Třešeň


Výsledky hledání na výraz třešeň
Poslední aktualizace: 2023-09-27


Zaldiar effervescens


Neužívejte přípravek ZALDIAR EFFERVESCENS: - jestliže jste alergický( na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( léky ovlivňující náladu a emoce) jestliže užíváte inhibitory MAO ( léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jestliže jste je užíval( a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem ZALDIAR EFFERVESCENS; - trpíte-li závažnou poruchou jater; - trpíte-li epilepsií, která není dostatečně zvládána léčbou. Upozornění a opatření Před užitím přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS je zapotřebí:: - jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - jestliže máte onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami; - jestliže máte potíže s ledvinami; - jestliže máte závažné dýchací potíže, např. průduškové astma nebo závažné plicní problémy; - jestliže máte .....

Tagy: Zaldiar effervescens, třešeň

Zaldiar


Neužívejte přípravek ZALDIAR: - jestliže jste alergický( na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( léky ovlivňující náladu a emoce) jestliže užíváte inhibitory MAO ( určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval( a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem ZALDIAR; - jestliže máte těžkou poruchu funkce jater; - jestliže máte epilepsii, která není dostatečně léčbou zvládána. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ZALDIAR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: - užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol, protože by mohlo dojít k neúmyslnému předávkování; - máte problémy s játry nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. astma nebo závažné plicní problémy; - máte epilepsii nebo jste již měl( a) záchvaty nebo křeče; - jste v nedávné době utrpěl( a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se zvracením; - jste závislý( na nějakých lécích, včetně léků proti bolesti, např. .....

Tagy: Zaldiar, třešeň

Tutus


Neužívejte přípravek Tutus: - jestliže jste alergický( na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( léky ovlivňující náladu a emoce) jestliže užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( MAO) (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval( a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tutus; - máte-li těžkou poruchu funkce jater; - máte-li epilepsii, která není dostatečně zvládána Vaši současnou léčbou. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tutus se poraďte se svým lékařem jestliže: - užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami - máte potíže s ledvinami - máte těžké potíže při dýchání, např. astma nebo závažné plicní problémy - máte epilepsii nebo jste již měl( a) záchvaty nebo křeče - jste v nedávné době utrpěl( a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se .....

Tagy: Tutus, třešeň

Transtec


Nepoužívejte přípravek TRANSTEC jestliže jste alergický ( na léčivou látku buprenorfin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste závislí na silných lécích proti bolesti ( opioidech); jestliže trpíte chorobami, při kterých máte, nebo můžete mít, velké dechové obtíže; jestliže současně užíváte inhibitory monoamino-oxidázy ( MAO - léky k léčbě deprese) nebo pokud jste tyto léky užíval ( a) během posledních 2 týdnů ( viz „Užívání jiných přípravků“) jestliže trpíte onemocněním myastenia gravis ( určitý typ těžké svalové slabosti) jestliže trpíte deliriem tremens ( zmatenost a třes způsobený abstinencí po notorickém nadměrném pití alkoholu nebo během jednorázové, těžké opilosti) jste-li těhotná. Přípravek TRANSTEC se nesmí používat k léčbě abstinenčních příznaků drogově závislých osob. Upozornění a opatření Před použitím přípravku TRANSTEC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste vypil ( a) nadměrné množství alkoholu; - jestliže trpíte záchvaty nebo křečemi; - jestliže je porušeno Vaše vědomí ( mdloby, závrať) z neznámého důvodu; - jestliže jste v šokovém stavu ( studený pot může být jedním z příznaků) při .....

Tagy: Transtec, třešeň

Tramadol/paracetamol teva


Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva: - jestliže jste alergický( na tramadol nebo paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( léky ovlivňující náladu a emoce) jestliže užíváte inhibitory MAO ( určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval( a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva;- trpíte-li závažnou poruchou jater; - trpíte-li epilepsií, která není dostatečně léčbou zvládána. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tramadol/Paracetamol Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: - užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. astma nebo závažné plicní problémy; - máte epilepsii nebo jste již měl/a záchvaty nebo křeče; - jste v nedávné době utrpěl( a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy .....

Tagy: Tramadol/paracetamol teva, třešeň

Tramadol/paracetamol amneal


Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Amneal• jestliže jste alergický( na paracetamol, tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) alergická reakce se může projevovat jako kožní vyrážka, otok obličeje, sípavé dýchání nebo těžkosti s dýcháním; • při akutní otravě alkoholem; přípravky na spaní, přípravky proti bolesti nebo jinými psychotropními přípravky ( přípravky ovlivňující náladu a emoce) pokud užíváte inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO, určité přípravky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval( a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Amneal; • pokud máte závažnou poruchu funkce jater; • pokud máte epilepsii, která není dostatečně zvládnuta léčbou. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tramadol/Paracetamol Amneal se poraďte se svým lékařem, jestliže: • užíváte jiné přípravky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; • máte problémy s játry nebo onemocnění jater, nebo pokud jste si všiml( a), že Vaše oči a kůže žloutnou. To může značit žloutenku nebo problémy se žlučovody; Str. z 8 • máte potíže s ledvinami; • máte závažné potíže při dýchání, např. astma nebo .....

Tagy: Tramadol/paracetamol amneal, třešeň

Takiprin


Přípravek Takiprin nesmíte užívat: - pokud jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na prilokain-hydrochlorid, jiná lokální anestetika amidového typu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud máte závažné problémy s vedením vzruchů v srdci; - pokud trpíte závažnou anémií ( chudokrevností); - pokud máte dekompenzovanou srdeční nedostatečnost; - pokud máte šok ze srdečních příčin nebo v důsledku sníženého objemu krve; - pokud trpíte vrozenou nebo získanou methemoglobinémií ( stav, kdy se krevní barvivo hemoglobin mění na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík) pokud máte obecné nebo specifické kontraindikace pro použití techniky subarachnoidální anestezie ( tj. zavedení malého množství lokálního anestetika do mozkomíšního moku v oblasti bederní páteře) Přípravek Takiprin nesmí být podáván do cévního řečiště. Přípravek Takiprin nesmí být používán u dětí mladších než 6 měsíců. Upozornění a opatřeníPokud trpíte některým z těchto stavů, měl/a byste se poradit se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. pokud jste někdy v minulosti měl/a špatnou reakci na anestetikum; - pokud máte kožní infekci v navrhovaném místě nebo v blízkosti .....

Tagy: Takiprin, třešeň

Salmeterol/fluticason cipla


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků Vám Váš lékař předepíše nejnižší dávku přípravku Salmeterol/Fluticason Cipla ke kontrole astmatu. Alergické reakce .. Můžete zaznamenat, že se Váš dech po použití přípravku Salmeterol/Fluticason Cipla náhle rychle zhorší. Můžete být velmi dušný( můžete mít kašel, nebo zkrácený dech. Také si můžete všimnout svědění, vyrážky ( kopřivky) a otoku ( obvykle na tváři, rtech, jazyku nebo hrdle) nebo můžete pozorovat, že vaše srdce bije velmi rychle nebo máte pocit na omdlení a závrať ( což může vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí) Pokud se u vás tyto účinky vyskytnou nebo pokud se objeví náhle po použití přípravku Salmeterol/Fluticason Cipla, přerušte užívání přípravku a informujte okamžitě svého lékaře. Alergické reakce na přípravek Salmeterol/Fluticason Cipla jsou méně časté ( postihují méně než 1 osobu ze 100) Další nežádoucí účinky jsou uvedeny níže: .. Velmi časté ( postihují více než 1 osobu z 10) Bolest hlavy - ta se obvykle zlepší při pokračující léčbě. U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí byl .....

Tagy: Salmeterol/fluticason cipla, třešeň

Saizen


Nepoužívejte Saizen - jestliže jste ( nebo Vaše dítě) alergický(á) (přecitlivělý( na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže Vám bylo řečeno, že kosti Vašeho dítěte již přestaly růst a tudíž že dosáhlo své konečné výšky, - jestliže máte aktivní nádor ( rakovinu). Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Saizen musí být vaše protinádorová léčba ukončena, - jestliže Vy ( nebo Vaše dítě) máte cukrovku nebo trpíte na přidružené oční onemocnění ( proliferativní nebo před-proliferativní diabetická retinopatie) jestliže máte nebo Vaše dítě má akutní závažné onemocnění, komplikace po chirurgickém výkonu na otevřeném srdci, v břiše, vícečetné trauma, akutní dechové selhání nebo podobné stavy. Léčba přípravkem Saizen musí být ukončena u dětí s chronickým onemocněním ledvin v období transplantace ledvin. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Saizen se poraďte se svým lékařem. Léčba přípravkem Saizen musí být prováděna pod pravidelným dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnózou a léčbou pacientů s nedostatkem růstového hormonu. Krátce po podání přípravku Saizen můžete ( nebo Vaše .....

Tagy: Saizen, třešeň

Rivotril


Neužívejte přípravek Rivotril- jestliže jste alergický( na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) anebo k jiným lékům ze skupiny benzodiazepinů; - při myasthenia gravis ( nervosvalové onemocnění vedoucí ke svalové slabosti a unavitelnosti) při závažné dechové nedostatečnosti; - jestliže trpíte závažnou jaterní nedostatečností. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rivotril se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pro užívání přípravku Rivotril v těhotenství, v období kojení, u jedinců se závislostí na alkoholu, návykových látkách nebo lécích musí existovat zvlášť závažné důvody. Rovněž pro užívání přípravku Rivotril pacienty trpícími poruchami funkce jater nebo ledvin, svalovou slabostí s poruchou hybnosti a rovnováhy provázené pocity nestability a roztřesenosti nebo dlouhodobými dechovými obtížemi musí existovat závažné důvody. Pacienty s anamnézou deprese a/nebo sebevražedného pokusu bude lékař pečlivě sledovat. U kojenců a malých dětí může přípravek Rivotril způsobit zvýšení produkce slin a bronchiálního sekretu. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost zachování průchodnosti dýchacích cest. Užívání benzodiazepinů může vést k .....

Tagy: Rivotril, třešeň

Přečtěte si o tématu Třešeň. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma třešeň, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Třešeň. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Třešeň.