Léky na ředění krve


Výsledky hledání na výraz léky na ředění krve
Poslední aktualizace: 2023-02-02


Zitrocin


Užíváte námelové alkaloidy, jako je ergotamin (k léčbě migrény), protože tyto léky se nemají užívat současně s azithromycinem ( Přípravek ZITROCIN může reagovat s některými jinými léky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků: - antacida – používána při pálení žáhy a poruchách trávení. warfarin nebo podobné léky k ředění krve. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskyt-nout u každého. warfarin nebo podobné léky k ředění krve....

Tagy: Zitrocin, léky na ředění krve

Ziprasidon mylan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: • antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. li nebo jste užíval/a v nedávné době léky pro léčbu: • bakteriální infekce ( lithium, karbamazepin a valproát – léky zvané stabilizátory nálady • deprese, včetně některých serotonergních přípravků jako jsou SSRI např. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Ziprasidon mylan, léky na ředění krve

Zeota hct


Mezi tyto léky se řadí: - doplňky draslíku ( některé léky tlumící bolesti, jako je kyselina acetylsalicylová nebo salicyláty. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (léky proti bolestem, otokům a dalším příznakům zánětu, včetně artritidy) Další léky na snižování krevního tlaku ( Některé léky na uvolňování svalstva, jako je baklofen nebo tubokurarin. Amifostin a některé další léky na léčbu rakoviny, jako je cyklofosfamid nebo methotrexát. Cholestyramin a kolestipol, což jsou léky na snižování hladiny tuku v krvi. Některé léky na srdeční onemocnění, jako je chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol nebo digitalis. Perorální léky na cukrovku, jako je metformin nebo inzulin, které snižují hladinu cukru v krvi - Beta-blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku a nízké hladiny cukru v krvi, protože přípravek Zeota HCT může zvyšovat jejich účinek. Podobně jako všechny léky může .....

Tagy: Zeota hct, léky na ředění krve

Zeota


Jiné léky snižující krevní tlak, protože účinek přípravku Zeota se může zvýšit. Doplňky draslíku, náhrady solí, které obsahují draslík, močopudné léky ( některá antacida (léky proti trávicím obtížím) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se však krevní tlak neupraví, lékař může rozhodnout o změně dávky až na 20 nebo 40 mg jednou denně, nebo předepsat další léky. U pacientů s lehkým nebo středně těžkým onemocněním ledvin nebude dávka vyšší než 20 mg jednou denně. Doplňky draslíku, náhrady solí, které obsahují draslík, močopudné léky (diuretika) nebo heparin (lék k ředění krve)...

Tagy: Zeota, léky na ředění krve

Zaldiar effervescens


Při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( jestliže užíváte inhibitory MAO (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - jestliže máte onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. jestliže užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - jestliže máte dostat anestetika. buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu) jestliže užíváte triptany (léky na migrénu) nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky na depresi) jestliže užíváte anxiolytika (léky proti úzkosti) prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, nebo léky na alergie. jestliže užíváte .....

Tagy: Zaldiar effervescens, léky na ředění krve

Zaldiar


Při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol, protože by mohlo dojít k neúmyslnému předávkování; - máte problémy s játry nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - máte dostat anestetika ( buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu) jestliže užíváte léky proti úzkosti, na spaní, jiné přípravky k léčbě bolesti, jako je morfin a kodein ( také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky ke snížení vysokého krevního tlaku, přípravky k léčbě alergie. metoklopramidu, domperidonu nebo ondansetronu (léky užívané při pocitu na zvracení a .....

Tagy: Zaldiar, léky na ředění krve

Xaleec combi


Jste alergický(á) na sulfonamidové léky. Pokud si nejste jistý( Jestliže užíváte jisté léky, může Váš lékař průběžně potřebovat provedení krevních testů. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte: inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Xaleec Combi mg/12,5 mg, jestliže” a “Upozornění a opatření”) jiné léky napomáhající snižovat krevní tlak, včetně betablokátorů a diazoxidu. nesteroidní antirevmatika, jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib nebo etorikoxib (léky k mírnění bolesti a zánětu) léky na snížení cholesterolu, jako je kolestipol nebo cholestyramin (léky snižující lipidy na bázi pryskyřice) jiné léky, které mohou vést k posílení antihypertenzního účinku, jako je baklofen ( Pokud si nejste jistý(á), o jaké léky jde, zeptejte se svého lékaře. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. .....

Tagy: Xaleec combi, léky na ředění krve

Xaleec


Tyto léky se používají k léčbě srdečního selhání ( Xaleec může ovlivnit způsob, jakým účinkují některé jiné léky a některé léky mohou mít vliv na Xaleec. Pokud užíváte nějaké léky, lékař Vás může čas od času poslat na odběry krve. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, a proto informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte: • jiné léky, které pomáhají snížit Váš krevní tlak, včetně beta-blokátorů, diazoxidu a inhibitorů ACE, jako jsou enalapril, captopril, lisinopril nebo ramipril. nesteroidní a protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib či etorikoxib (léky na zmírnění bolesti a zánětu) kyselinu acetylsalicylovou (pokud užíváte více než 3 g denně) (léky na zmírnění bolesti a zánětu) přípravky s draslíkem či náhrady soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku v krvi) heparin (lék na ředění
Tagy: Xaleec, léky na ředění krve

Vorikonazol mylan


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: .. .. .. ..Návod k přípravě .. .. .. ..Rozpouštění a ředění...

Tagy: Vorikonazol mylan, léky na ředění krve

Voluven


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osobČasté mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osobMéně častě mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osobVzácné mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osobVelmi vzácné mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osobNení známo četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit Poruchy krve a lymfatického systémuVzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): po podání hydroxyethylškrobu se může v závislosti na dávce objevit porucha krevní srážlivosti způsobená ředěním krve....

Tagy: Voluven, léky na ředění krve

Přečtěte si o tématu Léky Na ředění Krve. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na ředění krve, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na ředění Krve. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na ředění Krve.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: