ACIDUM FOLICUM LéčIVA - Interakce


 

Interakce léku: Acidum folicum léčiva Obalená tableta


Generikum: folic acid
Účinná látka: Kyselina listová
ATC skupina: B03BB01 - folic acid
Obsah účinných látek: 10MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Acidum folicum Léčiva
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu listovou (acidum folicum) nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- při zhoubné chudokrevnosti neléčené zároveň vitaminem B12.

Upozornění a opatření
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a přípravek Acidum folicum Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užívala, nebo které možná budete užívat.
Strana 2 (celkem 3)
Účinky přípravku Acidum folicum Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem
ovlivňovat. Jde především o léky používané k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy
a antikoncepční pilulky. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Acidum folicum
Léčiva žádné volně prodejné léky s obsahem směsi vitaminů. Jestliže Vám další lékař bude
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Acidum folicum Léčiva.

Přípravek Acidum folicum Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Acidum folicum Léčiva obsahuje laktosu a sacharosu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
549 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop