Acc 200


Výsledky hledání na výraz Acc 200

Vedlejší účinky: Acc 200 & Ambroxol al 30


Vedlejší a nežádoucí účinky Acc 200 & Ambroxol al 30 .......

Tagy: Vedlejší účinky Acc, Acc 200 & Ambroxol al 30, Acc 200

Kombinace, interakce: Acc 200 & Ambroxol al 30


Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků .......

Tagy: Kombinace, interakce Acc, Acc 200 & Ambroxol al 30, Acc 200


Acc


Neužívejte ACC 20 mg/ml sirup: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku ACC 20 mg/ml sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte průduškovým astmatem ( DětiDětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze, rozhodne-li o tom výslovně lékař, a léčba v takovém případě musí probíhat pod přísným lékařským dohledem. Další léčivé přípravky a ACC 20 mg/ml sirupInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Pokud současně užíváte ACC 20 mg/ml sirup a antitusika ( Pro současné užívání ACC 20 mg/ml sirup a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s přípravkem ACC 20 mg/ml sirup pouze na přímé doporučení lékaře. Neužívejte ACC 20 mg/ml sirup: - .....

Tagy: Acc, Acc 200

Acc 100 neo


Neužívejte ACC 100 NEO: Johnsonův syndrom ( Další léčivé přípravky a ACC 100 NEOInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při současném užívání ACC 100 NEO a antitusik ( Pro současné užívání ACC 100 NEO a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC 100 NEO pouze na přímé doporučení lékaře. Při současném užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC 100 NEO užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Při současném užívání přípravku ACC 100 NEO a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 100 NEO a jiných léků se poraďte s lékařem. Přípravek ACC 100 NEO s jídlem a pitím Šumivé tablety se užívají po jídle, rozpuštěné ve vodě. Pokud .....

Tagy: Acc 100 neo, Acc 200

Acc 200


Neužívejte ACC 200: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím ACC 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: - trpíte průduškovým astmatem ( Další léčivé přípravky a ACC 200Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při současném užívání ACC 200 a antitusik ( Pro současné užívání ACC 200 a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC 200 pouze na přímé doporučení lékaře. cefalosporinů) se musí přípravek ACC 200 užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Při současném užívání ACC 200 a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 200 a jiných léků se poraďte s lékařem. Neužívejte ACC 100 NEO: Johnsonův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním .....

Tagy: Acc 200, Acc 200

Acc 200 neo


Neužívejte ACC 200 NEO: - jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a ACC 200 NEO Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při současném užívání ACC 200 NEO a antitusik ( Pro současné užívání ACC 200 NEO a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC 200 NEO pouze na přímé doporučení lékaře. cefalosporinů) se musí přípravek ACC 200 NEO užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Při současném užívání ACC 200 NEO a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 200 NEO a jiných léků se poraďte s lékařem. Neužívejte ACC 100 NEO: Johnsonův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) Lyellův syndrom ( závažné kožní onemocnění charakterizované .....

Tagy: Acc 200 neo, Acc 200

Acc injekt


Nepoužívejte přípravek ACC injekt: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: - máte bronchiální ( Další léčivé přípravky a přípravek ACC injektInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Pokud současně užíváte ACC injekt a antitusika ( Pro současné užívání ACC injekt a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC injekt pouze na výslovné doporučení lékaře. Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC injekt užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Při současném užívání ACC injekt a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček. Pokud je souběžná léčba přípravkem
Tagy: Acc injekt, Acc 200

Acc long


Neužívejte ACC LONG: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ACC LONG se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a ACC LONGInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při současném užívání ACC LONG a antitusik ( Pro současné užívání ACC LONG a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC LONG pouze na přímé doporučení lékaře. Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí ACC LONG užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Při současném užívání ACC LONG a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému roz Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neužívejte ACC LONG: - jestliže jste alergický( na acetylcystein nebo na .....

Tagy: Acc long, Acc 200

Acc long hot drink


Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - jste diabetik ( Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( inky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika ( Pro současné užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouze na přímé doporučení lékaře. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, .....

Tagy: Acc long hot, hot drink, Acc 200

Acc long instant


Neužívejte přípravek ACC Long Instant • jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ACC Long Instant se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • máte změny na kůži V souvislosti s podáváním acetylcysteinu byl velmi vzácně hlášen výskyt závažných kožních reakcí, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. máte bronchiální astma • máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (gastrointestinální vředy) v anamnéze nebo pokud je máte nyní • trpíte hypersenzitivitou na histamin U těchto pacientů je nutno se vyhnout dlouhodobější léčbě, protože přípravek ACC Long Instant má na metabolismus histaminu vliv a může vést k příznakům intolerance ( nejste schopni vykašlávat hlen Užívání přípravek ACC Long Instant, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění hlenu v průduškách a k jeho zvýšené tvorbě. Přípravek ACC Long Instant se nesmí užívat při selhání jater nebo ledvin, aby se zamezilo dalšímu přísunu dusíkatých látek. Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Instant Informujte svého lékaře .....

Tagy: Acc long instant, Acc 200

Accupro 10


Neužívejte přípravek ACCUPRO .. Upozornění a opatření .. .. .. ..Před užitím přípravku ACCUPRO se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Lékař vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství, kojení a plodnost. Neužívejte přípravek ACCUPRO .. Jestliže jste přecitlivělý( na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je však lépe vyvarovat se užívání chinaprilu v časném období těhotenství - viz část těhotenství) Jestliže trpíte otoky ( stavem zvaným angioneurotický edém nebo jiný angioedém, také v souvislosti s dřívější léčbou jinými ACE inhibitory. Jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání .. Jestliže trpíte .....

Tagy: Accupro 10, Acc 200

Přečtěte si o tématu Acc 200. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Acc 200, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Acc 200. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Acc 200.


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop