ACECOR 400 - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acecor 400 Potahovaná tableta


Generikum: acebutolol
Účinná látka: Acebutolol-hydrochlorid
ATC skupina: C07AB04 - acebutolol
Obsah účinných látek: 400MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastěji hlášené klinické nežádoucí účinky jsou únava a poruchy trávicího traktu. Hlášeny byly následující nežádoucí účinky: Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): - tvorba antinukleárních protilátek (protilátky namířené proti buňkám vlastního těla) - únava - poruchy trávicího traktu Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): - deprese, noční můry - závratě, bolest hlavy - poruchy vidění - dušnost - nevolnost, průjem - vyrážka Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): - Lupus like syndrom (příznaky připomínající onemocnění, při němž tělo napadá své vlastní tkáně) Není známo (z dostupných údajů nelze určit): - psychózy, halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné), zmatenost, ztráta libida (sexuální touhy), poruchy spánku - pocit mravenčení, poruchy centrálního nervového sytému - pocit suchosti v oku - poruchy funkce srdce, zpomalení srdeční frekvence - intermitentní klaudikace (občasné bolesti dolních končetin provázené omezením chůze), Raynaudův syndrom (poruchy periferního prokrvení), periferní promodrání kůže a chladné končetiny, nízký krevní tlak - zánět plic, plicní infiltrát, bronchospasmus (zúžení průdušek) - zvracení - syndrom z vysazení Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
115 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop