Neomycin


Výsledky hledání na výraz neomycin
Poslední aktualizace: 2022-09-26


Xeomin


Nepoužívejte přípravek XEOMIN• jestliže jste alergický( na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte generalizovanou poruchou ( rozšířenou na celé tělo) svalové aktivity ( např. myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom) jestliže máte zánět v navrhovaných místech vpichu. Upozornění a opatřeníMohou se vyskytnout nežádoucí účinky v důsledku chybného umístění injekce botulotoxinu typu A, kdy dochází k přechodnému ochrnutí okolních svalových skupin. Velmi vzácně byly hlášeny nežádoucí účinky, které mohou souviset se šířením toxinu do vzdálených míst od místa injekce, kde způsobí příznaky odpovídající účinkům botulotoxinu typu A ( např. nadměrná svalová slabost, obtíže s polykáním nebo nechtěné vdechnutí jídla či nápoje do dýchacích cest) Pacienti, kterým jsou podávány doporučené dávky, mohou zaznamenat nadměrnou svalovou slabost. Pokud je dávka příliš vysoká nebo pokud se injekce podává příliš často, může se zvýšit riziko tvorby protilátek. Tvorba protilátek může způsobit selhání léčby botulotoxinem typu A bez ohledu na důvod jeho použití. Před podáním přípravku XEOMIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže .....

Tagy: Xeomin, neomycin

Vitamin d slovakofarma


Neužívejte přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA- jestliže jste alergický( na ergokalciferol, na jiné vitaminy skupiny D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při hypervitaminóze ( chorobný stav způsobený nadměrným přívodem) vitaminu D; - při vysoké hladině vápníku v krvi; - u postižení kostí v důsledku onemocnění ledvin při současně zvýšené krevní hladině fosforu, v těhotenství a při kojení ( pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech: - jestliže trpíte arteriosklerózou ( tvrdnutí tepen) a srdeční nedostatečností; - jestliže trpíte poruchou funkce ledvin; - jestliže trpíte sarkoidózou ( multisystémové zánětlivé onemocnění) po užití tobolek Vitamin D-SLOVAKOFARMA se vaše příznaky spojené s nedostatkem vitaminu D nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;- jestliže se u Vás objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky. Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMAInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které .....

Tagy: Vitamin d slovakofarma, neomycin

Verorab


Streptomycin nebo neomycin. - jestliže se u Vás projevila alergická reakce po předchozím podání vakcíny VERORAB anebo jiné vakcíny se stejným složením - jestliže máte horečku nebo akutní onemocnění. Neužívejte přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA- jestliže jste alergický( na ergokalciferol, na jiné vitaminy skupiny D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při hypervitaminóze ( chorobný stav způsobený nadměrným přívodem) vitaminu D; - při vysoké hladině vápníku v krvi; - u postižení kostí v důsledku onemocnění ledvin při současně zvýšené krevní hladině fosforu, v těhotenství a při kojení ( pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech: - jestliže trpíte arteriosklerózou ( tvrdnutí tepen) a srdeční nedostatečností; - jestliže trpíte poruchou funkce ledvin; - jestliže trpíte sarkoidózou ( multisystémové zánětlivé onemocnění) po užití tobolek Vitamin D-SLOVAKOFARMA se vaše příznaky spojené s nedostatkem vitaminu D nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;- jestliže se u Vás objevily níže uvedené .....

Tagy: Verorab, neomycin

Vaxigrip tetra


Jestliže Vy nebo Vaše dítě jste alergičtí na: • léčivé látky nebo • kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6) nebo • na kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce (ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9, - jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění se středně vysokou nebo vysokou tělesnou teplotou nebo akutní onemocnění, je třeba očkování odložit, dokud se Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte. K posouzení toho, zda je vakcína Vaxigrip Tetra vhodná pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře nebo lékárníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení. Nepoužívejte Vaxigrip Tetra: - jestliže Vy nebo Vaše dítě jste alergičtí na: • léčivé látky nebo • kteroukoli další složku této vakcíny ( uvedenou v bodě 6) nebo • na kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce ( ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny) neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9, - jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění .....

Tagy: Vaxigrip tetra, neomycin

Vaxigrip


Kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce (ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9. K posouzení toho, zda je Vaxigrip vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře nebo lékarníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení. Nepoužívejte Vaxigrip• Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí ( přecitlivělí) na: - léčivé látky nebo - kteroukoli další složku této vakcíny ( uvedenou v bodě 6) nebo - kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce ( ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny) neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9. Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění se středně vysokou nebo vysokou tělesnou teplotou nebo akutní onemocnění, je třeba očkování odložit, dokud se Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte. Upozornění a opatřeníPřed použitím vakcíny Vaxigrip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře před očkováním, jestliže máte Vy nebo Vaše dítě: - poruchu imunity ( .....

Tagy: Vaxigrip, neomycin

Varilrix


Jestliže jste pozoroval(a) po léčbě neomycinem kožní vyrážku ( K posouzení toho, zda je Vaxigrip vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře nebo lékarníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení. Nepoužívejte Vaxigrip• Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí ( přecitlivělí) na: - léčivé látky nebo - kteroukoli další složku této vakcíny ( uvedenou v bodě 6) nebo - kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce ( ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny) neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9. Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění se středně vysokou nebo vysokou tělesnou teplotou nebo akutní onemocnění, je třeba očkování odložit, dokud se Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte. Upozornění a opatřeníPřed použitím vakcíny Vaxigrip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře před očkováním, jestliže máte Vy nebo Vaše dítě: - poruchu imunity ( deficit imunity nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém) problémy se srážením krve nebo .....

Tagy: Varilrix, neomycin

Vancomycin mylan


Následující přípravky mohou s vankomycinem reagovat, pokud jsou užívány současně: • přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin) Nepoužívejte Vancomycin Mylan• jestliže jste alergický( na vankomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Mylan se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( a) alergickou reakci na teikoplanin, protože to může znamenat, že jste rovněž alergický( na vankomycin - máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) máte poruchu funkce ledvin ( během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby vankomycinem se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( během léčby můžete potřebovat vyšetření krve, jater a ledvin) během léčby se u Vás .....

Tagy: Vancomycin mylan, neomycin

Vancomycin hikma


Následující léčiva mohou reagovat s vankomycinem, pokud je užíváte ve stejnou dobu, například léčiva používaná k léčbě:  bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin) Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. ztrátu sluchu - jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství - jestliže kojíte - jestliže jste starší 60 let - pokud se má přípravek podat nedonošenci nebo dítěti - máte-li před sebou plánovaný chirurgický zákrok V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je pokles krevního tlaku nebo .....

Tagy: Vancomycin hikma, neomycin

Ubretid


Zvláště neomycin, streptomycin a kanamycin, protože oslabují účinek přípravku Ubretid. Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. ztrátu sluchu - jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství - jestliže kojíte - jestliže jste starší 60 let - pokud se má přípravek podat nedonošenci nebo dítěti - máte-li před sebou plánovaný chirurgický zákrok V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je pokles krevního tlaku nebo vyrážka. Po ukončení infuze obvykle tyto reakce rychle ustoupí. Vankomycin musí být podáván s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů současně léčených jinými léky .....

Tagy: Ubretid, neomycin

Tetraxim


Jestliže je Vaše dítě alergické na: • léčivé látky vakcíny Tetraxim nebo na kteroukoliv další složku vakcíny Tetraxim (uvedenou v bodě 6); • jiné vakcíny obsahující kteroukoliv látku uvedenou v bodě 6; • jakoukoliv vakcínu, která chrání před černým kašlem; • glutaraldehyd, neomycin, streptomycin nebo polymyxin B, látky používané ve výrobním procesu; - jestliže u Vašeho dítěte došlo k alergické reakci po podání vakcíny obsahující stejné látky; - jestliže má Vaše dítě rozvíjející se postižení mozku ( Nepoužívejte vakcínu Tetraxim- jestliže je Vaše dítě alergické na: • léčivé látky vakcíny Tetraxim nebo na kteroukoliv další složku vakcíny Tetraxim ( uvedenou v bodě 6) jiné vakcíny obsahující kteroukoliv látku uvedenou v bodě 6; • jakoukoliv vakcínu, která chrání před černým kašlem; • glutaraldehyd, neomycin, streptomycin nebo polymyxin B, látky používané ve výrobním procesu; - jestliže u Vašeho dítěte došlo k alergické reakci po podání vakcíny obsahující stejné látky; - jestliže má Vaše dítě rozvíjející se postižení mozku ( encefalopatii); - jestliže má Vaše dítě postižení mozku ( encefalopatii) do 7 dnů po předchozím .....

Tagy: Tetraxim, neomycin

Přečtěte si o tématu Neomycin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma neomycin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Neomycin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Neomycin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 57 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: