Drin nepro


Výsledky hledání na výraz drin nepro
Poslední aktualizace: 2023-02-05


Zibor


Přestaňte používat přípravek ZIBOR 3500 IU a informujte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru (...

Tagy: Zibor, drin nepro

Zegomib


Pokud je Vám přípravek Zegomib podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z plášťových buněk, neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků: - svalové křeče, svalová slabost - zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, záchvaty křečí, bolest hlavy - dušnost, otok nohou nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby - kašel a potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi....

Tagy: Zegomib, drin nepro

Venlamyl


...

Tagy: Venlamyl, drin nepro

Venlafaxin mylan


Hypotonie), soustavný pláč, obtíže se spaním a neprospívání. Jestliže jste užil(a) více přípravku Venlafaxin Mylan, než jste měl(a) .. ..Jestliže jste užili větší množství venlafaxinu než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se u Vás projeví některý z následujících účinků, neprodleně informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:...

Tagy: Venlafaxin mylan, drin nepro

Veletri


Pokud dojde v místě aplikace k zanícení, objeví se bolest nebo otok, nebo pokud zaznamenáte tvorbu puchýřů nebo olupování kůže, neprodleně kontaktuje zdravotnické zařízení. Velmi časté nežádoucí účinky Mohou se objevit u více než 1 osoby z 10: • bolest hlavy • bolest čelisti • bolest • zvracení • pocit na zvracení (nauzea) • průjem • zarudnutí obličeje Časté nežádoucí účinky Mohou se objevit až u 1 osoby z 10: • infekce v krvi (septikémie, sepse) • zrychlení srdeční frekvence • pomalá srdeční frekvence • nízký krevní tlak • krvácení z různých míst (například z nosu nebo z dásní) a snadnější tvorba modřin než obvykle • žaludeční nevolnost nebo bolest břicha • bolest na hrudi • bolest kloubů • pocit úzkosti, nervozity • vyrážka • bolest v místě vpichu injekce Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech • snížení počtu krevních destiček (buňky, které se podílejí na srážení krve) Méně časté nežádoucí účinkyMohou se objevit až u 1 osoby ze 100: • pocení • sucho v ústech Vzácné nežádoucí účinky Mohou se objevit až u 1 osoby z 1000: • infekce v místě vpichu injekce Velmi vzácné nežádoucí .....

Tagy: Veletri, drin nepro

Velaxin


Jestliže jste užil(a) více přípravku Velaxin, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Velaxin, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka....

Tagy: Velaxin, drin nepro

Valsartan/hydrochlorothiazid aurovitas


Přípravek Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas s jídlem, pitím a alkoholem .. ..Vyvarujte se požívání alkoholu, dokud o tom nepromluvíte se svých lékařem....

Tagy: Valsartan/hydrochlorothiazid aurovitas, drin nepro

Tulip


Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tablety užívat a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou ....

Tagy: Tulip, drin nepro

Torvazin


Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat tablety a informujte neprodleně svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou....

Tagy: Torvazin, drin nepro

Torvacard neo


Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou....

Tagy: Torvacard neo, drin nepro

Přečtěte si o tématu Drin Nepro. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma drin nepro, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Drin Nepro. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Drin Nepro.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: