ACNATAC - Interakce


 

Interakce léku: Acnatac Gel


Generikum: tretinoin, combinations
Účinná látka: klindamycin-fosfÁt, tretinoin
ATC skupina: D10AD51 - tretinoin, combinations
Obsah účinných látek: 10MG/G+0,25MG/G
Balení: Tuba


Nepoužívejte přípravek Acnatac
• jestliže jste alergický(á) na klindamycin, tretinoin nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
• jestliže jste alergický(á) na linkomycin.
2
• jestliže máte chronické zánětlivé onemocnění střeva (např. Crohnova choroba nebo ulcerózní
kolitida).
• jestliže jste někdy měl(a) kolitidu po užívání antibiotik, která je typická dlouhodobým či
silným průjmem či křečemi v břiše.
• jestliže jste Vy nebo některý člen Vaší rodiny měl(a) rakovinu kůže.
• jestliže trpíte akutním ekzémem, který je typický zanícenou, zarudlou, suchou a šupinatou
kůží.
• jestliže trpíte růžovkou (rosaceou), což je onemocnění kůže postihující obličej, které se
projevuje zčervenáním, pupínky a olupováním kůže.
• jestliže trpíte jiným akutním zánětlivým onemocněním kůže (např. folikulitida), zejména
kolem úst (periorální dermatitida).
• jestliže trpíte určitou formou acne vulgaris, která je typická pustulózními a hlubokými
cystickými nodulárními lézemi (acne conglobata a acne fulminans).

Jestliže se Vás některá z výše uvedených situací týká, nepoužívejte tento lék a poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření
• Zabraňte kontaktu tohoto léku s ústy, očima, sliznicemi a odřenou či ekzematózní kůží. Buďte
opatrný(á) při nanášení přípravku na citlivé oblasti kůže. V případě náhodného zasažení očí je
vypláchněte velkým množstvím vlažné vody.
• Nepoužívejte přípravek Acnatac, jestliže jste těhotná, zejména v prvních třech měsících
těhotentví. Jestliže jste žena ve fertilním (plodném) věku, nepoužívejte přípravek Acnatac, pokud
neužíváte antikoncepci (viz také bod „Těhotenství, kojení a fertilita“).
• Pokud se objeví dlouhodobý nebo silný průjem nebo křeče v břiše, přestaňte tento přípravek
používat a poraďte se ihned s lékařem.
• Jestliže máte atopický ekzém (chronický svědící zánět kůže), poraďte se před používáním tohoto
přípravku se svým lékařem.
• Je třeba vyhnout se působení přirozeného nebo umělého světla (např. horské slunce). Tento
přípravek totiž může zvýšit citlivost kůže ke spálení sluncem a jiným nežádoucím účinkům
slunce. Při pobytu venku je třeba neustále používat přípravky na opalování s ochranným faktorem
(SPF) nejméně 30 a nosit ochranné oblečení (např. klobouk).
Pokud se však přesto spálíte v obličeji, přestaňte přípravek používat, dokud se kůže nezahojí.
• Pokud se během léčby tímto přípravkem objeví akutní zánět kůže, poraďte se se svým lékařem.
• Přípravek Acnatac nemá být aplikován současně s jinými přípravky používanými na kůži včetně
kosmetických (viz také bod „Další léčivé přípravky a přípravek Acnatac").

Další léčivé přípravky a přípravek Acnatac
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které si koupíte bez lékařského
předpisu nebo rostlinných přípravků. Přípravek Acnatac totiž může ovlivnit účinek jiných léčivých
přípravků. Stejně tak některé léčivé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Acnatac.

Jestliže používáte jakékoli přípravky obsahující síru, kyselinu salicylovou, benzoyl-peroxid nebo
rescinol či chemická abraziva, před zahájením léčby tímto přípravkem budete muset počkat, dokud
účinek těchto přípravků nevymizí. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete začít používat přípravek
Acnatac.

Během léčby přípravkem Acnatac nepoužívejte medicinální mýdla, čistící přípravky nebo exfoliační
roztoky se silným vysoušecím účinkem. Při používání následujících přípravků je třeba opatrnosti,
3
neboť mohou vysoušet kůži: abrazivní mýdla, mýdla a kosmetické přípravky s vysokým obsahem
alkoholu, adstringenty, koření nebo citrusy.

Před použitím tohoto léku spolu s jinými léčivými přípravky obsahujícími erythromycin nebo
metronidazol, aminoglykosidy, jiná antibiotika nebo kortikosteroidy, nebo pokud užíváte
neuromuskulární blokátory (blokátory nervosvalového přenosu), např. myorelaxancia používaná při
anestezii, se poraďte se svým lékařem.

Warfarin nebo podobné přípravky - používané k ředění krve. S větší pravděpodobností u Vás může
dojít ke krvácení. Váš lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti krve,

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte tento přípravek, jestliže jste těhotná, zejména během prvních třech měsíců těhotenství,
nebo jestliže kojíte. Není známo, jestli přípravek Acnatac může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo
se dostat do mateřského mléka a poškodit kojené dítě.

Jestliže jste žena ve fertilním (plodném) věku, během léčby tímto přípravkem a ještě po dobu jednoho
měsíce po ukončení léčby používejte antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že by přípravek Acnatac ovlivnil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Acnatac obsahuje methylparaben, propylparaben a butylhydroxytoluen
Pomocné látky methylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).
Pomocná látka butylhydroxytoluen (E321) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní
dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
535 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
19 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop