ACC LONG INSTANT - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acc long instant Perorální prášek v sáčku


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: Acetylcystein
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Sáček


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek ACC Long Instant ihned přestaňte užívat a obraťte se na svého lékaře, pokud se
objeví známky alergické nebo závažné kožní reakce.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
• alergické reakce (svědění a tvorba kopřivky, silný otok podkoží (angioedém) a kožní
vyrážka)
• zrychlený tep (tachykardie)
• pokles krevního tlaku (hypotenze)
• bolesti hlavy
• zvonění v uších (tinnitus)
• zánět sliznice dutiny ústní, bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení a průjem
• horečka

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí
• dušnost, zúžení průdušek – převážně u pacientů s nadměrně aktivním bronchiálním
systémem při bronchiálním astmatu
• trávicí poruchy (dyspepsie)

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí
• těžké alergické reakce, až do šoku
• těžké kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom
• výskyt krvácení (hemoragie), částečně v souvislosti s hypersenzitivními reakcemi

Není známo, četnost nelze z dostupných údajů určit
• hromadění vody v obličeji (edém obličeje)

Pokud se známky hypersenzitivní reakce (viz výše) objeví znovu, přípravek ACC Long Instant se
nesmí znovu užívat. V takovém případě se prosím obraťte na lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
65 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
76 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
76 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
119 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
 


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop