Kalii


Výsledky hledání na výraz kalii
Poslední aktualizace: 2022-10-03


Visine classic


Nepoužívejte přípravek Visine Classic: - jestliže jste alergický( na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte zeleným zákalem ( glaukomem) s uzavřeným úhlem, - u dětí do 2 let. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Visine Classic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže pozorujete bolest očí, změny vidění, přetrvávající zarudnutí nebo podráždění očí, nebo pokud se stav zhoršuje, nezlepší do 2 dnů nebo se objeví nové symptomy, přerušte aplikaci kapek a poraďte se s lékařem. Používání přípravku může způsobovat přechodné rozšíření zornic. Dlouhodobé používání nebo nadměrné používání může způsobovat zvýšení překrvení spojivek. Před aplikací kapek je nutné vyjmout z oka kontaktní čočky. Vyvarujte se kontaktu hrotu kapátka s jinými povrchy z důvodu možné kontaminace léčivého přípravku. Po použití je třeba lahvičku ihned uzavřít. Jestliže trpíte závažnějším srdečně-cévním onemocněním např. ischemickou chorobou srdeční, vysokým krevním tlakem, nádorem dřeně nadledvin ( feochromocytomem) a narušeným metabolizmem ( např. zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou) Jestliže užíváte některé .....

Tagy: Visine classic, kalii

Smofkabiven peripheral


Jako hydricus) Magnesii sulfas (jako heptahydricus) Kalii chloridum Natrii acetas ( Nepoužívejte přípravek Visine Classic: - jestliže jste alergický( na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte zeleným zákalem ( glaukomem) s uzavřeným úhlem, - u dětí do 2 let. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Visine Classic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže pozorujete bolest očí, změny vidění, přetrvávající zarudnutí nebo podráždění očí, nebo pokud se stav zhoršuje, nezlepší do 2 dnů nebo se objeví nové symptomy, přerušte aplikaci kapek a poraďte se s lékařem. Používání přípravku může způsobovat přechodné rozšíření zornic. Dlouhodobé používání nebo nadměrné používání může způsobovat zvýšení překrvení spojivek. Před aplikací kapek je nutné vyjmout z oka kontaktní čočky. Vyvarujte se kontaktu hrotu kapátka s jinými povrchy z důvodu možné kontaminace léčivého přípravku. Po použití je třeba lahvičku ihned uzavřít. Jestliže trpíte závažnějším srdečně-cévním onemocněním např. ischemickou chorobou srdeční, vysokým krevním tlakem, nádorem dřeně nadledvin ( feochromocytomem) a .....

Tagy: Smofkabiven peripheral, kalii

Smofkabiven


Nepoužívejte přípravek SmofKabiven- jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na ryby nebo vejce - jestliže jste alergický( na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven obsahuje sójový olej. jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi ( hyperlipidemie) - jestliže máte těžké jaterní onemocnění - jestliže máte poruchu srážlivosti krve ( koagulační poruchy) jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin - jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu - jestliže máte akutní šok - jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi ( hyperglykémii), která je nekontrolovaná - jestliže máte vysoké hladiny solí ( elektrolytů) v krvi ( v séru), a to těch, které jsou obsažené v přípravku SmofKabiven - jestliže máte vodu na plicích ( akutní plicní edém) jestliže máte nadbytek tělních tekutin ( hyperhydrataci) - jestliže máte neléčené srdeční selhání - jestliže máte poruchu krevní srážlivosti ( hemofagocytární syndrom) jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná cukrovka, akutní srdeční .....

Tagy: Smofkabiven, kalii

Mymicyas


Nepoužívejte přípravek Mymicyas • jestliže jste alergický( na kaspofungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud si nejste jistý( poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. Upozornění a opatření Předtím, než Vám bude přípravek Mymicyas podán, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem, jestliže: • jste alergický( na jakékoli jiné léky; • jste kdykoli v minulosti měl( a) problémy s játry – můžete potřebovat jinou dávku tohoto léku; • již užíváte cyklosporin ( používá se k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo • k utlumení imunitního systému) protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další vyšetření krve; • jste kdykoli v minulosti měl( a) jakýkoli jiný zdravotní problém. Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká ( nebo si tím nejste jistý( poraďte se předtím, než Vám bude přípravek Mymicyas podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. Přípravek Mymicyas může také způsobit závažné kožní nežádoucí účinky, jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom ( SJS) a toxická epidermální nekrolýza ( TEN). Během léčbyPokud se u Vás .....

Tagy: Mymicyas, kalii

Infusio kalii chlorati concentrata imuna kcl 7,45


Používat Nepoužívejte přípravek INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45: - při vzestupu hladiny kalia v krvi a při stavech, které mohou tento vzestup vyvolat ( Další léčivé přípravky a přípravek INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45 s jídlem a pitím Zeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít. zení dopravních prostředků a obsluha strojůINFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45 neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45 Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra ve formě pomalé nitrožilní infuze. Přípravek INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45 se podává vždy v roztoku glukózy nebo fyziologickém roztoku, nikdy samostatně. Jestliže jste použil(a) více přípravku INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA KCL 7,45 než jste měl( Jestliže jste přestal(a) používat přípravek INFUSIO .....

Tagy: Infusio kalii chlorati, chlorati concentrata imuna kcl 7,45, kalii

Caspofungin teva


Nepoužívejte přípravek Caspofungin Teva  jestliže jste alergický( na kaspofungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud si nejste jistý( poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. Upozornění a opatření Předtím, než Vám bude přípravek Caspofungin Teva podán, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem, jestliže:  jste alergický( na jakékoli jiné léky;  jste kdykoli v minulosti měl( a) problémy s játry – můžete potřebovat jinou dávku tohoto léku;  již užíváte cyklosporin ( používá se k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo k utlumení imunitního systému) protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další vyšetření krve;  jste kdykoli v minulosti měl( a) jakýkoli jiný zdravotní problém. Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká ( nebo si tím nejste jistý( poraďte se předtím, než Vám bude přípravek Caspofungin Teva podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Caspofungin Teva Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v .....

Tagy: Caspofungin teva, kalii

Caspofungin stada


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Svého lékaře nebo zdravotní sestru ihned informujte, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření: .. vyrážka, svědění, pocit tepla, otok obličeje, rtů nebo hrdla nebo potíže s dýcháním – může jít o histaminovou reakci na lék .. dýchací potíže se sípáním nebo vyrážka, která se zhoršuje – může jít o alergickou reakci na lék .. kašel, závažné dýchací potíže – pokud jste dospělý a máte invazivní aspergilózu, může jít o závažný dýchací problém, který by mohl vést k respiračnímu selhání ( selhání dechových funkcí) Stejně jako u všech léků na předpis, mohou být některé nežádoucí účinky závažné. O více informací požádejte svého lékaře. Další nežádoucí účinky u dospělých zahrnují: .. asté: mohou postihnout až 1 z 10 osob: .. pokles hladiny hemoglobinu ( snížení obsahu látky přenášející kyslík v krvi) snížení počtu bílých krvinek .. pokles krevního albuminu ( typ bílkoviny) v krvi, pokles draslíku nebo nízké hladiny draslíku v krvi .. bolest hlavy .. zánět žil .. dušnost .. .....

Tagy: Caspofungin stada, kalii

Casokan


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Svého lékaře nebo zdravotní sestru ihned informujte, pokud zaznamenáte kterýkoli .. z následujících nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření: .. vyrážka, svědění, pocit tepla, otok obličeje, rtů nebo hrdla nebo potíže s dýcháním – může jít o .. histaminovou reakci na lék .. dýchací potíže se sípáním nebo vyrážka, která se zhoršuje – může jít o alergickou reakci na lék .. kašel, závažné dýchací potíže – pokud jste dospělý a máte invazivní aspergilózu, může jít o .. závažný dýchací problém, který by mohl vést k selhání dýchání .. vyrážka, olupování kůže, poranění sliznice, kopřivka, olupování velké plochy pokožky. Jako u všech léků na předpis mohou být některé nežádoucí účinky závažné. O více informací .. požádejte svého lékaře. Další nežádoucí účinky u dospělých zahrnují: .. asté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) pokles hemoglobinu ( snížení obsahu látky přenášející kyslík v krvi) snížení počtu bílých .. krvinek .. .. pokles krevního albuminu ( typ bílkoviny) v krvi, pokles draslíku nebo nízké hladiny draslíku .....

Tagy: Casokan, kalii

Accusol 35 potassium 4 mmol/l


Podáván Před zahájením léčby Váš lékař zkontroluje, zda máte zajištěn vyhovující přístup do žíly nebo artérie. Rovněž se ujistí, že u Vás není vysoké riziko krvácení. Roztoky Accusol 35 jsou k dispozici s různými koncentracemi draslíku a glukózy. Vaše krevní hladina draslíku a glukózy bude pečlivě monitorována, aby se zajistilo použití nejvhodnějšího složení přípravku Accusol 35. Lékař Vám nepodá přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l: • jestliže nemáte zajištěn vyhovující přístup do žíly a/nebo artérie • jestliže je u Vás vysoké riziko krvácení • jestliže máte vysokou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi • jestliže máte příliš vysokou hladinu draslíku v krvi • jestliže jste v takovém klinickém stavu, kdy by mohlo dojít ke zhoršení aktuální acidity nebo alkality krve • jestliže máte selhání ledvin a odpadní produkty nemohou být odstraněny z krevního řečiště hemofiltrací Upozornění a opatření Přípravek Accusol 35 Potassium 4 mmol/l může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem lékaře, která má zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací. Váš lékař Vám provede následující: • změří aciditu a krevní hladiny různých solí a odpadních produktů; • .....

Tagy: Accusol 35 potassium, potassium 4 mmol/l, kalii

Accusol 35 potassium 2 mmol/l


Podáván Před zahájením léčby Váš lékař zkontroluje, zda máte zajištěn vyhovující přístup do žíly nebo artérie. Rovněž se ujistí, že u Vás není vysoké riziko krvácení. Roztoky Accusol 35 jsou k dispozici s různými koncentracemi draslíku a glukózy. Vaše krevní hladina draslíku a glukózy bude pečlivě monitorována, aby se zajistilo použití nejvhodnějšího složení přípravku Accusol 35. Lékař Vám nepodá přípravek Accusol 35 Potassium 2 mmol/l: • jestliže nemáte zajištěn vyhovující přístup do žíly a/nebo artérie • jestliže je u Vás vysoké riziko krvácení • jestliže máte vysokou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi • jestliže máte příliš nízkou krevní hladinu draslíku, pokud nedostáváte doplňkovou léčbu draslíku • jestliže jste v takovém klinickém stavu, kdy by mohlo dojít ke zhoršení aktuální acidity nebo alkality krve • jestliže máte selhání ledvin a odpadní produkty nemohou být odstraněny z krevního řečiště hemofiltrací Upozornění a opatření Přípravek Accusol 35 Potassium 2 mmol/l může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem lékaře, která má zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací. Váš lékař Vám provede následující: • změří aciditu a .....

Tagy: Accusol 35 potassium, potassium 2 mmol/l, kalii

Přečtěte si o tématu Kalii. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma kalii, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Kalii. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Kalii.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 59 min
96,581,002
Celkový Počet Případů
1,072,673 (1.1%)
Celkem úmrtí
92,288,003 (95.6%)
Celkem Uzdraveno
3,911
Vážný Stav

Poslední hledané v lékárně

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: