Na vysoky tlak


Výsledky hledání na výraz na vysoky tlak
Poslední aktualizace: 2023-03-22


Zyvoxid


V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? Další léčivé přípravky a přípravek ZyvoxidExistuje riziko, že přípravek Zyvoxid může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence. Lékař se přesto může rozhodnout podávat Vám přípravek Zyvoxid, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Léky zvyšující krevní tlak, jako norepinefrin ( Další nežádoucí účinky zahrnují: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)• Mykotické (houbové) infekce, zvláště poševní nebo ústní kvasinková infekce (moučnivka) • Bolesti hlavy • Kovová chuť v ústech • Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení • Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin .....

Tagy: Zyvoxid, na vysoky tlak

Zypsilan


Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): • Potíže se spánkem • Ospalost nebo nadměrná denní ospalost • Bolest hlavy Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): • Rýma • Povznesená nálada, neobvyklé myšlení a hyperaktivita, pocit rozrušení nebo úzkost • Neklid • Porucha hybnosti zahrnující neobvyklé/nedobrovolné pohyby, svalová ztuhlost, pomalé pohyby • Závrať • Útlum • Rozmazané vidění nebo porucha vidění • Vysoký krevní tlak • Zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená tvorba slin • Vyrážka • Sexuální problémy u mužů • Horečka • Bolest • Nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti • Vyčerpání • Celkový pocit nemoci Méně časté nežádoucí účinky (...

Tagy: Zypsilan, na vysoky tlak

Zykalor


Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ZYKALOR se poraďte se svým lékařem, pokud máte: • vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, močení velkého množství moči, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky v rodině • záchvaty, neboť kvůli nim Vás možná bude lékař chtít více sledovat • samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji • kardiovaskulární chorobu (onemocnění srdce nebo oběhového systému), výskyt kardiovaskulární choroby v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou („malou“) cévní mozkovou příhodu, abnormální krevní tlak • krevní sraženiny nebo výskyt krevních sraženin v rodině, protože antipsychotika mívají spojitost s tvorbou krevních sraženin • zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti Pokud si všimnete, že u Vás dochází k nárůstu tělesné hmotnosti, objevují se u vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které Vám brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte o tom svého lékaře. Léky ke snížení krevního tlaku: ZYKALOR může zvýšit účinek léků užívaných .....

Tagy: Zykalor, na vysoky tlak

Zulfija


Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření. velmi vysoký krevní tlak; .. Plicní embolie .. .. .. .. .. .. .. Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: .. .. .. okamžitá ztráta zraku nebo .. .. .. bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku .. .. .. .. .. ..Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku) .. .. .. .. .. .. .. bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže .. pokud máte vysoký krevní tlak; .. léky k léčbě vysokého krevního tlaku v plicních tepnách ( Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy ze 100): .. ..migréna, zadržování tekutin, změny chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení), zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem, vyrážka, kopřivka (...

Tagy: Zulfija, na vysoky tlak

Zomikos


Nízký krevní tlak. .. Vysoký krevní tlak, dušnost, závratě, úzkost, poruchy spánku, poruchy chuti, třes, brnění nebo necitlivost horních nebo dolních končetin, průjem, zácpa, bolest břicha, sucho v ústech. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): .. .. .. ..• Omdlévání způsobené nízkým krevním tlakem,...

Tagy: Zomikos, na vysoky tlak

Zomig


Máte vysoký krevní tlak. - máte potíže se srdcem, např. po infarktu myokardu, máte anginu pectoris (bolest na hrudi často vyvolaná námahou nebo při rozčilení), máte Prinzmetalovu anginu pectoris (bolest na hrudi, která přichází i za klidu) nebo máte problémy se srdcem, které se projevují obtížným dýcháním a tlakem na hrudníku. Vaše riziko je vyšší, pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, cukrovku ( Pocit tíhy, svírání, bolesti nebo tlaku v krku, šíji, pažích a nohách nebo na hrudníku. Mírně zvýšený krevní tlak. - Vyšší tvorba moči a zvýšená potřeba močení....

Tagy: Zomig, na vysoky tlak

Zomacton


...

Tagy: Zomacton, na vysoky tlak

Zolmitriptan actavis


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. Toto riziko je větší, pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu, cukrovku nebo jestliže někdo z Vaší rodiny má ischemickou chorobu srdeční .. Další možné nežádoucí účinky zahrnují: .. .. .. ..Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): .. .. .. Abnormální pocity, jako je brnění v prstech rukou nebo nohou nebo citlivost pokožky na dotek .. .. .. Ospalost, závratě nebo pocity horka .. .. .. Bolest hlavy .. .. .. Nepravidelná srdeční činnost .. .. .. Pocit na zvracení, zvracení .. .. .. Bolest žaludku .. .. .. Sucho v ústech .. .. .. Obtíže při polykání .. .. .. Svalová slabost nebo bolesti svalů .. .. .. Pocit slabosti .. .. .. Pocit těžkosti, pocit tísně, bolest nebo tlak v hrdle, krku, končetinách nebo na hrudi. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): .. .. .. Velmi rychlá srdeční frekvence .....

Tagy: Zolmitriptan actavis, na vysoky tlak

Zolmiles


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. Toto riziko je větší, pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu, cukrovku nebo jestliže někdo z Vaší rodiny má ischemickou chorobu srdeční .. Další možné nežádoucí účinky zahrnují: .. .. .. ..Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): .. .. .. abnormální pocity, jako je brnění v prstech rukou nebo nohou nebo citlivost pokožky na dotek .. .. .. ospalost, závratě nebo pocity horka .. .. .. bolest hlavy .. .. .. nepravidelná srdeční činnost .. .. .. pocit na zvracení, zvracení .. .. .. bolest žaludku .. .. .. sucho v ústech .. .. .. obtíže při polykání .. .. .. svalová slabost nebo bolesti svalů .. .. .. pocit slabosti .. .. .. pocit těžkosti, pocit tísně, bolest nebo tlak v hrdle, krku, končetinách nebo na hrudi. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): .. .. .. velmi rychlá srdeční frekvence .....

Tagy: Zolmiles, na vysoky tlak

Zoletorv


Riziko vzniku cukrovky je pravděpodobné tehdy, jestliže máte vysoké hladiny cukrů a tuků v krvi, trpíte nadváhou a máte vysoký krevní tlak. Informujte svého lékaře o všech Vašich zdravotních obtížích včetně alergií. Případně to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně důležitého stavu poškozujícího svaly známého jako „rabdomyolýza” popsaného v bodě 4: • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci), • erythromycin, klarithromycin, telithromycin, kyselina fusidová**, rifampicin (léky k léčbě bakteriálních infekcí), • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol (léky k léčbě plísňových infekcí), • gemfibrozil, další fibráty, kyselina nikotinová, deriváty, kolestipol, cholestyramin (léky na regulování hladin lipidů), • některé blokátory vápníkového kanálu používané k léčbě anginy pectoris nebo vysokého krevního tlaku, např. U lidí užívajících přípravek Zoletorv nebo tablety s ezetimibem nebo atorvastatinem byly navíc hlášeny následující nežádoucí účinky: • alergické reakce včetně otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním .....

Tagy: Zoletorv, na vysoky tlak

Přečtěte si o tématu Na Vysoky Tlak. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma na vysoky tlak, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Na Vysoky Tlak. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Na Vysoky Tlak.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: