Mitomycin


Výsledky hledání na výraz Mitomycin
Poslední aktualizace: 2022-10-03


Vinorelbine accord


Protinádorový lék označovaný jako mitomycin C,  léky, které narušují Váš imunitní systém, jako je cyklosporin a takrolimus,  souběžně užívaný lapatinib (...

Tagy: Vinorelbine accord, Mitomycin

Vincristine teva


L-asparagináza (užívaný k léčbě rakoviny krve) a cyklosporin A užívaný k potlačení imunitního systému); tyto přípravky mohou zesilovat nepříznivé působení vinkristinu na nervový systém;  vakcíny (při vakcinaci); vinkristin potlačuje imunitní systém organizmu a může mít vliv na jeho schopnost reagovat na vakcínu;  digoxin (užívaný ke snížení srdeční funkce a srdečních arytmií); vinkristin může účinek digoxinu snižovat;  mitomycin C ( zvláště pak při současném užití léku s mitomycinem C....

Tagy: Vincristine teva, Mitomycin

Vinblastin teva


Jestliže Vám byl současně předepsán mitomycin C, který může zvyšovat riziko náhlého vzniku dýchacích potíží a dušnosti ( dávka fenytoinu se musí upravit podle jeho hladiny v krvi; - mitomycinem C ( náhlá dušnost a zástava dechu z důvodu svalových křečí dýchacích cest (bronchospasmus) - Současná nebo předchozí léčba mitomycinem-C může způsobit brzo nebo až do 2 týdny po léčbě dechové obtíže, chrčení ztěžující dýchání ( Proto lékař musí podání přípravku Vinblastin Teva s mitomycinem-C přerušit (...

Tagy: Vinblastin teva, Mitomycin

Navirel


Protinádorový lék označovaný jako mitomycin C, • léky, které narušují váš imunitní systém, jako je cyklosporin a takrolimus, • léky pro léčbu srdečních chorob, jako je verapamil a chinidin, • rostlinné přípravky z třezalky tečkované....

Tagy: Navirel, Mitomycin

Navelbine oral


Jestliže užíváte následující léky: – léky na ředění krve (antikoagulancia) – lék k léčbě epilepsie s názvem fenytoin – protiplísňový lék s léčivou látkou itrakonazol – lék k léčbě rakoviny s léčivou látkou mitomycin C nebo lapatinib – léky, které narušují váš imunitní systém, například cyklosporin a takrolimus Současné podávání přípravku Navelbine Oral a jiných léků se známým toxickým účinkem na kostní dřeň (...

Tagy: Navelbine oral, Mitomycin

Mitomycin medac


Nepoužívejte přípravek Mitomycin medac• jestliže jste alergický( na mitomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( během kojení: během léčby mitomycinem nesmíte kojit, • jestliže máte protrženou ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Mitomycin medac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Mitomycin medac je zapotřebí • jestliže jste v celkově špatném zdravotním stavu, • jestliže trpíte poruchou funkce plic, ledvin nebo jater, • jestliže podstupujete léčbu ozařováním, • jestliže jste léčen( může se tento útlum zhoršit (obzvláště u starších osob a během dlouhodobé léčby mitomycinem) jelikož mitomycin může ovlivnit Vaši schopnost mít v budoucnosti děti. Děti a dospívajícíPodávání mitomycinu dětem a dospívajícím se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a Mitomycin medacNejsou známy žádné interakce ( vzájemné ovlivnění) intravezikálně podávaného mitomycinu s dalšími .....

Tagy: Mitomycin medac, Mitomycin

Mitomycin c kyowa


...

Tagy: Mitomycin c kyowa, Mitomycin

Mitomycin accord


Nepoužívejte Mitomycin Accord, pokud• jste alergický( na mitomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Mitomycin Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • Jestliže trpíte poruchou funkce plic, ledvin nebo jater. tento útlum se může zhoršit (zejména u starších pacientů a v průběhu dlouhodobé léčby mitomycinem) protože mitomycin může ovlivnit Vaši schopnost mít v budoucnosti děti. Děti a dospívajícíPoužití mitomycinu u dětí a dospívajících se nedoporučuje. Další léčivé přípravky a Mitomycin AccordInformujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal( e budou nežádoucí účinky mitomycinu zesíleny. V pokusech na zvířatech byla popsána ztráta účinku mitomycinu při současném podávání s vitaminem B6. a to zejména živými vakcínami během léčby mitomycinem. je-li léčba mitomycinem nutná během těhotenství. než začnete .....

Tagy: Mitomycin accord, Mitomycin

Doxorubicin medac


Antracykliny (daunorubicin, epirubicin, idarubicin), cisplatina, cyklofosfamid, cyklosporin, cytarabin, dakarbazin, daktinomycin, fluoruracil, mitomycin C, taxany ( Nepoužívejte přípravek Doxorubicin medac v následujících případech. Informujte prosím svého lékaře: • jestliže jste alergický( na doxorubicin, na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na jiné antracykliny. jestliže Vám bylo sděleno, že máte řídkou krev ( Vaše kostní dřeň nepracuje správně) jestliže máte nebo jste v minulosti měl( a) jakékoli srdeční problémy. jestliže Vám byl dříve podán doxorubicin, jiné antracykliny, jiné protinádorové přípravky nebo imunosupresiva. jestliže máte tendenci snadno krvácet. jestliže trpíte jakýmkoli druhem infekce. jestliže trpíte ústními vředy. jestliže Vaše játra nepracují správně. jestliže trpíte infekcí močového měchýře nebo máte krev v moči ( v případě, že je Vám léčivý přípravek podáván do močového měchýře) jestliže kojíte. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxorubicin medac je zapotřebí v následujících případech. Informujte svého lékaře: • jestliže jste již podstoupil( a) jakékoliv ozařování. jestliže jste těhotná, snažíte se .....

Tagy: Doxorubicin medac, Mitomycin

Bleomycin accord


Interakce může nastat, když se společně s bleomycinem používá: • karmustin, mitomycin, cyklofosfamid, gemcitabin ( Bleomycin Accord Vám nebude podán • jestliže jste alergický( na bleomycin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku; • jestliže máte ataxii-teleangiektázii ( velmi vzácné dědičné onemocnění, které vede k potížím s koordinací pohybů a riziku infekcí) jestliže máte plicní infekci nebo jiné plicní potíže; • jestliže se u Vás vyskytly v minulosti určité nežádoucí účinky týkající se plic, které jsou ( možná) způsobeny bleomycinem; • jestliže kojíte ( viz bod Těhotenství, kojení a plodnost) Upozornění a opatření Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než Vám bude Bleomycin Accord podán. jestliže jste starší 60 let; • jestliže Vaše ledviny a játra pořádně nefungují; • jestliže máte nebo jste měl( a) plicní onemocnění; • jestliže jste podstoupil( a) ozařování plic nebo jestliže podstupujete ozařování během léčby bleomycinem; • jestliže máte plané neštovice; • jestliže je Vám podáván kyslík. Musíte také informovat svého lékaře, pokud máte naplánovanou operaci, protože může být nezbytné upravit Vaši léčbu .....

Tagy: Bleomycin accord, Mitomycin

Přečtěte si o tématu Mitomycin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Mitomycin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Mitomycin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Mitomycin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 20 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: