Acarizax - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acarizax Perorální lyofilizát


Generikum: house dust
Účinná látka: dermatophagoides pteronyssinus extract, extract from dermatophagoides farinae
ATC skupina: V01AA03 - house dust
Obsah účinných látek: 12SQ-HDM
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky mohou být alergickou reakcí na alergen, jimž jste léčeni. Většina alergických
nežádoucích účinků trvá minuty až hodiny po užití perorálního lyofilizátu a většina jich obvykle zmizí
do 1-3 měsíců po zahájení léčby.

Nejzávažnější nežádoucí účinky:
Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- závažné alergické reakce

Přestaňte užívat přípravek ACARIZAX a ihned kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, pokud
zaznamenáte následující příznaky:
- zhoršení stávajícího astmatu
- náhlý otok obličeje, úst, hrdla nebo kůže
- potíže s polykáním
- dýchací potíže
- změny hlasu
- hypotenze (nízký krevní tlak)
- pocit plnosti v hrdle (otok hrdla)
- kopřivka a svědění kůže

Další možné nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):
- pocit podráždění hrdla
- otok úst a rtů
- svědění v ústech a uších
- infekce dýchacích cest

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
- brnění nebo pocit necitlivosti úst nebo jazyka
- svědění oka
- svědění jazyka a rtů
- otok jazyka nebo hrdla
- zánět, nepříjemný pocit nebo pálení v ústech
- zarudnutí v ústech nebo vředy v ústech
- bolest v ústech
- změny chuti
- bolest nebo nepříjemný pocit v žaludku
- průjem
- pocit na zvracení a zvracení
- bolest při polykání nebo obtížné polykání
- příznaky astmatu
- dušnost
- nepříjemný pocit na hrudi
- zažívací potíže a pálení žáhy
- chrapot
- únava
- kopřivka a svědění kůže


Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- zánět očí
- pocit zrychleného nebo nepravidelného srdečního tepu
- nepříjemné pocity v uších
- tíseň v hrdle
- nepříjemný pocit v nose, ucpaný nos nebo rýma, kýchání
- puchýře v ústech
- podráždění jícnu
- pocit uvíznutí cizího tělesa v hrdle
- závrať
- celkový nepříjemný pocit
- sucho v ústech
- pocit brnění kůže
- zarudnutí hrdla
- zvětšené mandle
- bolest úst
- vředy na rtu
- zvětšení slinné žlázy
- zvýšené slinění
- zarudnutí kůže

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- náhlý otok obličeje nebo kůže


Pokud vás některý z nežádoucích účinků znepokojuje nebo obtěžuje, kontaktujte svého lékaře, který
rozhodne, zda potřebujete nějaký lék jako např. antihistaminikum (lék k léčbě alergických příznaků) k
úlevě od nežádoucích účinků, kterými trpíte.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
439 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
126 Kč

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: