Sevelamer


Výsledky hledání na výraz Sevelamer
Poslední aktualizace: 2023-01-27


Sevelamer carbonate mylan


Neužívejte přípravek Sevelamer Carbonate Mylan:  jestliže jste alergický( jestliže máte nízké hladiny fosfátů v krvi (Váš lékař je zkontroluje);  jestliže máte neprůchodnost střev; Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sevelamer Carbonate Mylan se poraďte se svým lékařem, pokud pro Vás platí kterákoli z následujících možností:  potíže s polykáním;  problémy s motilitou ( Proto se podávání přípravku Sevelamer Carbonate Mylan dětem nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek Sevelamer Carbonate MylanInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Sevelamer Carbonate Mylan nemá být užíván souběžně s ciprofloxacinem ( poraďte se před užitím přípravku Sevelamer Carbonate Mylan s lékařem. U některých pacientů užívajících souběžně levothyroxin (používá se k léčbě snížených hladin hormonu štítné žlázy) a přípravek Sevelamer Carbonate Mylan byl výjimečně pozorován nedostatek hormonu štítné žlázy. než začnete užívat .....

Tagy: Sevelamer carbonate mylan, Sevelamer

Sevelamer carbonate heaton


Neužívejte přípravek Sevelamer carbonate Heaton:  jestliže máte nízké hladiny fosfátů v krvi ( váš lékař je zkontroluje);  jestliže trpíte střevní neprůchodností;  jestliže jste alergický(á) na sevelamer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( poraďte se před užitím přípravku Sevelamer carbonate Heaton se svým lékařem:  potíže s polykáním;  problémy s motilitou ( Proto se podávání přípravku Sevelamer carbonate Heaton dětem nedoporučuje. Další léčivé přípravky a přípravek Sevelamer carbonate HeatonInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Sevelamer carbonate Heaton nesmí být užíván souběžně s ciprofloxacinem ( před užitím přípravku Sevelamer carbonate Heaton se poraďte s lékařem. U některých osob užívajících souběžně levotyroxin (používá se k léčbě snížených hladin hormonu štítné žlázy) a přípravek Sevelamer carbonate Heaton byl nepříliš často pozorován nedostatek hormonu štítné žlázy. Lékař bude u vás .....

Tagy: Sevelamer carbonate heaton, Sevelamer

Rocaltrol


Neužívejte přípravek Rocaltrol- jestliže jste alergický( na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte onemocnění spojené s vysokou hladinou vápníku v krvi - jestliže je pro Vás vitamín D toxický Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rocaltrol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Náhlé zvýšení příjmu vápníku ve stravě ( např. zvýšená konzumace mléčných výrobků) nebo nekontrolované užívání přípravků obsahujících vápník může zvyšovat hladinu vápníku v krvi. Je tedy nutné dodržet předepsanou dietu. Zvýšená hladina vápníku se projevuje nevolností, zvracením, zácpou, žízní a ztrátami tekutin z těla nadměrným močením. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, kontaktujte svého lékaře. Pokud trpíte křivicí nereagující na vitamín D ( familiární hypofosfatemií) nesmíte při léčbě Rocaltrolem přerušit užívání fosfátů. Děti a dospívajícíBezpečnost a účinnost podání kalcitriolu v tobolkách dětem nebyla dostatečně zkoumána, aby mohla být definována doporučení pro dávkování. Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se podávání kalcitriolu v tobolkách dětem. Další .....

Tagy: Rocaltrol, Sevelamer

Letrox


Jste léčen(a) léčivou látkou sevelamer používanou při příliš vysokých hladinách fosforečnanů v krvi, lékař bude pravděpodobně uvažovat o sledování některých krevních hodnot souvisejících s účinností levothyroxinu ( Sevelamer a lanthanum karbonát: Sevelamer a lanthanum karbonát ( Neužívejte přípravek Rocaltrol- jestliže jste alergický( na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte onemocnění spojené s vysokou hladinou vápníku v krvi - jestliže je pro Vás vitamín D toxický Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rocaltrol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Náhlé zvýšení příjmu vápníku ve stravě ( např. zvýšená konzumace mléčných výrobků) nebo nekontrolované užívání přípravků obsahujících vápník může zvyšovat hladinu vápníku v krvi. Je tedy nutné dodržet předepsanou dietu. Zvýšená hladina vápníku se projevuje nevolností, zvracením, zácpou, žízní a ztrátami tekutin z těla nadměrným močením. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, kontaktujte svého lékaře. Pokud trpíte křivicí nereagující na vitamín .....

Tagy: Letrox, Sevelamer

Jodthyrox


Neužívejte přípravek Jodthyrox .. pokud jste alergický( na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při zvýšené funkci štítné žlázy, uzlové strumě, autonomním adenomu štítné žlázy, .. při těžších formách ischemické choroby srdeční ( infarkt myokardu, angina pectoris, .. nepravidelná činnost srdce) při dermatitis herpetiformis Duhring, .. při neléčené nedostatečnosti nadledvin. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás objeví teprve během užívání přípravku, uvědomte o tom svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatření .. Před použitím Jodthyroxu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem .. Angina pectoris musí být léčena před terapií hormony štítné žlázy. Terapie Jodthyroxem musí být zahájena nízkou dávkou. Protože hormony štítné žlázy ovlivňují vstřebávání krevního cukru ( glukózy) bude Vám pravidelně sledována hladina krevního cukru v krvi a v případě jakýchkoli změn bude i upraveno dávkování léků snižujících hladinu krevního cukru ( glykémii). .. Při diagnostickém nebo terapeutickém vyšetření za použití radioaktivního jódu se doporučuje vyhnout podávání jódu před takovým zákrokem. Při předávkování přípravkem se objeví .....

Tagy: Jodthyrox, Sevelamer

Euthyrox


Neužívejte přípravek Euthyrox jestliže máte některý z následujících stavů: - alergie ( přecitlivělost) na léčivou látku nebo na jakoukoli další složku přípravku Euthyrox ( viz část 6. neléčená dysfunkce dřeně nadledvin, hypofýzy nebo nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy ( hypertyreóza), - akutní srdeční onemocnění ( infarkt myokardu nebo zánět srdce) Neužívejte přípravek Euthyrox spolu s léky brzdícími tvorbu hormonů štítné žlázy ( tyreostatika), pokud jste těhotná ( viz část Těhotenství a kojení níže) Upozornění a opatřeníPřed použitím Euthyroxu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte některé z následujících onemocnění srdce: - nedostatečný průtok krve v srdečních cévách ( angina pectoris) srdeční selhání, - rychlý a nepravidelný srdeční rytmus, - vysoký krevní tlak, - tuková depozita ve Vašich tepnách ( arterioskleróza). Tato onemocnění musí být před zahájením léčby přípravkem Euthyrox nebo před zahájením supresního testu štítné žlázy pod lékařskou kontrolou. Během léčby přípravkem Euthyrox musíte podstupovat pravidelné kontroly hladin hormonů štítné žlázy. Pokud si nejste jistý( zda se Vás některý z těchto stavů týká nebo zda nejste .....

Tagy: Euthyrox, Sevelamer

Eltroxin


Neužívejte přípravek ELTROXIN: - jestliže jste alergický( na levothyroxin nebo jakoukoliv složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte onemocnění spojené se zvýšenou činností štítné žlázy ( tyreotoxikóza). - jestliže máte neléčenou nedostatečnou činnost kůry nadledvin nebo podvěsku mozkového ( hypofýzy). - v případě akutního srdečního infarktu nebo akutního zánětu srdce nebo akutního zánětu slinivky břišní. spolu s léky brzdícími tvorbu hormonů štítné žlázy, pokud jste těhotná ( viz níže) Upozornění a opatření - Rychlé zvýšení počtu tablet může vyvolat nežádoucí účinky ( uvedené v bodě 4) Pokud se u Vás projeví nějaké nežádoucí účinky, promluvte si se svým lékařem. Přípravek ELTROXIN se nesmí užívat k léčbě obezity nebo ke snížení tělesné hmotnosti. U pacientů s normální funkcí štítné žlázy nevedou dávky v rozmezí denní potřeby hormonů k snižování tělesné hmotnosti. Velké dávky mohou mít závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky a to zejména při užívání s některými přípravky ke snížení tělesné hmotnosti. Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky na hubnutí, jako je například orlistat. Předtím než začnete užívat .....

Tagy: Eltroxin, Sevelamer

Ciprinol 500


Neužívejte přípravek Ciprinol- jestliže jste alergický( na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte tizanidin ( viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby přípravkem CiprinolInformujte svého lékaře, jestliže: - jste někdy měl( a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit. trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami. jste v minulosti měl( a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprinol. máte myastenii gravis ( typ svalové slabosti) Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem ( je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi ( především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi) máte velmi pomalou srdeční činnost ( bradykardie), máte slabé srdce ( srdeční selhávání) v minulosti jste prodělal( a) srdeční příhodu ( infarkt myokardu) jste žena nebo starší pacient nebo .....

Tagy: Ciprinol 500, Sevelamer

Ciprinol 250


Neužívejte přípravek Ciprinol- jestliže jste alergický( na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte tizanidin ( viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby přípravkem CiprinolInformujte svého lékaře, jestliže: - jste někdy měl( a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit. trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami. jste v minulosti měl( a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprinol. máte myastenii gravis ( typ svalové slabosti) Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem ( je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi ( především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi) máte velmi pomalou srdeční činnost ( bradykardie), máte slabé srdce ( srdeční selhávání) v minulosti jste prodělal( a) srdeční příhodu ( infarkt myokardu) jste žena nebo starší pacient nebo .....

Tagy: Ciprinol 250, Sevelamer

Ciplox


Neužívejte přípravek Ciplox: • jestliže jste alergický( na léčivou látku, jiné chinolony nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte tizanidin ( viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciplox) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ciplox se poraďte se svým lékařem, jestliže: • jste někdy měl( a) problémy s ledvinami, protože je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit, • trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, • jste v minulosti měl( a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciplox,• máte cukrovku ( diabetes), protože při léčbě ciprofloxacinem hrozí riziko hypoglykemie ( snížená hladina cukru v krvi) máte myasthenii gravis ( typ svalové slabosti) protože může dojít ke zhoršení jejích příznaků, • máte srdeční problémy. Při užívání Ciploxu musíte být opatrný( pokud jste se narodil( a) s prodlouženým QT intervalem ( je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo se tato porucha vykytuje v rodině, máte nerovnováhu minerálů v krvi ( především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi) máte velmi pomalou srdeční činnost ( bradykardie), máte .....

Tagy: Ciplox, Sevelamer

Přečtěte si o tématu Sevelamer. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Sevelamer, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Sevelamer. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Sevelamer.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: