Cytarabine accord


Výsledky hledání na výraz Cytarabine accord
Poslední aktualizace: 2023-03-29


Idarubicin accord


Nepoužívejte přípravek Idarubicin Accord jestliže jste alergický( Před a během léčby přípravkem Idarubicin Accord se mají provádět pravidelná vyšetření krve, jater, ledvin a srdce. Další léčivými přípravky a přípravek Idarubicin AccordInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Idarubicin Accord, než jste měl( Pokud jste zapomněl(a) použít přípravek Idarubicin AccordNemá být podávána dvojitá dávku, aby se doplnila vynechaná dávka....

Tagy: Idarubicin accord, Cytarabine accord

Fludarabine accord


Jestliže je přípravek Fludarabine Accord kombinován s cytarabinem, mohou se zvýšit hladiny aktivní formy přípravku Fludarabine Accord v leukemických buňkách. Nepoužívejte přípravek Fludarabine Accord: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPoraďte se se svým lékařem než začnete užívat připravek Fludarabine Accord: - Jestliže Vaše kostní dřeň nepracuje správně, nebo jestliže máte špatně fungující nebo oslabený imunitní systém nebo jste v minulosti prodělal( Během léčby přípravkem Fludarabine Accord Váš imunitní systém může napadnout různé části těla, nebo červené krvinky ( Během léčby Vám budou prováděny pravidelné krevní testy a zatímco budete léčeni přípravkem Fludarabine Accord, budete pečlivě sledováni. Jestliže se přípravek Fludarabine Accord používá delší dobu, jeho účinky na centrální nervový systém nejsou známy. Při užívání přípravku Fludarabine Accord v doporučeném dávkování po léčbě některými jinými léky nebo ve stejnou dobu s některými .....

Tagy: Fludarabine accord, Cytarabine accord

Cytarabine accord


Nepoužívejte přípravek Cytarabine Accord:  jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na cytarabin nebo na kteroukoli další složku přípravku Cytarabine Accord jestliže je množství krvinek při krevních testech příliš nízké z jiných důvodů, než je rakovina, nebo jestliže toto rozhodl lékař  jestliže pociťujete rostoucí obtíže při koordinaci těla po radiační léčbě nebo léčbě jinými léky proti rakovině, jako je methotrexát. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Cytarabine Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Zvláštní pozornost věnujte při podání přípravku Cytarabine Accord:  jestliže je Vaše kostní dřeň ve špatném stavu, má být léčba zahájena pod pečlivým lékařským dohledem  jestliže máte onemocnění jater  cytarabin výrazně snižuje tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. Další léčivé přípravky a přípravek Cytarabine AccordInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které .....

Tagy: Cytarabine accord, Cytarabine accord

Přečtěte si o tématu Cytarabine Accord. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Cytarabine accord, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Cytarabine Accord. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Cytarabine Accord.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7