Estan lék 10 mg


Výsledky hledání na výraz Estan lék 10 mg
Poslední aktualizace: 2023-09-21


Zyvoxid


Li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Pokud si nejste jistý(á), do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? Zvláštní opatrnost při použití přípravku Zyvoxid je zapotřebí: Informujte svého lékaře předtím, než budete tento přípravek používat, pokud: • se Vám snadno tvoří modřiny a máte sklon ke krvácení, • jste anemický( Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se během léčby vyskytnou: • problémy s viděním, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného .....

Tagy: Zyvoxid, Estan lék 10 mg

Zynzol


Upozornění a opatření .. ..Před zahájením léčby přípravkem Zynzol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů ( Další léčivé přípravky a Zynzol .. ..Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Neužívejte Zynzol, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků: .. Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky: .. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin, .. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských .. Přestaňte užívat Zynzol, pokud otěhotníte a informujte svého lékaře. Poraďte se se svým
Tagy: Zynzol, Estan lék 10 mg

Zolpidem orion


Kontaktujte svého lékaře. Měl(a) byste být během léčby zolpidemem pozorně sledován(a) Vaším lékařem, protože máte vysoké riziko návyku a psychické závislosti. Kontaktujte svého lékaře. Váš lékař Vám zolpidem předepsal na léčbu poruchy spánku, kterou můžete mít současně s bludy, depresí nebo úzkostí. Na tyto poruchy Vám však lékař předepíše jiné přípravky. Kontaktujte svého lékaře. Pokud se objeví některý z těchto příznaků, přestaňte užívat zolpidem a kontaktujte svého lékaře. Den po užití přípravku Zolpidem Orion může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:  přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost  užijete vyšší než doporučenou dávku  užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před .....

Tagy: Zolpidem orion, Estan lék 10 mg

Zocor forte


Obsah balení a další informace), • jestliže máte v současnosti problémy s játry, • jestliže jste těhotná nebo kojíte, • jestliže užíváte lék(y) Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem. Upozornění a opatření Informujte svého lékaře: • o všech svých zdravotních problémech včetně alergií, • jestliže požíváte velká množství alkoholu, • jestliže jste někdy v minulosti měl( Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Zocor a pokud máte během užívání přípravku Zocor jakékoli příznaky problémů s játry. Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co jste začal( V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko vzniku cukrovky. Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění. Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte .....

Tagy: Zocor forte, Estan lék 10 mg

Zocor


Obsah balení a další informace), • jestliže máte v současnosti problémy s játry, • jestliže jste těhotná nebo kojíte, • jestliže užíváte lék(y) Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem. Upozornění a opatření Informujte svého lékaře: • o všech svých zdravotních problémech včetně alergií, • jestliže požíváte velká množství alkoholu, • jestliže jste někdy v minulosti měl( Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Zocor a pokud máte během užívání přípravku Zocor jakékoli příznaky problémů s játry. Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co jste začal( V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko vzniku cukrovky. Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění. Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte .....

Tagy: Zocor, Estan lék 10 mg

Zenon


Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zenon, přestaňte ho ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý (á), navštivte znovu svého lékaře. Dále neužívejte přípravek Zenon 10 mg/40 mg (nejvyšší dávka) jestliže: • Jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře) Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu. Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu ( Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře. Upozornění a opatření Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií. Před užitím přípravku Zenon se poraďte se svým
Tagy: Zenon, Estan lék 10 mg

Zahron


Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zahron, přestaňte ihned přípravek Zahron užívat a informujte svého lékaře. po transplantaci orgánů) Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře. mg, neužívejte v těchto případech: • jestliže máte středně těžkou poruchu funkce ledvin (v případě nejistoty se obraťte na svého lékaře) jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy • jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti u vás nebo ve vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu • jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu • jestliže jste asijského původu ( Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové) • jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro vás, nebo máte pochybnosti, prosím, navštivte znovu svého lékaře. Upozornění a opatřeníPřed .....

Tagy: Zahron, Estan lék 10 mg

Xaleec combi


Pokud si nejste jistý(á), že se Vás to týká, obraťte se prosím na svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se předtím, než začnete přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se poraďte se svým lékařem, pokud: máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami. Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů ( Pokud se u Vás plánuje operace, informujte svého lékaře nebo zubaře, že užíváte přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste sportovec podstupující dopingové testy, protože přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg obsahuje léčivou látku, která může vyvolat pozitivní výsledky dopingových testů. Další .....

Tagy: Xaleec combi, Estan lék 10 mg

Vorikonazol mylan


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nicméně některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadovat lékařskou pomoc. Pokud se objeví kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Vorikonazol Mylan používat a ihned informujte svého lékaře:...

Tagy: Vorikonazol mylan, Estan lék 10 mg

Voriconazole teva


Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat, a to platí i o lécích dostupných bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravcích. Během léčby přípravkem Voriconazole Teva 200 mg však nesmíte užívat tyto léky: - terfenadin ( třezalka tečkovaná (rostlinný lék) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Voriconazole Teva 200 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud: - jste měl( Pokud máte onemocnění jater, lékař Vám může předepsat nižší dávky přípravku Voriconazole Teva 200 mg. Během léčby přípravkem Voriconazole Teva 200 mg je třeba, aby ošetřující lékař sledoval Vaše jaterní funkce pomocí krevních testů. Během léčby přípravkem Voriconazole Teva 200 mg okamžitě sdělte .....

Tagy: Voriconazole teva, Estan lék 10 mg

Přečtěte si o tématu Estan Lék 10 Mg. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Estan lék 10 mg, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Estan Lék 10 Mg. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Estan Lék 10 Mg.