Rimal


Výsledky hledání na výraz Rimal
Poslední aktualizace: 2023-03-19


Rimal


Neužívejte přípravek Rimal: - jestliže jste alergický( Léčba přípravkem Rimal pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na přístroji použitém při dialýze; - pokud máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( neužívejte přípravek Rimal. Před užitím přípravku Rimal se poraďte se svým lékařem, pokud si nejste jistý( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rimal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: - jste ve vyšším věku; - máte onemocnění srdce, jater nebo ledvin; - máte riziko poruch krevního oběhu v srdci nebo mozku v případě akutního poklesu krevního tlaku; - máte velký úbytek solí nebo tekutin z těla ( Možná bude třeba přerušit léčbu přípravkem Rimal jeden den předem; poraďte se proto se svým lékařem; - máte v krvi vysoké množství draslíku ( Přípravek Rimal není doporučen během prvních 3 měsíců těhotenství a může způsobit závažné poškození dítěte po 3 měsících těhotenství ( než začnete přípravek Rimal užívat. Děti a .....

Tagy: Rimal, Rimal

Mytelase


Neužívejte přípravek MYTELASE- Jestliže jste alergický( na ambenonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku MYTELASE ( uvedenou v bodě 6) Jestliže kojíte. Upozornění a opatření- Před užitím přípravku MYTELASE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže trpíte astmatem, Parkinsonovou chorobou, ztíženou průchodností střev, překážkou v odtoku moči nebo infekcí močových cest. U pooperačních stavů může dojít ke zhoršení dechových komplikací. Pokud trpíte určitým typem srdeční poruchy ( pomalá srdeční akce, převodní srdeční porucha) Pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry ( laktózu). 2/4 Další léčivé přípravky a přípravek MYTELASEÚčinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Přípravek MYTELASE s jídlem a pitímTablety se užívají během jídla nebo těsně po jídle, polykají se celé a zapíjejí několika doušky tekutiny. Těhotenství, kojení a plodnostNejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti s podáváním ambenonia těhotným ženám. Při předepisování těhotným ženám nutno .....

Tagy: Mytelase, Rimal

Přečtěte si o tématu Rimal. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Rimal, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Rimal. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Rimal.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: