BITINEX - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Bitinex Tvrdá tobolka


Generikum: atomoxetine
Účinná látka: Atomoxetin-hydrochlorid
ATC skupina: N06BA09 - atomoxetine
Obsah účinných látek: 100MG, 10MG, 18MG, 25MG, 40MG, 60MG, 80MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Ačkoli u některých jedinců dojde k výskytu nežádoucích účinků, většině lidí
přípravek Bitinex pomáhá. Lékař s Vámi tyto nežádoucí účinky probere.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených
nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)
- velmi rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus
- sebevražedné myšlenky nebo pocity
- agresivní pocity
- nepřátelské nebo zlostné pocity
- rychlé kolísání nebo změny nálad
- závažné alergické reakce s příznaky, jako jsou:
 otok obličeje a hrdla
 ztížené dýchání
 kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži)
- epileptické záchvaty
- psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry v

nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti

Děti a dospívající mladší 18 let mají zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou:
- sebevražedné myšlenky nebo pocity (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)
- rychlé kolísání nebo změny nálad (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Dospělí mají snížené riziko (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) nežádoucích účinků, jako jsou:
- epileptické záchvaty
- psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry v
nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti

Vzácně (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)
- poškození jater

Přestaňte užívat přípravek Bitinex a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže máte některý z
následujících příznaků:
- tmavá moč
- zažloutlá kůže nebo zažloutlé bělmo očí
- bolest břicha při tlaku (napětí) v pravé horní části břicha pod žebry
- nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení)
- únava
- svědění
- příznaky podobné počátku chřipky

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují následující. Informujte svého lékaře nebo lékárníka,
pokud dojde k jejich zhoršení.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)
DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let DOSPĚLÍ

- bolest hlavy

- bolest břicha
- snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)
- nevolnost nebo zvracení
- ospalost
- zvýšení krevního tlaku
- zrychlení tepové frekvence (pulz)

U většiny pacientů tyto účinky po nějaké době
vymizí.

- nevolnost
- sucho v ústech
- bolest hlavy
- snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)
- problémy s usínáním, nespavost a brzké
probouzení se
- zvýšení krevního tlaku
- zrychlení tepové frekvence (pulz)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)
DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let DOSPĚLÍ

- podrážděnost a neklid
- problémy se spánkem včetně časného
probouzení se
- deprese
- pocit smutku a beznaděje
- pocit úzkosti
- tiky
- rozšířené zorničky (tmavý střed oka)
- závratě
- zácpa
- nechutenství
- žaludeční nevolnost, trávicí potíže
- oteklá, zarudlá a svědivá kůže

- pocit neklidu
- snížení zájmu o sex
- poruchy spánku
- deprese
- pocit smutku a beznaděje
- pocit úzkosti
- závratě
- abnormální chuť, nebo změny chuti, které
přetrvávají
- třes
- brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou
- spavost, ospalost, pocit únavy
- zácpa

- vyrážka
- netečnost (letargie)
- bolest na hrudi
- únava
- úbytek tělesné hmotnosti
- bolest žaludku
- trávicí potíže
- plynatost
- zvracení
- návaly horka nebo zrudnutí
- velmi rychlý tlukot srdce nebo takový
pocit
- oteklá, zarudlá a svědivá kůže
- zvýšené pocení
- vyrážka
- problémy s močením, jako je neschopnost
močit, časté nebo opožděné močení či bolest při
močení
- zánět prostaty (prostatitida)
- bolest v tříslech u mužů
- neschopnost dosáhnout erekce
- opožděný orgasmus
- obtížné udržení erekce
- křeče při menstruaci
- nedostatek síly nebo energie
- únava
- netečnost (letargie)
- zimnice
- pocity podrážděnosti, nervozity
- pocit žízně
- úbytek tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)
DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let DOSPĚLÍ

- mdloby

- třes
- migréna
- rozmazané vidění
- abnormální pocity na kůži, jako je pálení,
brnění, svědění nebo mravenčení
- brnění nebo pocit znecitlivění rukou nebo
nohou
- epileptické záchvaty
- velmi rychlý tlukot srdce nebo takový
pocit (prodloužení QT intervalu)
- dušnost
- zvýšené pocení
- svědění kůže
- nedostatek síly nebo energie

- neklid
- tiky
- mdloby
- migréna
- rozmazané vidění
- abnormální srdeční rytmus (prodloužení
QT intervalu)
- pocity chladu prstů na rukou a nohou

- bolest na hrudi
- dušnost
- vyvýšená červená svědivá vyrážka
(kopřivka)
- svalové křeče
- nucení na močení
- abnormální orgasmus nebo neschopnost
dosáhnout orgasmu
- nepravidelná menstruace
- selhání ejakulace

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)
DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let DOSPĚLÍ

- špatný krevní oběh způsobující zblednutí a
znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův
syndrom)
- problémy s močením, jako je časté nebo
zadržované močení, bolest při močení

- špatný krevní oběh způsobující zblednutí a
znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův
syndrom)
- prodloužená a bolestivá erekce

- prodloužená a bolestivá erekce
- bolest v tříslech u chlapců

Účinky na růst
U některých dětí došlo po zahájení léčby přípravkem Bitinex ke zpomalení růstu (tělesné výšky a tělesné
hmotnosti). Při dlouhodobé léčbě nicméně děti dosáhly opět tělesné výšky a tělesné hmotnosti normální
pro jejich věk. Lékař bude v průběhu léčby sledovat tělesnou výšku a tělesnou hmotnost Vašeho dítěte.
Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladu, Váš lékař může změnit dávku, nebo
léčbu přípravkem Bitinex dočasně přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
115 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop