BISOPROLOL VITABALANS - Interakce


 

Interakce léku: Bisoprolol vitabalans Tableta


Generikum: bisoprolol
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt
ATC skupina: C07AB07 - bisoprolol
Obsah účinných látek: 10MG, 5MG
Balení: Blistr


Neužívejte Bisoprolol Vitabalans, jestliže:
jste (alergický(á) na bisoprolol, léčivou látku přípravku Bisoprolol Vitabalans nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku (viz kapitola 6. Další informace)
trpíte neléčeným srdečním selháním (způsobuje dušnost nebo otoky)
máte velmi nízký krevní tlak (systolický „horní“ tlak nižší než 100 mm/Hg), který může způsobit závratě nebo mdloby
máte zpomalený srdeční tep (méně než 45 - 50 tepů za minutu)
trpíte poruchami vedení srdečního vzruchu (např. sick sinus syndrom nebo atrioventrikulární blok), nemáte funkční pacemaker
trpíte závažným astmatem nebo chronickou plicní obstrukční chorobou
máte závažné problémy s krevním oběhem v končetinách jako je intermitentní klaudikace (bolest nebo pocit křečí v nohách při cvičení nebo chůzi způsobená nedostatečným
oběhem krve) nebo Raynaudův syndrom (bolestivé blednutí, modrání a červenání prstů na rukách nebo nohách).
jste ve stavu metabolické acidózy (překyselení se zvýšeným obsahem kyselin v těle, objevující se např. u pacientů s cukrovkou při přílišném zvýšení hladiny cukru
trpíte neléčeným nádorovým onemocněním nadledvinek, nazývaným feochromocytom.
užíváte léčivo obsahující floktafenin (nesteroidní protizánětlivý lék tlumící bolest) nebo sultoprid (k léčbě psychiatrických poruch jako jsou psychózy).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Bisoprolol Vitabalans je zapotřebí v případě, že:

trpíte srdečním selháním (neschopnost srdce pumpovat potřebné množství krve)
trpíte mírným (1. stupeň) atrioventrikulárním (síňo-komorovým) blokem v srdci
trpíte bolestí na hrudi způsobenou křečí koronárních tepen, které zásobují srdeční sval, nazývanou Prinzmetalová nebo nestabilní angina
trpíte astmatem nebo chronickou plicní obstrukční chorobou (pokud užíváte bronchodilatancia (léky rozšiřující průdušky), jejich dávky může být nutné zvýšit)
trpíte cukrovkou (Bisoprolol Vitabalans může zamaskovat příznaky nízké hladiny krevního cukru, dávkování antidiabetik může být nutné změnit)
trpíte zvýšenou činností štítné žlázy (Bisoprolol Vitabalans může zamaskovat příznaky nadprodukce hormonů štítné žlázy)
podstupujete desenzibilizační léčbu, např. proti bodnutí hmyzem (alergické reakce mohou být silnější a je možná nutnost zvýšit dávkování léčiv pro zvládnutí alergické reakce)
podstupujete radiologické vyšetření za použití jodových kontrastních látek
trpíte lupenkou (Bisoprolol Vitabalans může zhoršit její příznaky)
hladovíte
podstupuje antidopingový test (Bisoprolol Vitabalans může způsobit pozitivní výsledek)

Jestliže se chystáte k chirurgického zákroku vyžadujícímu celkovou, spinální nebo epidurální anestézii, musíte anesteziologa informovat o tom, že užíváte tento přípravek.

Pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Bisoprolol Vitabalans užívat.

Pokud musí být léčba přípravkem Bisoprolol Vitabalans ukončena, musí být dávky snižovány postupně. Bez konzultace s lékařem nepřerušujte léčbu ani neměňte dávkování přípravku Bisoprolol Vitabalans.

Užívání jiných léčivých přípravků

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno užíval/a a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných a přírodních přípravcích.

Zejména je důležité lékaře informovat o následujících lécích:

- floktafetin (analgetikum, lék proti bolesti), sultoprid (léčí psychózy). Bisoprolol Vitabalans nesmí být užíván spolu s těmito léky.

- antagonisté kalcia léčící vysoký krevní tlak nebo problémy se srdcem, jako je bepridil, diltiazem, verapamil, amlodipin, felodipin, nifedipin, lerkanipin.

- klonidin, metyldopa, moxonidin, kvanfacin, rilmenidin (léčí vysoký krevní tlak).

- léky na srdeční arytmii – nepravidelný srdeční rytmus (jako amiodaron, disopyrimid, chinidin).

- digoxin a další srdeční glykozidy (léčí srdeční selhávání).

- další léky na vysoký krevní tlak a nitráty užívané při bolesti na hrudi – účinek na snížení krevní tlaku je silnější

- jiné beta blokátory (i oční kapky obsahující např. timolol nebo betaxolol).

- léky na cukrovku (inzulín nebo tablety).

- ergotaminové přípravky (léčí migrénu nebo nízký krevní tlak).

- inhibitory acetylcholinesterázy, jako je donepezil, galantamin, rivastigmin, takrin (léčí demenci), pyridostigmin, neostigmin (léčí chorobu myastenia gravis), fyzostigmin (léčí zvýšený tlak v oku, glaukom).

- inhibitory MAO (monoaminooxidázy) jako je moklobemid, fenelzin (léčí depresi).

- tricyklická antidepresiva (léčí depresi), fenothiaziny (léčí psychózy), barbituráty (léčí epilepsii) – tyto léky mohou také snížit krevní tlak.

- amifostin (protektivní lék při chemoterapii a radioterapii).

- baklofen (svalový relaxant – uvolňuje svalové napětí).

- meflochin (lék proti malárii).

- kortikosteroidy (tablety), protizánětlivé léky proti bolesti (NSAID) léčící bolest a zánět jako je kyselina acetylosalicylová, ibuprofen, ketoprofen užívaný pravidelně a dlouhodobě – prosím, mějte na paměti, že malé denní dávky kyseliny acetylosalicylové užívané proti srážení krve (např. 50 nebo 100 mg) musejí být spolu s přípravkem Bisoprolol Vitabalans užívány s opatrností.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete jakýkoliv přípravek užívat. Přípravek Bisoprolol Vitabalans může působit škodlivě na nenarozené dítě. Před užitím přípravku v těhotenství se nejdříve poraďte s lékařem.

Není známo zda se bisoprolol dostává do mateřského mléka, proto kojení během léčby není doporučeno. Vždy se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Schopnost řídit a ovládat stroje může být přípravkem narušena. Bisoprolol Vitabalans může způsobit nežádoucí účinky související s poklesem krevního tlaku, jako je závrať a únava (viz kapitola 4.). Tyto nežádoucí účinky jsou více pravděpodobné při zahájení léčby, zvyšování dávek nebo při kombinaci přípravku s alkoholem. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, vyhněte se všem činnostem vyžadujícím zvýšenou opatrnost, včetně řízení.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
189 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
655 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
349 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
535 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop