Antibiotika bez předpisu


Výsledky hledání na výraz antibiotika bez předpisu
Poslední aktualizace: 2022-09-26


Zyvoxid


Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně přípravků bez lékařského předpisu. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky, protože přípravek Zyvoxid se nesmí užívat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné době užíval(a) (viz rovněž bod 2 „Nepoužívejte přípravek Zyvoxid“ výše), a to včetně přípravků bez lékařského předpisu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Zyvoxid, antibiotika bez předpisu

Zypsilan


Bakteriální infekce; tyto léčivé přípravky jsou známy jako antibiotika; např. makrolidová antibiotika nebo rifampicin; - změn nálady ( Další léčivé přípravky a přípravek ZypsilanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. innost a bezpečnost ziprasidonu při léčbě schizofrenie u dětí a dospívajících nebyla stanovena....

Tagy: Zypsilan, antibiotika bez předpisu

Zorem


Ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním) • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV) • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika) • třezalka tečkovaná • verapamil, diltiazem ( Další léčivé přípravky a přípravek Zorem Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Těhotenství Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Přípravek Zorem obsahuje sodík Přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tabletě, což znamená, že je v zásadě bez sodíku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Zorem, antibiotika bez předpisu

Zonisamid sandoz


Sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Další léčivé přípravky a Zonisamid Sandoz Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zonisamid Sandoz s jídlem a pitím Zonisamid Sandoz se může užívat s jídlem nebo bez jídla. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Zonisamid sandoz, antibiotika bez předpisu

Zomig


Chinolonová antibiotika, např. Další léčivé přípravky a přípravek ZOMIGInformujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně rostlinných léčiv a léků dostupných bez lékařského předpisu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Zomig, antibiotika bez předpisu

Zinacef


Pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiná antibiotika, jako je např. To se týká následujících: • antibiotika aminoglykosidového typu; • močopudné tablety ( Obvyklá dávka O správné dávce přípravku Zinacef rozhodne Váš lékař v závislosti na: závažnosti a typu infekce, na tom zda používáte jiná antibiotika a na Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Zinacef, antibiotika bez předpisu

Yasnal oro tab


Další léčivé přípravky a přípravek Yasnal Oro TabInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. léčivé přípravky dostupné bez lékařského předpisu, např. zení dopravních prostředků a obsluha strojůAlzheimerova choroba může ovlivňovat Vaši schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje a Vy nesmíte tyto činnosti vykonávat, dokud Vám Váš lékař neřekne, že je to pro Vás bezpečné. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. V průběhu několika sekund se tableta začne v ústech rozpadat a následně ji můžete spolknout spolu s vodou nebo bez vody....

Tagy: Yasnal oro tab, antibiotika bez předpisu

Yasnal


Další léčivé přípravky a přípravek YasnalInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. léčivé přípravky bez lékařského předpisu např. Tyto činnosti nesmíte vykonávat dříve, než Vás lékař ujistí o tom, že je to pro Vás bezpečné. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Neměňte svoji dávku bez porady s lékařem....

Tagy: Yasnal, antibiotika bez předpisu

Virexan


Mykofenolát (používaný po transplantacích), • vinkristin, vinblastin, adriamycin, hydroxyurea nebo podobné typy léků používané k léčbě nádorových onemocnění, • cidofovir nebo foskarnet užívaný proti virovým infekcím, • trimethoprim, kombinace trimethoprim/sulfáty a dapson (antibiotika), • pentamidin ( Další léčivé přípravky a Virexan 450 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně přípravků k dostání bez lékařského předpisu. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Virexan, antibiotika bez předpisu

Venviran


Další léčivé přípravky a přípravek VenviranInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Venviran, antibiotika bez předpisu

Přečtěte si o tématu Antibiotika Bez Předpisu. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma antibiotika bez předpisu, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Antibiotika Bez Předpisu. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Antibiotika Bez Předpisu.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 39 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: