ACYCLOSTAD - Interakce


 

Interakce léku: Acyclostad Krém


Generikum: aciclovir
Účinná látka: aciklovir
ATC skupina: D06BB03 - aciclovir
Obsah účinných látek: 50MG/G
Balení: Tuba


Nepoužívejte Acyclostad:
 jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Strana 2 (celkem 4)
Upozornění a opatření

 aby byl zaručen rychlý ústup příznaků, musí léčba oparu trvat alespoň 4 dny
 přípravek Acyclostad nepolykejte
 krém nanášejte pouze na opary v oblasti rtů a tváře. Vyvarujte se jeho nanášení na sliznici
úst. Přípravek Acyclostad se rovněž nemá používat k léčbě vředů v ústech. Máte-li
jakékoliv pochybnosti o tom, zda jde u Vás opravdu o opar, poraďte se s lékařem.
 přípravek nesmíte použít k léčbě herpetické infekce na sliznici očí nebo genitálu (zevní
pohlavní ústrojí)
 máte-li těžkou formu oparu nebo se jeho těžká forma rozvíjí, poraďte se před použitím
přípravku s lékařem
 jestliže máte oslabený imunitní systém (např. jste HIV pozitivní, máte AIDS nebo Vám
byla transplantována kostní dřeň) a jste proto v péči odborného lékaře, nesmíte bez porady
s tímto lékařem přípravek Acyclostad používat, protože Vaše schopnost bojovat s infekcí je
oslabená.

Opar je infekční onemocnění. Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko
přenosu infekce, nedotýkejte se oparu (ručníkem apod.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před
každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce, používejte vlastní ručník.
 Nesahejte si do očí. Herpetická infekce v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
 V období, kdy máte opar, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
 Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů. Můžete se tak infikovat jinými
zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
 Zajistěte, aby nikdo nepoužíval neumyté nádobí, z něhož jste pil(a) nebo jedl(a), aby se
zabránilo přenosu infekce.

Před použitím přípravku Acyclostad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Acyclostad
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Dosud nejsou známé žádné klinicky významné lékové interakce.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V období těhotenství a kojení je třeba používání přípravku vždy konzultovat s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Acyclostad obsahuje cetylalkohol a propylenglykol
Cetylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.Více informací