Accusol 35 - Interakce


 

Interakce léku: Accusol 35 Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci


Generikum: hemofiltrates
Účinná látka: calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium chloride, sodium hydrogen carbonate
ATC skupina: B05ZB - hemofiltrates
Obsah účinných látek:
Balení: Vak
Před zahájením léčby Váš lékař zkontroluje, zda máte zajištěn vyhovující přístup do žíly nebo artérie.
Rovněž se ujistí, že u Vás není vysoké riziko krvácení.

Roztoky Accusol 35 jsou k dispozici s různými koncentracemi draslíku a glukózy. Vaše krevní
hladina draslíku a glukózy bude pečlivě monitorována, aby se zajistilo použití nejvhodnějšího složení
přípravku Accusol 35.

Lékař Vám nepodá přípravek Accusol 35:

• jestliže nemáte zajištěn vyhovující přístup do žíly a/nebo artérie
• jestliže je u Vás vysoké riziko krvácení
• jestliže máte vysokou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi
• jestliže máte příliš nízkou krevní hladinu draslíku, pokud nedostáváte doplňkovou léčbu
draslíku
• jestliže jste v takovém klinickém stavu, kdy by mohlo dojít ke zhoršení aktuální acidity nebo
alkality krve
• jestliže máte selhání ledvin a odpadní produkty nemohou být odstraněny z krevního řečiště
hemofiltrací

Upozornění a opatření

Přípravek Accusol 35 může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem lékaře, která má
zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací.
Váš lékař Vám provede následující:
• změří aciditu a krevní hladiny různých solí a odpadních produktů;
• zajistí, aby tyto hladiny byly správné a pečlivě sledované v průběhu léčby;
• zajistí, že rovnováha tekutin ve Vašem těle je udržována na dobré úrovni;
• velmi pečlivě zkontroluje glykemii, zvláště v případě, že jste diabetik;
• bude pravidelně měřit hladinu draslíku v krvi;
• těsně před použitím se ujistí, že obsah obou komor je promíchán aktivací dlouhého švu
(mezikomorový šev) a následnou aktivací krátkého švu „SafetyMoon“ v blízkosti
přístupového portu. Pokud Vám lékař infuzí podá nepromíchaný roztok, Vaše krevní
hladina hydrogenuhličitanu se může zvýšit. To může způsobit nežádoucí účinky jako je
např. nevolnost, ospalost, bolesti hlavy, abnormální srdeční tep a potíže s dýcháním.

Další léčivé přípravky a přípravek Accusol 35

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat. Použití přípravku Accusol 35 může ovlivnit a zasáhnout do účinku jiných léčiv.
• Pokud užíváte vitamin D nebo léčiva obsahující vápník, Vaše krevní hladina vápníku se může
změnit.
• Pokud užíváte dodatečně hydrogenuhličitan sodný, existuje zvýšené riziko abnormálních
hladin solí a alkálií (alkalóza) v krvi.
• Pokud užíváte přípravky na srdce známé jako srdeční glykosidy, možná budete potřebovat
dodávat draslík. Váš lékař Vás bude během léčby důkladně sledovat.

Těhotenství a kojení

Upozorněte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Lékař stanoví poměr prospěchu a rizik při
použití přípravku Accusol 35.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
439 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
126 Kč

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: