Ever pharma


Výsledky hledání na výraz ever pharma
Poslední aktualizace: 2023-03-26


Voriconazol polpharma


Ibuprofen, diklofenak), (používané k léčbě bolesti a zánětu)  Flukonazol (užívaný při mykotických infekcích)  Everolimus (...

Tagy: Voriconazol polpharma, ever pharma

Terlipresin acetÁt ever pharma


Terlipresin acetát EVER Pharma Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( než Vám bude podán Terlipresin acetát EVER Pharma se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: - jestliže máte závažnou infekci, známou jako septický šok - jestliže máte průduškové astma nebo jiné onemocnění, které ovlivňuje Vaše dýchání - jestliže máte nekontrolovaný vysoký krevní tlak nebo omezený průtok krve v srdečními cévami ( než Vám bude Terlipresin acetát EVER Pharma podán. Během léčby přípravkem Terlipresin acetát EVER Pharma Vám bude trvale sledován tlak krve, srdeční rytmus a rovnováha tekutin. Děti a dospívajícíTerlipresin acetát EVER Pharma není doporučen pro použití u dětí a dospívajících z důvodu nedostatku zkušeností. Další léčivé přípravky a Terlipresin acetát EVER Pharma Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době .....

Tagy: Terlipresin acetÁt ever, ever pharma, ever pharma

Escitalopram +pharma


Neužívejte Escitalopram +pharma: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Escitalopram +pharma se poraďte se svým lékařem. Jestliže se při léčbě přípravkem Escitalopram +pharma poprvé objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena ( Léčba přípravkem Escitalopram +pharma může narušit glykemickou kontrolu ( Může trvat několik týdnů od začátku léčby přípravkem Escitalopram +pharma, než začnete pociťovat zlepšení. Opatrnosti je zapotřebí, pokud současně s přípravkem Escitalopram +pharma užíváte také jiné léky se serotonergním účinkem ( Pokud se některé z těchto příznaků objeví, měl(a) byste okamžitě ukončit léčbu přípravkem Escitalopram +pharma a dalšími serotonergními léky a informovat svého lékaře, který může rovnou zahájit léčbu těchto příznaků. Současnému užívání přípravku Escitalopram +pharma a přípravků obsahujících třezalku tečkovanou ( Při ukončování léčby přípravkem Escitalopram +pharma .....

Tagy: Escitalopram +pharma, ever pharma

Dexmedetomidine ever pharma


Dexmedetomidine EVER Pharma nesmíte dostat : - jestliže jste alergický( neboť Dexmedetomidine EVER Pharma se musí používat opatrně: - máte-li abnormálně pomalý tep ( hlavně anestetik (používané při znecitlivění) Další léčivé přípravky a Dexmedetomidine EVER Pharma Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Následující léčivé přípravky mohou zesílit účinek Dexmedetomidinu EVER Pharma: - léky, které Vám pomáhají spát nebo způsobují zklidnění ( může jejich souběžné podávání s Dexmedetomidinem EVER Pharma tento účinek ještě zesílit. Dexmedetomidine EVER Pharma se nemá používat s léky, které vyvolávají dočasné ochrnutí. Těhotenství a kojení Dexmedetomidine EVER Pharma se nemá používat v těhotenství nebo když kojíte, pokud to není naprosto nezbytné. zení dopravních prostředků a obsluha .....

Tagy: Dexmedetomidine ever pharma, ever pharma

Citalopram +pharma


Neužívejte Citalopram +pharma: - jste-li alergický( Váš lékař Vám řekne, jak přípravek Citalopram +pharma začít užívat, jakmile ukončíte užívání IMAO ( Upozornění a opatření Použití u dětí a dospívajících do 18 letCitalopram +pharma není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Váš lékař přesto může Citalopram +pharma pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Citalopram +pharma pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalopram +pharma, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalopram +pharma ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány. Citalopram +pharma by měl být užíván s opatrností v následujících případech: - jestliže se léčíte .....

Tagy: Citalopram +pharma, ever pharma

Atosiban ever pharma


Nepoužívejte Atosiban EVER Pharma : - jestliže jste těhotná méně než 24 týdnů. než Vám bude Atosiban EVER Pharma podán. než Vám bude Atosiban EVER Pharma podán. Děti a dospívajícíAtosiban EVER Pharma nebyl zkoumán u těhotných žen ve věku do 18 let. Další léčivé přípravky a Atosiban EVER Pharma Informujte svého lékaře, porodní asistentku nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. měla byste během léčby přípravkem Atosiban EVER Pharma přestat kojit. Atosiban EVER Pharma Vám podá lékař, zdravotní sestra nebo porodní asistentka za hospitalizace. Atosiban EVER Pharma se podává do žíly ( Další léčbu přípravkem Atosiban EVER Pharma lze použít v případě, že se Vaše děložní stahy znovu objeví. .....

Tagy: Atosiban ever pharma, ever pharma

Přečtěte si o tématu Ever Pharma. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma ever pharma, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Ever Pharma. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Ever Pharma.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: