ÿph김ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full1_mobile.php"); //--------------------------------------------- ?>

Aclexa - Interakce


 

Interakce léku: Aclexa Tvrdá tobolka


Generikum: celecoxib
Účinná látka: celekoxib
ATC skupina: M01AH01 - celecoxib
Obsah účinných látek: 100MG, 200MG
Balení: Blistr
Přípravek Aclexa Vám byl předepsán Vaším lékařem. Následující informace vám pomohou dosáhnout
nejlepších výsledků s přípravkem Aclexa. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo
lékárníka.

Neužívejte přípravek Aclexa:
- jestliže jste alergický(á) na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6).
- jestliže jste alergický(á) na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika
používaná k léčbě infekcí).
- jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácíte ze žaludku či střev.
- jestliže máte nebo jste měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého
přípravku astma, nosní polypy, závažné zduření nosní sliznice nebo alergickou
reakci, jako je svědivá kožní vyrážka, otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, či potíže s dýcháním nebo
dušnost.
- jestliže jste těhotná. Pokud můžete otěhotnět během pokračující léčby, měla byste se svým lékařem
prodiskutovat metody antikoncepce.
- jestliže kojíte.
- jestliže máte těžké onemocnění jater.
- jestliže máte těžké onemocnění ledvin.
- jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.
- jestliže trpíte srdečním selháním, máte prokázanou ischemickou chorobu srdeční nebo
cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozkových cév), jestliže jste např. prodělal(a) srdeční
infarkt, cévní mozkovou příhodu, přechodnou cévní mozkovou příhodu (dočasné snížení průtoku
krve do mozku, také známé jako „malá mrtvice“), anginu pectoris nebo máte zúžené cévy vedoucí k
srdci či mozku.
- jestliže máte nebo jste měl(a) oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste podstoupil(a)
operaci cév nohou.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Aclexa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže jste dříve trpěl(a) vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (Neužívejte přípravek Aclexa,
pokud v současné době trpíte vředy, nebo krvácením do žaludku či střev).
- jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách pro prevenci onemocnění srdce).
- jestliže užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin).
- jestliže užíváte přípravek Aclexa současně s dalšími nesteroidními protizánětlivými léky (kromě
kyseliny acetylsalicylové), jako je ibuprofen nebo diklofenak. Tyto léky se nesmí užívat současně.
- jestliže kouříte, máte cukrovku, zvýšený krevní tlak nebo zvýšený cholesterol.
- jestliže trpíte onemocněním srdce, jater nebo ledvin. Váš lékař Vás může proto častěji kontrolovat.
- jestliže trpíte zadržováním tekutin (jako jsou otoky kotníků či nohou).
- jestliže byste mohl(a) být dehydratován(a) (nedostatek vody v organismu), například v důsledku
zvracení, průjmu nebo při užívání diuretik (používá se k léčbě nadbytečné tekutiny v těle).
- jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék.
- jestliže se necítíte dobře kvůli infekci nebo si myslíte, že máte infekci, protože přípravek Aclexa může
maskovat horečku nebo jiné příznaky infekce a zánětu.
- jestliže jste starší 65 let. Váš lékař Vás proto může častěji kontrolovat.

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek
způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření.

Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu jater,
poškození jater a selhání jater (z nichž některé byly smrtelné nebo vyžadovaly transplantaci jater). Podle
hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků
objevila během 1 měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Aclexa může být obtížnější otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete
otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Další léčivé přípravky a přípravek Aclexa
Některé léky mohou ovlivnit způsob účinku jiných léků. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech
lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích
dostupných bez lékařského předpisu:
- dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli).

- ACE inhibitory nebo antagonisty receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého krevního
tlaku a srdečního selhání).
- diuretika (používané k léčbě nadbytečné tekutiny v těle).
- flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí).
- warfarin nebo jiné přípravky ke snížení srážlivosti krve (látky k „ředění krve“, které snižují srážení
krve).
- lithium (používané k léčbě některých typů deprese).
- další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelnosti
srdečního rytmu.
- neuroleptika (používaná k léčbě některých duševních poruch).
- methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie).
- karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese).
- barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku).
- cyklosporin a takrolimus (používané pro potlačení imunitního systému, např. po transplantacích).

Přípravek Aclexa lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (75 mg denně nebo nižší). Před
současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aclexa nesmí být používán u žen, které jsou těhotné nebo mohou otěhotnět (tj. ženy v
reprodukčním věku, které neužívají vhodnou antikoncepci) při probíhající léčbě. Otěhotníte-li v průběhu
léčby přípravkem Aclexa, přípravek dále neužívejte a poraďte se se svým lékařem o jiných možnostech
léčby.

Přípravek Aclexa nesmí být používán během kojení.

V průběhu léčby přípravkem Aclexa může být obtížnější otěhotnět (viz bod „Upozornění a opatření“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Měl(a) byste si být vědom(a) toho, jak reagujete na přípravek Aclexa, než začnete řídit nebo obsluhovat
stroje. Pokud při užívání přípravku Aclexa máte pocit závratí nebo se cítíte unaven(a), neřiďte dopravní
prostředky ani neobsluhujte žádné stroje do doby, než tyto příznaky odezní.

Přípravek Aclexa obsahuje laktózu
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
555 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 550 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
579 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop