Molar


Výsledky hledání na výraz molar
Poslední aktualizace: 2022-10-03


Sterile water for injection "fresenius"


Fresenius“ používat Nepoužívejte přípravek Sterile Water For Injection „Fresenius“: Stavy, za kterých se přípravek nepoužívá, se řídí podle konkrétního přípravku, který se ředí nebo rozpouští přípravkem Sterile Water For Injection „Fresenius“. Upozornění a opatření Přípravek Sterile Water For Injection „Fresenius“ se smí použít pouze k přípravě a ředění jiných léčivých přípravků. Přípravek Sterile Water For Injection „Fresenius“ nesmí být podáván samostatně, jelikož je silně hypotonický! Nepodávat intravenózně ( nitrožilně), dokud nevytváří výsledný izotonický roztok. Nadměrné použití vody může vést k intoxikaci vodou s poruchou elektrolytové bilance. Další léčivé přípravky a přípravek Sterile Water For Injection „Fresenius“ Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou známy. Při používání dle doporučení nejsou známy. Nadměrné použití vody může vést k intoxikaci vodou s poruchou elektrolytové bilance. Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové .....

Tagy: Sterile water for, for injection "fresenius", molar

Smofkabiven peripheral


Nepoužívejte přípravek SmofKabiven Peripheral : - jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na ryby nebo vejce - jestliže jste alergický( na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven Peripheral obsahuje sójový olej. jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi ( hyperlipidemie) - jestliže máte těžké jaterní onemocnění - jestliže máte poruchu srážlivosti krve ( koagulační poruchy) jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin - jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu - jestliže máte akutní šok - jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi ( hyperglykémii), která je nekontrolovaná - jestliže máte vysoké hladiny solí ( elektrolytů) v krvi ( v séru), a to těch, které jsou obsažené v přípravku SmofKabiven Peripheral - jestliže máte vodu na plicích ( akutní plicní edém) jestliže máte nadbytek tělních tekutin ( hyperhydrataci) - jestliže máte neléčené srdeční selhání - jestliže máte poruchu krevní srážlivosti ( hemofagocytární syndrom) jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná .....

Tagy: Smofkabiven peripheral, molar

Smofkabiven electrolyte free


Pravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem. Váš lékař stanoví dávku individuálně pro Vás v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a stavu. SmofKabiven Electrolyte Free Vám bude podán zdravotnickým pracovníkem. Jestliže jste použil( a) více přípravku SmofKabiven Electrolyte Free, než jste měl( a) Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství tohoto přípravku, jelikož SmofKabiven Electrolyte Free je podáván zdravotnickým pracovníkem. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) mírně zvýšená tělesná teplota. Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi ( v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep ( tachykardie). Reakce z přecitlivělosti ( s možnými příznaky jako jsou otoky, horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny ( vystouplá rudá místa na pokožce) zrudnutí, bolest hlavy) Pocity horka a .....

Tagy: Smofkabiven electrolyte free, molar

Smofkabiven


Nepoužívejte přípravek SmofKabiven- jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na ryby nebo vejce - jestliže jste alergický( na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven obsahuje sójový olej. jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi ( hyperlipidemie) - jestliže máte těžké jaterní onemocnění - jestliže máte poruchu srážlivosti krve ( koagulační poruchy) jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin - jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu - jestliže máte akutní šok - jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi ( hyperglykémii), která je nekontrolovaná - jestliže máte vysoké hladiny solí ( elektrolytů) v krvi ( v séru), a to těch, které jsou obsažené v přípravku SmofKabiven - jestliže máte vodu na plicích ( akutní plicní edém) jestliže máte nadbytek tělních tekutin ( hyperhydrataci) - jestliže máte neléčené srdeční selhání - jestliže máte poruchu krevní srážlivosti ( hemofagocytární syndrom) jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná cukrovka, akutní srdeční .....

Tagy: Smofkabiven, molar

Ringer ́s injection „Fresenius“


Používat Nepoužívejte příravek Ringer ́s injection „Fresenius“ Strana 2 ( celkem 4) jestliže máte hyperhydrataci ( nadměrné množství vody v těle) Upozornění a opatření U nemocného by měly být při dlouhodobé terapii průběžně sledovány laboratorní hodnoty elektrolytů, acidobazické rovnováhy a klinický stav ( stav hydratace, oběhová kompenzace apod. Podávání sodíkového iontu by mělo být pečlivě zváženo při selhávání oběhového systému, těžkém selhávání ledvin, při edematózních stavech ( stavech s otoky) s retencí ( zadržováním) sodíku a při stavech s poruchou acidobazické rovnováhy s hypernatrémií ( poruchou rovnováhy mezi kyselými a zásaditými látkami se zvýšenou hladinou sodíku v krvi) nebo hyperchlorémií ( zvýšenou hladinou chloridů v krvi) dále při zvýšeném krevním tlaku a při eklampsii. Podávání kalciových a draslíkových iontů by mělo být kontrolováno při onemocnění oběhového systému, hlavně při současném podávání digitálisových preparátů nebo selhávání ledvin s tendencí k hyperkalémii ( zvýšené hladině draslíku v krvi) Před aplikací by měl být roztok zkontrolován, jestli odpovídá zbarvení, .....

Tagy: Ringer ́s injection, injection „Fresenius“, molar

Plasmalyte roztok s glukÓzou


Přípravek Plasmalyte roztok s glukózou 5% nedostanete, jestliže trpíte některými z následujících stavů - zvýšené hladiny chloridů v krvi ( hyperchlorémie) - zvýšené hladiny sodíku v krvi ( hypernatrémie) - zvýšené hladiny draslíku v krvi ( hyperkalémie) - selhání ledvin - srdeční blokáda ( velmi pomalý srdeční tep) poruchy, při nichž je krev příliš zásaditá ( metabolická či respirační alkalóza) nízké hladiny vápníku v krvi ( hypokalcémie) - nedostatečná tvorba kyseliny v žaludku ( hypochlorhydrie) - jestliže užíváte draslík-šetřící diuretika ( močopudné léky, které vyvolávají hromadění draslíku v těle) např. • amilorid • kanrenoát draselný • spironolakton • triamteren ( tyto léky mohou být obsaženy v kombinovaných přípravcích) cukrovka, která není vhodně léčena, takže hladiny cukru v krvi se zvyšují nad normální hladinu ( nekompenzovaný diabetes) stavy nesnášenlivosti glukózy, např. metabolický stres ( kdy látková výměna v těle nefunguje správně, např. kvůli závažnému onemocnění) hyperosmolární kóma ( bezvědomí). Jedná se o typ kómatu, který se vyskytuje při diabetu, když nedostáváte dostatek léků. zvýšené množství cukru v krvi ( hyperglykémie) • zvýšené množství laktátu v .....

Tagy: Plasmalyte roztok s, s glukÓzou, molar

Periolimel n4e


Přípravek PERIOLIMEL nesmí být podán: - nedonošeným novorozencům, kojencům a dětem mladších 2 let; - jestliže jste přecitlivělý( alergický(á) na vaječné, sójové nebo arašídové proteiny nebo kteroukoli další složku; - jestliže má Vaše tělo problémy s využitím určitých aminokyselin; - jestliže máte zvláště vysoké hladiny tuků v krvi; - jestliže trpíte hyperglykémií ( příliš vysokou hladinou cukru v krvi) jestliže máte v krvi neobvykle vysokou hladinu některého z elektrolytů ( sodík, draslík, hořčík, vápník a/nebo fosfor) Ve všech případech bude Váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek, podle faktorů, jako je např. Váš věk, hmotnost a zdravotní stav, a podle výsledků veškerých provedených testů. Upozornění a opatřeníPřed aplikací přípravku PERIOLIMEL se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Pokud jsou Vám roztoky pro úplnou parenterální výživu ( TPN) aplikovány příliš rychle, může dojít k poranění nebo úmrtí. Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy alergické reakce ( jako je pocení, horečka, třesavka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo potíže při dýchání) Tento léčivý přípravek .....

Tagy: Periolimel n4e, molar

Olimel n9e


Přípravek OLIMEL nesmí být podán: - nedonošeným novorozencům, kojencům a dětem mladších 2 let; - jestliže jste přecitlivělý( alergický(á) na vaječné, sójové nebo arašídové proteiny nebo kteroukoli další složku; - jestliže má Vaše tělo problémy s využitím určitých aminokyselin; - jestliže máte zvláště vysoké hladiny tuků v krvi; - jestliže trpíte hyperglykémií ( příliš vysokou hladinou cukru v krvi) jestliže máte v krvi neobvykle vysokou hladinu některého z elektrolytů ( sodík, draslík, hořčík, vápník a/nebo fosfor) Ve všech případech bude Váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek, podle faktorů, jako je např. Váš věk, hmotnost a zdravotní stav, a podle výsledků veškerých provedených testů. Upozornění a opatřeníPřed aplikací přípravku OLIMEL se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Pokud jsou Vám roztoky pro úplnou parenterální výživu ( TPN) aplikovány příliš rychle, může dojít k poranění nebo úmrtí. Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy alergické reakce ( jako je pocení, horečka, třesavka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo ztížené dýchání) Tento léčivý .....

Tagy: Olimel n9e, molar

Olimel n9


Přípravek OLIMEL nesmí být podán: - nedonošeným novorozencům, kojencům a dětem mladších 2 let; - jestliže jste přecitlivělý( alergický(á) na vaječné, sójové nebo arašídové proteiny nebo kteroukoli další složku; - jestliže má Vaše tělo problémy s využitím určitých aminokyselin; - jestliže máte zvláště vysoké hladiny tuků v krvi; - jestliže trpíte hyperglykémií ( příliš vysokou hladinou cukru v krvi) Ve všech případech bude Váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek, podle faktorů, jako je např. Váš věk, hmotnost a zdravotní stav, a podle výsledků veškerých provedených testů. Upozornění a opatřeníPřed aplikací přípravku OLIMEL se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Pokud jsou Vám roztoky pro úplnou parenterální výživu ( TPN) aplikovány příliš rychle, může dojít k poranění nebo úmrtí. Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy alergické reakce ( jako je pocení, horečka, třesavka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo ztížené dýchání) Tento léčivý přípravek obsahuje sójový olej a vaječný fosfolipid. Sójové a vaječné proteiny mohou způsobit alergickou reakci. Byly .....

Tagy: Olimel n9, molar

Olimel n7e


Přípravek OLIMEL nesmí být podán: - nedonošeným novorozencům, kojencům a dětem mladších 2 let; - jestliže jste přecitlivělý( alergický(á) na vaječné, sójové nebo arašídové proteiny nebo kteroukoli další složku; - jestliže má Vaše tělo problémy s využitím určitých aminokyselin; - jestliže máte zvláště vysoké hladiny tuků v krvi; - jestliže trpíte hyperglykémií ( příliš vysokou hladinou cukru v krvi) jestliže máte v krvi neobvykle vysokou hladinu některého z elektrolytů ( sodík, draslík, hořčík, vápník a/nebo fosfor) Ve všech případech bude Váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek, podle faktorů, jako je např. Váš věk, hmotnost a zdravotní stav, a podle výsledků veškerých provedených testů. Upozornění a opatření Před aplikací přípravku OLIMEL se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Pokud jsou Vám roztoky pro úplnou parenterální výživu ( TPN) aplikovány příliš rychle, může dojít k poranění nebo úmrtí. Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy alergické reakce ( jako je pocení, horečka, třesavka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo ztížené dýchání) Tento léčivý .....

Tagy: Olimel n7e, molar

Přečtěte si o tématu Molar. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma molar, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Molar. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Molar.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 8 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: