŮ/12 mikrogramŮ/inhalace


Nepoužívejte Symbicort Turbuhaler• Jestliže jste alergický( na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Symbicort Turbuhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: • máte cukrovku. máte plicní infekci. máte vysoký krevní tlak, nebo jste někdy měl( a) jste problémy se srdcem ( např. nepravidelný tep, velmi rychlý tep, zúžení cév nebo vám selhává srdce) máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvinami ( láza sousedící s ledvinami) máte nízkou hladinu draslíku v krvi. máte závažné problémy s játry. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. Další léčivé přípravky a Symbicort TurbuhalerInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře/lékárníka zejména o následujících lécích: • beta blokátory ( např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku) včetně očních kapek s beta blokátory ( např. timolol k léčbě glaukomu – zelený oční zákal) léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného tepu ( např. chinidin) léky .....

Tagy: Symbicort turbuhaler 400, 400 mikrogramŮ/12 mikrogramŮ/inhalace, inhalator

Symbicort turbuhaler 200 mikrogramŮ/ 6 mikrogramŮ/ inhalace


Nepoužívejte Symbicort Turbuhaler• Jestliže jste alergický( na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) což je laktosa ( která obsahuje malé množství mléčných proteinů) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Symbicort Turbuhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: • máte cukrovku. máte plicní infekci. máte vysoký krevní tlak, nebo jste někdy měl( a) jste problémy se srdcem ( např. nepravidelný tep, velmi rychlý tep, zúžení cév nebo vám selhává srdce) máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvinami ( láza sousedící s ledvinami) máte nízkou hladinu draslíku v krvi. máte závažné problémy s játry. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. Další léčivé přípravky a Symbicort TurbuhalerInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích: • betablokátory ( např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku) včetně očních kapek s betablokátory ( např. timolol k léčbě glaukomu – zelený oční zákal) .....

Tagy: Symbicort turbuhaler 200, 200 mikrogramŮ/ 6 mikrogramŮ/ inhalace, inhalator

Symbicort turbuhaler 100 mikrogramŮ/6 mikrogramŮ/inhalace


Nepoužívejte Symbicort Turbuhaler• Jestliže jste alergický( na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Symbicort Turbuhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: • máte cukrovku. máte plicní infekci. máte vysoký krevní tlak, nebo jste někdy měl( a) jste problémy se srdcem ( např. nepravidelný tep, velmi rychlý tep, zúžení cév nebo vám selhává srdce) máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvinami ( láza sousedící s ledvinami) máte nízkou hladinu draslíku v krvi. máte závažné problémy s játry. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. Další léčivé přípravky a Symbicort TurbuhalerInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích: • betablokátory ( např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku) včetně očních kapek s betablokátory ( např. timolol k léčbě glaukomu – zelený oční zákal) léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného tepu ( např. chinidin) léky .....

Tagy: Symbicort turbuhaler 100, 100 mikrogramŮ/6 mikrogramŮ/inhalace, inhalator

Symbicort


Nepoužívejte přípravek Symbicort: • jestliže jste alergický( na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Symbicort se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: • máte cukrovku. máte infekční zánět plic. máte vysoký krevní tlak, nebo jste někdy měl( a) problémy se srdcem ( např. nepravidelný tep, velmi rychlý tep, zúžení cév nebo Vám selhává srdce) máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvinami ( láza sousedící s ledvinami) máte nízkou hladinu draslíku v krvi. máte závažnou poruchu funkce jater. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. Děti a dospívajícíPřípravek Symbicort není určen dětem a dospívajícím do 18 let. Další léčivé přípravky a přípravek SymbicortInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích: • beta blokátory ( např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku) včetně očních kapek s beta blokátory ( např. timolol k léčbě glaukomu – zelený .....

Tagy: Symbicort, inhalator

Striverdi respimat


Nepoužívejte Striverdi Respimat-jestliže jste alergický( na olodaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Striverdi Respimat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:-pokud máte astma ( nemáte používat Striverdi Respimat k léčbě astmatu) pokud trpíte onemocněním srdce. pokud máte vysoký krevní tlak. pokud trpíte epilepsií. pokud trpíte zvýšenou činností štítné žlázy - onemocněním, které se nazývá tyreotoxikóza. pokud je u Vás přítomno abnormální rozšíření tepny nazývané aneurysma. pokud máte diabetes ( cukrovku).-pokud trpíte těžkou poruchou funkce jater, protože Striverdi Respimat nebyl zkoušen u této populace pacientů. pokud trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, protože existuje omezená zkušenost s přípravkem Striverdi Respimat u této populace pacientů. v případě plánovaného chirurgického výkonu. Během používání přípravku Striverdi Respimat:-Ukončete užívání léku a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás bezprostředně po použití léku objeví tíseň na hrudi, kašel, pískoty nebo dušnost. Mohou to být příznaky stavu, který se nazývá bronchospasmus ( viz bod 4) Pokud se Vaše dýchání zhoršilo nebo pokud se u .....

Tagy: Striverdi respimat, inhalator

Srivasso


Nepoužívejte přípravek Srivasso 18 mikrogramů- jestliže jste alergický( na tiotropium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na atropin nebo podobné léky, jako je ipratropium nebo oxitropium. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Srivasso se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - Oznamte svému lékaři, jestliže trpíte zeleným očním zákalem ( glaukomem s úzkým úhlem) máte problémy s prostatou nebo potíže s vyprazdňováním moči. Pokud máte problémy s ledvinami, poraďte se se svým lékařem. Přípravek Srivasso 18 mikrogramů je určen pro udržovací léčbu chronické obstrukční plicní nemoci, nemá být používán k léčbě náhlých záchvatů dušnosti nebo sípání. Po použití přípravku Srivasso 18 mikrogramů se mohou vyskytnout časné alergické reakce jako kožní vyrážka, otok, svědění, sípání nebo dušnost. Pokud se objeví, okamžitě informujte svého lékaře. Inhalačně podávané léky jako Srivasso 18 mikrogramů mohou ihned po inhalaci způsobit pocit tísně na hrudi, kašel, sípání nebo dušnost. Pokud se objeví, okamžitě informujte svého lékaře. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby prášek z tobolek nevnikl do očí, což může vést k .....

Tagy: Srivasso, inhalator

Spiriva respimat


Nepoužívejte Spiriva Respimat - jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na tiotropium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na atropin nebo podobné léky jako ipratropium nebo oxitropium Upozornění a opatření Před použitím přípravku Spiriva Respimat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte zeleným očním zákalem s úzkým úhlem, problémy s prostatou nebo máte potíže s vyprazdňováním moči. Jestliže máte problémy s ledvinami, prosím, informujte lékaře. Při používání přípravku Spiriva Respimat dejte pozor, aby Vám sprej nevnikl do očí. To by mohlo vést k bolestivosti očí nebo očním problémům, rozmazanému vidění, vizuálnímu haló nebo duhovému vidění ve spojení se zčervenáním očí ( tj. zelený oční zákal s úzkým úhlem) Oční potíže mohou být doprovázeny bolestí hlavy, pocitem na zvracení nebo zvracením. Vypláchněte oči teplou vodou, ukončete užívání tiotropium-bromidu a ihned se poraďte se svým lékařem o dalším postupu. Jestliže se Vaše dýchání zhorší nebo se u Vás vyskytne kožní vyrážka, otok nebo svědění bezprostředně po použití inhalátoru, jeho používání .....

Tagy: Spiriva respimat, inhalator

Přečtěte si o tématu Inhalator. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma inhalator, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Inhalator. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Inhalator.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: