ACTIVELLE - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Activelle Potahovaná tableta


Generikum: norethisterone and estrogen
Účinná látka: Hemihydrát estradiolu;Norethisteron-acetát
ATC skupina: G03FA01 - norethisterone and estrogen
Obsah účinných látek: 1MG/0,5MG
Balení: Obal na tablety


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST neužívají:

• rakovina prsu

• abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)

• rakovina vaječníků

• krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolie)

• onemocnění srdce

• cévní mozková příhoda

• pravděpodobná ztráta paměti, pokud je léčba HST zahájena po 65. roku života

Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2. „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Activelle užívat“.

Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – projeví se u 1 až 10 pacientek z 1 000)

Může se vyskytnout přecitlivělost/alergie, i když se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících projevů: kopřivka, svědění, otoky, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak (bledá a studená pokožka, rychlý srdeční tep), závratě a pocení, což vše mohou být příznaky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se některý z těchto příznaků objeví, přestaňte Activelle užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Velmi časté nežádoucí účinky (projeví se u více než 1 pacientky z 10)

• Bolestivost nebo citlivost prsů

• Vaginální krvácení

Časté nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 pacientek ze 100)

• Bolest hlavy

• Zvyšování tělesné hmotnosti způsobené retencí tekutin

• Vaginální záněty

• Migréna nebo zhoršení existující migrény

• Vaginální plísňové infekce

• Deprese nebo zhoršení existující deprese

• Nevolnost

• Zvětšení nebo otoky prsů (edém)

• Bolest zad

• Výskyt děložních fibroidů (nezhoubné nádory), zhoršení existujících děložních fibroidů nebo jejich opětný výskyt

• Otoky paží a nohou (periferní edém)

• Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 pacientek z 1 000)

• Nadmutí břicha, bolest břicha, otoky nebo diskomfort či plynatost

• Akné

• Vypadávání vlasů (alopecie)

• Nadměrný růst ochlupení mužského typu

• Svědění nebo kopřivka

• Záněty povrchových žil (povrchová tromboflebitida)

• Křeče v nohou

• Lék neúčinkuje

• Alergické reakce

• Nervozita

Vzácné nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 pacientek z 10 000)

• Krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (hluboká žilní trombóza, plicní embolie)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (projeví se u méně než 1 pacientky z 10 000)

• Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)

• Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria)

• Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku

• Onemocnění žlučníku, tvorba žlučových kamenů, zhoršení existujících žlučových kamenů nebo jejich opětovný výskyt

• Nadměrná sekrece kožního mazu, kožní výsev

• Akutní nebo opakovaně se vyskytující edém (angioneurotický edém)

• Nespavost, závratě, úzkosti

• Změny v sexuálních potřebách

• Poruchy vidění

• Snížení tělesné hmotnosti

• Zvracení

• Pálení žáhy

• Vaginální a genitální svědění

• Infarkt a cévní mozková příhoda

Další nežádoucí účinky kombinované HST

• Onemocnění žlučníku

• Různá kožní onemocnění:

- zbarvení kůže zvláště na obličeji a krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma)

- bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (erythema nodosum)

- vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)

- červené až purpurové zbarvení kůže a/nebo sliznic (vaskulární purpura)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
115 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop