Zorem


Výsledky hledání na výraz Zorem

Kombinace, interakce: Telmisartan sandoz & Bisoprolol pmcs & Rosumop & Godasal 100 & Zorem


Telmisartan sandoz & Bisoprolol pmcs .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bisoprolol kombinuje s Telmisartanem. Telmisartan sandoz & Godasal 100 .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován s kyselinou acetylsalicylovou. Telmisartan sandoz & ........

Tagy: Kombinace, interakce Telmisartan, Telmisartan sandoz & Bisoprolol pmcs & Rosumop & Godasal 100 & Zorem, Zorem

Vedlejší účinky: Betaxa 20 & Zorem


Vedlejší a nežádoucí účinky Betaxa 20 a Zorem . Vedlejší a nežádoucí účinky Betaxa 20 a Zorem .......

Tagy: Vedlejší účinky Betaxa, Betaxa 20 & Zorem, Zorem


Kombinace, interakce: Zorem & Tezeo


Interakce s potravinami a další doporučení Zorem: Vyhněte se lékořici. Vedlejší a nežádoucí účinky Betaxa 20 a Zorem .......

Tagy: Kombinace, interakce Zorem, Zorem & Tezeo, Zorem

Vedlejší účinky: Sertralin actavis & Zorem


Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Zorem . Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Zorem .......

Tagy: Vedlejší účinky Sertralin, Sertralin actavis & Zorem, Zorem

Kombinace, interakce: Agen 10 & Zorem & Tezeo hct


Agen 10 & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amlodipin kombinuje s telmisartanem. Zorem & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amlodipin kombinuje s telmisartanem. Interakce s potravinami a další ........

Tagy: Kombinace, interakce Agen, Agen 10 & Zorem & Tezeo hct, Zorem

Vedlejší účinky: Agen 10 & Zorem & Tezeo hct


Vedlejší a nežádoucí účinky Zorem a Tezeo hct . Agen 10 & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amlodipin kombinuje s telmisartanem. Zorem & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se ........

Tagy: Vedlejší účinky Agen, Agen 10 & Zorem & Tezeo hct, Zorem

Kombinace, interakce: Betaxa 20 & Zorem


Interakce s potravinami a další doporučení Zorem: Vyhněte se lékořici. Agen 10 & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amlodipin kombinuje s telmisartanem. Zorem & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se ........

Tagy: Kombinace, interakce Betaxa, Betaxa 20 & Zorem, Zorem

Vedlejší účinky: Zorem & Tezeo


Vedlejší a nežádoucí účinky Zorem a Tezeo . Agen 10 & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amlodipin kombinuje s telmisartanem. Zorem & Tezeo hct .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se ........

Tagy: Vedlejší účinky Zorem, Zorem & Tezeo, Zorem

Kombinace, interakce: Sertralin actavis & Zorem


Interakce s potravinami a další doporučeníSertralin actavis: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se třezalce tečkované. Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jídlem. Zorem: Vyhněte se lékořici. Grapefruit dolů reguluje posttranslační expresi CYP3A4, hlavního metabolizujícího ........

Tagy: Kombinace, interakce Sertralin, Sertralin actavis & Zorem, Zorem

Vedlejší účinky: Trexan & Isicom 100 mg & Betaxa 20 & Zorem & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Anopyrin


Vedlejší a nežádoucí účinky Trexan a Isicom 100 mg . . Vedlejší a nežádoucí účinky Trexan a Betaxa 20 .Závrať, vyrážka, Myalgie, . Vedlejší a nežádoucí účinky Trexan a Zorem .Závrať, . Vedlejší a nežádoucí účinky Trexan a Atorvastatin 20 mg 1a pharma .vyrážka, Myalgie, . ........

Tagy: Vedlejší účinky Trexan, Trexan & Isicom 100 mg & Betaxa 20 & Zorem & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Anopyrin, Zorem

Vedlejší účinky: Telmisartan sandoz & Bisoprolol pmcs & Rosumop & Godasal 100 & Zorem


Vedlejší a nežádoucí účinky Telmisartan sandoz a Bisoprolol pmcs .Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hypotenze, posturální hypotenze, Nevolnost, Bolest, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, Zvracení, Suchá ústa, ........

Tagy: Vedlejší účinky Telmisartan, Telmisartan sandoz & Bisoprolol pmcs & Rosumop & Godasal 100 & Zorem, Zorem

Kombinace, interakce: Trexan & Isicom 100 mg & Betaxa 20 & Zorem & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Anopyrin


Trexan & Anopyrin .Koncentrace methotrexátu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou acetylsalicylovou. Isicom 100 mg & Betaxa 20 .Betaxolol může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu Levodopy. Isicom 100 mg & Zorem .Amlodipin může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu ........

Tagy: Kombinace, interakce Trexan, Trexan & Isicom 100 mg & Betaxa 20 & Zorem & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Anopyrin, Zorem

Zorem


Neužívejte přípravek Zorem • jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Zorem se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. než jaká Vám začala být podávána Děti a dospívající Přípravek Zorem nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze přípravek Zorem použít pouze pro léčbu hypertenze ( Další léčivé přípravky a přípravek Zorem Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Zorem může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např. jakým pracuje Váš imunitní systém) • simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu) • cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce) Přípravek Zorem snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku. Přípravek Zorem s jídlem a pitím Pacientům užívajícím přípravek Zorem se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy .....

Tagy: Zorem, Zorem

Thymoglobuline


Neužívejte přípravek Thymoglobuline- Jestliže máte aktivní akutní nebo chronickou infekci, která brání další imunosupresi ( protože přípravek Thymoglobuline snižuje schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím) Jestliže jste alergický( na králičí proteiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Přípravek Thymoglobuline musí být vždy podáván za přísného lékařského dozoru v nemocničním prostředí. Pokud jste někdy měli alergickou reakci na zvířata nebo na jiné léky, informujte svého lékaře. Lékař Vás bude pozorně sledovat a v případě známek alergické reakce na přípravek Thymoglobuline ukončí léčbu. Některé závažné nežádoucí reakce mohou souviset s rychlostí infuze. Pacienti musí být v průběhu infuze pod stálým lékařským dozorem. V případě nežádoucí reakce lze rychlost infuze snížit, případně infuzi přerušit až do vymizení příznaků. Pokud dojde k celkové alergické reakci, je třeba podávání okamžitě přerušit a trvale ukončit. Pokud dojde k šoku ( náhlá nevolnost a pokles krevního tlaku) je třeba zahájit odpovídající standardní protišokovou léčbu. Pokud trpíte jakoukoliv krevní chorobou, například trombocytopenií .....

Tagy: Thymoglobuline, Zorem

Ritonavir accord


Neužívejte přípravek Ritonavir Accord• jestliže jste alergický( na ritonavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné jaterní onemocnění. jestliže v současné době užíváte některý z těchto léků: • astemizol nebo terfenadin ( běžně používané v léčbě příznaků alergií - tyto léky lze koupit bez lékařského předpisu) amiodaron, bepridil, dronedaron, enkainid, flekainid, propafenon, chinidin ( používané k úpravě nepravidelného srdečního rytmu) dihydroergotamin, ergotamin ( používané k léčbě migrenózních bolestí hlavy) ergometrin, methylergometrin ( používané k zástavě nadměrného krvácení, které se může objevit při porodu nebo potratu) klorazepát, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam nebo perorálně podaný ( užívaný ústy) midazolam (používané k pomoci navození spánku a/nebo odstranění úzkosti) klozapin, pimozid ( používané v léčbě neovyklých myšlenek nebo pocitů) kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolárních poruch a závažných depresivních onemocnění) lurasidon (používaný k léčbě deprese) ranolazin (používaný k léčbě chronické bolesti na hrudníku [angina pectoris]) pethidin, piroxikam, dextropropoxyfen ( používané k úlevě od .....

Tagy: Ritonavir accord, Zorem

Physioneal 40 glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml


Při prvním použití přípravku musíte být pod dozorem Vašeho lékaře. Nepoužívejte přípravek Physioneal 40 • Jestliže jste alergický( a na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Physioneal 40 se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Např. jestliže máte kýlu nebo chronickou infekci nebo zánětlivé stavy postihující střeva. Jestliže Vám byla transplantována břišní aorta. Jestliže máte dýchací obtíže. Jestliže jste zaznamenal( a) bolest břicha, zvýšení teploty nebo zákal či částice ve vypouštěném roztoku. Může se jednat o příznak peritonitidy ( zánět pobřišnice) i infekce. Je nutné, abyste o tom ihned informoval( a) ošetřující personál. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu .....

Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml, Zorem

Physioneal 40 glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml


Při prvním použití přípravku musíte být pod dozorem Vašeho lékaře. Nepoužívejte přípravek Physioneal 40 • Jestliže jste alergický( a na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Physioneal 40 se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Např. jestliže máte kýlu nebo chronickou infekci nebo zánětlivé stavy postihující střeva. Jestliže Vám byla transplantována břišní aorta. Jestliže máte dýchací obtíže. Jestliže jste zaznamenal( a) bolest břicha, zvýšení teploty nebo zákal či částice ve vypouštěném roztoku. Může se jednat o příznak peritonitidy ( zánět pobřišnice) i infekce. Je nutné, abyste o tom ihned informoval( a) ošetřující personál. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu .....

Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml, Zorem

Physioneal 40 glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml


Při prvním použití přípravku musíte být pod dozorem Vašeho lékaře. Nepoužívejte přípravek Physioneal 40 • Jestliže jste alergický( a na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Physioneal 40 se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Např. jestliže máte kýlu nebo chronickou infekci nebo zánětlivé stavy postihující střeva. Jestliže Vám byla transplantována břišní aorta. Jestliže máte dýchací obtíže. Jestliže jste zaznamenal( a) bolest břicha, zvýšení teploty nebo zákal či částice ve vypouštěném roztoku. Může se jednat o příznak peritonitidy ( zánět pobřišnice) i infekce. Je nutné, abyste o tom ihned informoval( a) ošetřující personál. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu .....

Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml, Zorem

Kardegic


Nepoužívejte přípravek Kardegic- jestliže jste alergický( na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiná nesteroidní antiflogistika ( léky proti zánětlivým onemocněním) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud trpíte astmatem způsobeným podáváním kyseliny acetylsalicylové či látkou s podobným účinkem ( např. nesteroidní antiflogistika) aktivní vředovou chorobou gastroduodenální ( aludeční vředy či vředy na dvanáctníku) vrozenou nebo získanou poruchou srážlivosti krve, - pokud u Vás existuje riziko vzniku krvácení, - jestliže trpíte závažnou ledvinovou či jaterní nedostatečností nebo závažnou nekontrolovanou srdeční nedostatečností, - pokud by Vám měl být přípravek Kardegic podáván v kombinaci s metotrexátem, který užíváte v dávce vyšší než 15 mg/týdně, - pokud by Vám měl být přípravek Kardegic podáván v kombinaci s perorálními antikoagulancii ( léky tlumící krevní srážlivost užívané ústy) v případě, že jste někdy trpěli žaludečními/dvanáctníkovými vředy, - pokud by Vám měla být podána dávka nad 100 mg/denně ve 3. trimestru těhotenství, - jestliže trpíte tzv. mastocytózou (nadměrná tvorba určitého typu buněk) protože podání přípravku Kardegic by mohlo vyvolat .....

Tagy: Kardegic, Zorem

Přečtěte si o tématu Zorem. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Zorem, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Zorem. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Zorem.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop