Kabi


Výsledky hledání na výraz kabi
Poslední aktualizace: 2023-03-29


Kombinace, interakce: Ciprofloxacin kabi & Prednison 20 léčiva


Interakce s potravinami a další doporučeníCiprofloxacin kabi: Vyhněte se nadměrnému množství kávy nebo čaje (...

Tagy: Kombinace, interakce Ciprofloxacin, Ciprofloxacin kabi & Prednison 20 léčiva, kabi

Vedlejší účinky: Ciprofloxacin kabi & Prednison 20 léčiva


Vedlejší a nežádoucí účinky Ciprofloxacin kabi a Prednison 20 léčiva ....

Tagy: Vedlejší účinky Ciprofloxacin, Ciprofloxacin kabi & Prednison 20 léčiva, kabi

Zoledronic acid fresenius kabi


Lékař před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Fresenius Kabi provede vyšetření krve a bude v pravidelných intervalech kontrolovat Vaši odpověď na léčbu. Přípravek Zoledronic acid Fresenius Kabi Vám nesmí být podán: • jestliže jste alergický( do které přípravek Zoledronic acid Fresenius Kabi patří) jestliže kojíte Upozornění a opatření Před podáním přípravku Zoledronic acid Fresenius Kabi se poraďte se svým lékařem: • Jestliže trpíte nebo jste trpěl( Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Fresenius Kabi Vám může lékař doporučit, abyste absolvoval( e užíváte přípravek Zoledronic acid Fresenius Kabi a informujte Vašeho lékaře o léčbě vašeho chrupu. Během léčby přípravkem Zoledronic acid Fresenius Kabi dodržujte pečlivou ústní hygienu ( musí být hypokalcémie před podáním první dávky přípravku Zoledronic acid Fresenius Kabi upravena. Pacienti ve věku 65 let a starší Přípravek Zoledronic acid Fresenius Kabi může být podáván lidem ve věku 65 let a .....

Tagy: Zoledronic acid fresenius, fresenius kabi, kabi

Water for injection kabi


Nepoužívejte přípravek Water for Injection Kabi: Nesmíte dostat přípravek Water for Injection Kabi samotný. e přípravek Water for Injection Kabi nemá stejnou konzistenci jako krev. Přípravek Water for Injection Kabi je vždy míchán s jedním nebo s více přípravky zdravotnickým personálem před tím, než Vám bude podán. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Water for Injection Kabi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před podáním přípravku Water for Injection Kabi: • Musí být vždycky smíchán s jedním nebo více léčivými přípravky. Další léčivé přípravky a přípravek Water for Injection KabiInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( které používáte spolu s přípravkem Water for Injection Kabi mohou vzájemně interagovat ( Přípravek Water for Injection Kabi s jídlem a pitímZeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít. který vám bude podáván s přípravkem Water for Injection
Tagy: Water for injection, injection kabi, kabi

Voriconazole fresenius kabi


Nepoužívejte přípravek Voriconazole Fresenius Kabi: • jestliže jste alergický( Během léčby přípravkem Voriconazole Fresenius Kabi nesmíte užívat následující léčivé látky: • Terfenadin ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Voriconazole Fresenius Kabi se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: • Jste měl( lékař Vám může předepsat nižší dávky přípravku Voriconazole Fresenius Kabi. Lékař u Vás bude během léčby přípravkem Voriconazole Fresenius Kabi sledovat funkci jater pomocí krevních vyšetření. Během léčby přípravkem Voriconazole Fresenius Kabi: • se okamžitě obraťte na lékaře, jestliže se u Vás vyskytne: - popálení kůže při vystavení slunečnímu záření - těžká kožní vyrážka nebo puchýře - bolest kostí. e by u Vás mohlo při dlouhodobém používání přípravku Voriconazole Fresenius Kabi dojít ke vzniku rakoviny kůže. Děti a dospívajícíVoriconazole Fresenius Kabi se nesmí podávat dětem mladším 2 let. Další léčivé přípravky a přípravek Voriconazole .....

Tagy: Voriconazole fresenius kabi, kabi

Vitalipid n adult


Vitalipid N Adult se může přidat do přípravků Kabimix, Vitrimix, Structolipid....

Tagy: Vitalipid n adult, kabi

Vancomycin kabi


Nepoužívejte přípravek Vancomycin Kabi • jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Vankomycin Kabi se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( Během léčby přípravkem Vancomycin Kabi se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( Další léčivé přípravky a přípravek Vancomycin KabiInformujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal( Následující léčivé přípravky mohou reagovat s přípravkem Vancomycin Kabi: • anestetika • léky působící na svalové uvolnění • léky působící proti bakteriálním infekcím ( zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Vancomycin Kabi nemá žádný nebo má jen velmi malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vankomycin Kabi Vám bude podán zdravotnickým personálem během Vašeho pobytu v nemocnici....

Tagy: Vancomycin kabi, kabi

Smofkabiven peripheral


X 1904 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi s. eská republika Výrobce: Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14....

Tagy: Smofkabiven peripheral, kabi

Smofkabiven extra nitrogen electrolyte free


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) mírně zvýšená tělesná teplota. Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi ( v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep ( tachykardie). Reakce z přecitlivělosti ( s možnými příznaky jako jsou otoky, horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny ( vystouplá rudá místa na pokožce) zrudnutí, bolest hlavy) Pocity horka a chladu. Bledost. Lehké zmodrání rtů a kůže ( z důvodu příliš malého množství kyslíku v krvi) Bolest v krku, v zádech, bolest kostí, bolest na prsou, bolest v bedrech. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .....

Tagy: Smofkabiven extra nitrogen, nitrogen electrolyte free, kabi

Smofkabiven extra nitrogen


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) mírně zvýšená tělesná teplota. Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi ( v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep ( tachykardie). Reakce z přecitlivělosti ( s možnými příznaky jako jsou otoky, horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny ( vystouplá rudá místa na pokožce) zrudnutí, bolest hlavy) Pocity horka a chladu. Bledost. Lehké zmodrání rtů a kůže ( z důvodu příliš malého množství kyslíku v krvi) Bolest v krku, v zádech, bolest kostí, bolest na prsou, bolest v bedrech. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .....

Tagy: Smofkabiven extra nitrogen, kabi

Smofkabiven electrolyte free


X 2463 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi s. eská republika Výrobce: Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. x 2463 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi s. eská republika Výrobce: Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) mírně zvýšená tělesná teplota. Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi ( v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep ( tachykardie). Reakce z přecitlivělosti ( s možnými příznaky jako jsou otoky, horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny ( .....

Tagy: Smofkabiven electrolyte free, kabi

Smofkabiven


X 2463 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi s. eská republika Výrobce: Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) mírně zvýšená tělesná teplota. Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi ( v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep ( tachykardie). Reakce z přecitlivělosti ( s možnými příznaky jako jsou otoky, horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny ( vystouplá rudá místa na pokožce) zrudnutí, bolest hlavy) Pocity horka a chladu. Bledost. Lehké zmodrání rtů a kůže ( z důvodu příliš malého množství kyslíku v krvi) Bolest v krku, v zádech, bolest kostí, bolest na prsou, bolest v bedrech. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z .....

Tagy: Smofkabiven, kabi

Přečtěte si o tématu Kabi. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma kabi, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Kabi. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Kabi.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: