Polpharma


Výsledky hledání na výraz polpharma
Poslední aktualizace: 2023-09-17


Vedlejší účinky: Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma


Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Baclofen- polpharma . Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Baclofen- polpharma ....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Vedlejší účinky Ibalgin, Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma, polpharma

Kombinace, interakce: Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma


Baclofen- polpharma: Vyhněte se alkoholu. Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Baclofen- polpharma ....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Kombinace, interakce Ibalgin, Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma, polpharma

Vedlejší účinky: Warfarin orion & Metronidazole 0,5%-polpharma


Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Metronidazole 0,5%- polpharma . Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Metronidazole 0,5%- polpharma ....Metronidazole 0,5%-polpharma (metronidazole)...

Tagy: Vedlejší účinky Warfarin, Warfarin orion & Metronidazole 0,5%-polpharma, polpharma

Vedlejší účinky: Timonil 600 retard & Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma & Rivotril


Vedlejší a nežádoucí účinky Timonil 600 retard a Ibalgin 400 .Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, eozinofilie, Bolest hlavy, Hyponatrémie, Nevolnost, Svědění, Zvracení, Spavost, . Vedlejší a nežádoucí účinky Timonil 600 retard a Baclofen- polpharma .Úzkost, Asténie, ataxie, Bolesti zad, .....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Vedlejší účinky Timonil, Timonil 600 retard & Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma & Rivotril, polpharma

Kombinace, interakce: Inhibace plus & Cazacombi & Pregabalin zentiva & Baclofen-polpharma & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Levetiracetam accord & Controloc


Inhibace plus & Pregabalin zentiva .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cilazapril kombinován s pregabalinem. Inhibace plus & Atorvastatin 20 mg 1a pharma .Koncentrace atorvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cilazaprilem. Cazacombi & Pregabalin zentiva .Riziko nebo .....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Kombinace, interakce Inhibace, Inhibace plus & Cazacombi & Pregabalin zentiva & Baclofen-polpharma & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Levetiracetam accord & Controloc, polpharma

Kombinace, interakce: Timonil 600 retard & Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma & Rivotril


Baclofen- polpharma & Rivotril . Inhibace plus & Pregabalin zentiva .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cilazapril kombinován s pregabalinem. Inhibace plus & Atorvastatin 20 mg 1a pharma .Koncentrace atorvastatinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s .....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Kombinace, interakce Timonil, Timonil 600 retard & Ibalgin 400 & Baclofen-polpharma & Rivotril, polpharma

Vedlejší účinky: Inhibace plus & Cazacombi & Pregabalin zentiva & Baclofen-polpharma & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Levetiracetam accord & Controloc


Vedlejší a nežádoucí účinky Inhibace plus a Cazacombi . . Vedlejší a nežádoucí účinky Inhibace plus a Pregabalin zentiva . . Vedlejší a nežádoucí účinky Inhibace plus a Baclofen- polpharma . . Vedlejší a nežádoucí účinky Inhibace plus a Atorvastatin 20 mg 1a pharma . . Vedlejší a .....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Vedlejší účinky Inhibace, Inhibace plus & Cazacombi & Pregabalin zentiva & Baclofen-polpharma & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Levetiracetam accord & Controloc, polpharma

Kombinace, interakce: Warfarin orion & Metronidazole 0,5%-polpharma


Warfarin orion & Metronidazole 0,5%- polpharma .Koncentrace warfarinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s metronidazolem. Interakce s potravinami a další doporučeníWarfarin orion: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se drastickým změnám ve stravovacích návycích. Vyhněte se žaludek. Poraďte .....Metronidazole 0,5%-polpharma (metronidazole)...

Tagy: Kombinace, interakce Warfarin, Warfarin orion & Metronidazole 0,5%-polpharma, polpharma

Vedlejší účinky: Baclofen-polpharma & Ivabradin zentiva & Lipanthyl nt & Ezetrol


Vedlejší a nežádoucí účinky Baclofen- polpharma a Ivabradin zentiva . Vedlejší a nežádoucí účinky Baclofen- polpharma a Lipanthyl nt . Vedlejší a nežádoucí účinky Baclofen- polpharma a Ezetrol . Warfarin orion & Metronidazole 0,5%- polpharma (baclofen)...

Tagy: Vedlejší účinky Baclofen-polpharma, Baclofen-polpharma & Ivabradin zentiva & Lipanthyl nt & Ezetrol, polpharma

Kombinace, interakce: Baclofen-polpharma & Ivabradin zentiva & Lipanthyl nt & Ezetrol


Interakce s potravinami a další doporučeníBaclofen- polpharma: Vyhněte se alkoholu. Warfarin orion & Metronidazole 0,5%- polpharma .Koncentrace warfarinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s metronidazolem. Interakce s potravinami a další doporučeníWarfarin orion: .....Baclofen-polpharma (baclofen)...

Tagy: Kombinace, interakce Baclofen-polpharma, Baclofen-polpharma & Ivabradin zentiva & Lipanthyl nt & Ezetrol, polpharma

Voriconazol polpharma


Neužívejte přípravek Voriconazol Polpharma: - jestliže jste alergický( Během léčby přípravkem Voriconazol Polpharma nesmíte užívat tyto léky:  Terfenadin ( dihydroergotamin; používané při migréně)  Sirolimus (používaný u transplantovaných pacientů)  Ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg a vyšších 2x denně  Třezalka (bylinný doplněk) Upozornění a opatření: Než začnete přípravek Voriconazol Polpharma užívat, oznamte svému lékaři, pokud:  jste měl( lékař Vám může předepsat nižší dávky přípravku Voriconazol Polpharma. Během léčby přípravkem Voriconazol Polpharma bude ošetřující lékař sledovat Vaše jaterní funkce pomocí krevních testů. Během léčby přípravkem Voriconazol Polpharma:  neprodleně sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k následujícím příhodám: - popálení kůže při vystavení slunečnímu záření - rozvoji těžké kožní vyrážky nebo puchýřů - bolesti kostí. e by se u Vás mohl při dlouhodobém užívání přípravku Voriconazol Polpharma rozvinout karcinom kůže. Děti .....

Tagy: Voriconazol polpharma, polpharma

Vanatex


Neužívejte přípravek Vanatex: .. jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater .. jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je také lepší neužívat Vanatex v časném stadiu těhotenství – viz bod o těhotenství .. pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte přípravek Vanatex. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Vanatexu se poraďte se svým lékařem: .. jestliže máte onemocnění jater. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu. jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny. jestliže jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledvin ( dostal novou ledvinu) jestliže jste léčen/a po srdečním záchvatu nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude kontrolovat funkci ledvin. jestliže máte závažné srdeční onemocnění odlišné od srdečního selhání nebo srdečního záchvatu. jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s draslíkem nebo náhrady soli obsahující .....

Tagy: Vanatex, polpharma

Sulphacetamide 10%-polpharma


Používat Nepoužívejte přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Sulphacetamide 10% - Polpharma Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Před použitím přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma se poraďte se svým lékařem, jestliže používáte oční kapky obsahující: - tetrakain nebo jiné lokální anestetické přípravky - gentamicin - přípravky obsahující soli stříbra - pilokarpin ( Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Sulphacetamide 10% - Polpharma žádné další oční přípravky. V průběhu léčby přípravkem Sulphacetamide 10 % - Polpharma nekojte dítě předčasně narozené ani dítě trpící žloutenkou anebo poruchou metabolismu ( Nějakou dobu po použití přípravku Sulphacetamide 10% - Polpharma mohou přetrvávat poruchy vidění. Neužívejte přípravek Vanatex: .. jestliže .....

Tagy: Sulphacetamide 10%-polpharma, polpharma

Quetiapine polpharma


Neužívejte Quetiapine Polpharma jestliže jste alergický( jestliže užíváte některý z následujících léků: o některé léky k léčbě HIV o azolové léky (k léčbě plísňových infekcí) o erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí) o nefazodon (k léčbě deprese) Neužívejte Quetiapine Polpharma, jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká. než začnete Quetiapine Polpharma užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Quetiapine Polpharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:  Vy nebo někdo z Vaší rodiny máte popřípadě jste měl( Váš lékař může během Vašeho užívání přípravku Quetiapine Polpharma kontrolovat hladinu cukru v krvi. Quetiapine Polpharma se nemá užívat, protože skupina léků, ke které Quetiapine Polpharma patří, může zvýšit riziko cévní mozkové příhody, nebo v některých případech u starších osob s demencí riziko smrti. Pokud se při užívání přípravku Quetiapine Polpharma vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned svého lékaře:  kombinace .....

Tagy: Quetiapine polpharma, polpharma

Olanzapine polpharma


U pacientů s Parkinsonovou chorobou Olanzapin Polpharma může zhoršovat její příznaky. kolik tablet přípravku Olanzapine Polpharma budete užívat a jak dlouho. Denní dávka přípravku Olanzapine Polpharma se pohybuje mezi 5 až 20 mg. ale nepřestávejte přípravek Olanzapine Polpharma užívat, pokud tak lékař nerozhodne. Neužívejte přípravek Vanatex: .. jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater .. jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je také lepší neužívat Vanatex v časném stadiu těhotenství – viz bod o těhotenství .. pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte přípravek Vanatex. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Vanatexu se poraďte se svým lékařem: .. jestliže máte onemocnění jater. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu. jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny. jestliže jste nedávno podstoupil/a .....

Tagy: Olanzapine polpharma, polpharma

Metronidazole 0,5%-polpharma


Polpharma používat Nepoužívejte přípravek METRONIDAZOLE 0,5% - Polpharma- jestliže jste alergický( na metronidazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo jiné nitroimidazolové deriváty v anamnéze. v 1. trimestru těhotenství. současně s disulfiramem, amiodaronem, astemizolem a terfenadinem ( viz Další léčivé přípravky a přípravek METRONIDAZOLE 0,5% - Polpharma) Upozornění a opatření Před použitím přípravku METRONIDAZOLE 0,5% - Polpharma se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Pacienti, u nichž se během intravenózního podání metronidazolu vyskytly nežádoucí účinky v oblasti nervového systému, mají být pečlivě sledováni. Je-li potřebné pokračování léčby metronidazolem u těchto pacientů, má být zváženo, zda přínos opakovaného podání metronidazolu převažuje nad rizikem komplikací. U pacientů s preexistujícím onemocněním CNS je při podávání metronidazolu nutná zvýšená opatrnost vzhledem k riziku vzniku křečí a periferní neuropatie. Pacienti, u nichž se před léčbou metronidazolem nebo po ní vyskytly významné abnormality krevního obrazu a diferenciálního .....

Tagy: Metronidazole 0,5%-polpharma, polpharma

Esomeprazole polpharma


Nepoužívejte přípravek Esomeprazole Polpharma, jestliže: - jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Esomeprazole Polpharma se poraďte se svým lékařem - pokud máte závažné jaterní potíže; - pokud máte závažné ledvinové potíže; - pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Esomeprazole Polharma a snižuje množství žaludeční kyseliny. protože Vaši léčbu přípravkem Esomeprazole Polpharma bude možná nutné ukončit. Přípravek Esomeprazole Polpharma může maskovat příznaky jiných onemocnění. pokud se u Vás před podáním přípravku Esomeprazole Polpharma nebo potom objeví některý z následujících příznaků: • bezdůvodně výrazně hubnete a máte potíže s polykáním; • objeví se bolest žaludku nebo špatné trávení; • začnete zvracet jídlo nebo krev; • máte černou stolici ( Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Esomeprazole Polpharma po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře ( Další léčivé .....

Tagy: Esomeprazole polpharma, polpharma

Baclofen-polpharma


Neužívejte přípravek BACLOFEN-Polpharma: • jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku BACLOFEN-Polpharma se poraďte se svým lékařem. Děti a dospívajícíTablety přípravku BACLOFEN-Polpharma nejsou určeny k léčbě dětí s tělesnou hmotností nižší než 33 kg. Další léčivé přípravky a přípravek BACLOFEN-Polpharma Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( inky přípravku BACLOFEN-Polpharma a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek BACLOFEN-Polpharma s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek BACLOFEN-Polpharma se užívá spolu s jídlem. Tablety přípravku BACLOFEN-Polpharma obsahují monohydrát laktózy. Polpharma používat Nepoužívejte přípravek METRONIDAZOLE 0,5% - Polpharma- jestliže jste alergický( na metronidazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo jiné nitroimidazolové deriváty v anamnéze. v 1. .....

Tagy: Baclofen-polpharma, polpharma

Amlodipine/atorvastatin polpharma


Užívat Neužívejte přípravek Amlodipine/Atorvastatin Polpharma:  jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Amlodipine/Atorvastatin Polpharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže máte srdeční nedostatečnost,  jestliže jste nedávno prodělal( Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Amlodipine/Atorvastatin Polpharma může vést k závažným svalovým obtížím ( než Vám přípravek Amlodipine/Atorvastatin Polpharma předepíše, případně i v průběhu léčby tímto přípravkem; na jejich základě bude moci určit riziko nežádoucích účinků na svaly. Děti a dospívajícíPoužití přípravku Amlodipine/Atorvastatin Polpharma u dětí a dospívajících se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipine/Atorvastatin Polpharma Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Některé léky se mohou s přípravkem Amlodipine/Atorvastatin Polpharma vzájemně ovlivňovat ( přestaňte užívat přípravek Amlodipine/Atorvastatin
Tagy: Amlodipine/atorvastatin polpharma, polpharma

Přečtěte si o tématu Polpharma. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma polpharma, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Polpharma. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Polpharma.


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop