ACC INJEKT - Interakce


 

Interakce léku: Acc injekt Injekční roztok/roztok k rozprašování


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: Acetylcystein
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 100MG/ML
Balení: Ampulka (Ampule)


Nepoužívejte přípravek ACC injekt:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:
- máte bronchiální (průduškové) astma
- jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce
(Stevensův-Johnsonův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním
horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom - závažné kožní
onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově
jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání
tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a
svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC injekt
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC injekt a antitusika (léky tlumící kašel) může snížením kašlacího
reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.
Pro současné užívání ACC injekt a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a
antitusika můžete užívat současně s ACC injekt pouze na výslovné doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických
penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC injekt užívat s odstupem
nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro
amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC injekt a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév
a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček. Pokud je
souběžná léčba přípravkem ACC injekt a přípravky s nitroglycerinem nutná, bude Vás Váš
lékař pečlivě sledovat z důvodu možného závažného poklesu krevního tlaku, který se může
projevit bolestí hlavy.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
65 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
76 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
80 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
99 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop