BISOPROLOL VITABALANS - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Bisoprolol vitabalans Tableta


Generikum: bisoprolol
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt
ATC skupina: C07AB07 - bisoprolol
Obsah účinných látek: 10MG, 5MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky, může mít i Bisoprolol Vitabalans nežádoucí účinky, které se však nemusí objevit u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (více než 1 pacient na každých 100 léčených, ale méně než 1 pacient na každých 10):

- Únava, závratě, bolest hlavy (zvláště na začátku léčby, tyto příznaky jsou většinou mírné a během 1 – 2 týdnů vymizí,

- Pocity chladu nebo snížení citlivosti v koncových částech těla, zhoršení Raynaudova syndromu (bolestivé zblednutí, zmodrání, zčervenání prstů na rukách nebo nohách), zhoršení intermitentní klaudikace (bolest nebo pocit křečí v nohách při cvičení nebo chůzi),

- Nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem nebo zácpa.

Méně časté (více než 1 osoba na každých 1000 případů, ale méně než 1 osoba na 100):

- Deprese, poruchy spánku,

- Příliš pomalý tep, poruchy vedení vzruchů v srdci, zhoršení srdečního selhávání (dušnost a zvětšení otoků v končetinách)

- Závratě nebo mdloby, zejména když rychle vstanete (ortostatická hypotenze),

- Bronchospazmus (potíže s dýcháním) u pacientů trpících astmatem nebo chronickou plicní obstrukční chorobou,

- Svalová slabost, křeče, bolest kloubů,

- Astenie (slabost, ztráta síly).

Vzácné (více než 1 osoba na 10 000 ale méně než 1 osoba na 1000 léčených):

- Alergická rýma,

- Takzvaný lupusový syndrom (protilátky v krvi, horečka, bolest svalů nebo kloubů, zánět cév, změny na kůži),

- Noční můry, halucinace,

- Synkopa,

- Suché oči v důsledku snížené tvorby slz (může být velmi nepříjemné při používání kontaktních čoček),

- Poruchy sluchu,

- Zvýšené hladiny triglyceridů v krvi, snížení hladiny cukru v krvi,

- Zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi (ALAT, ASAT),

- Zánět jater (obvykle způsobí bolest v horní části břicha),

- Alergické kožní reakce (svědění, zčervenání, vyrážka),

- Poruchy potence.

Velmi vzácné (méně než 1 osoba na každých 10 000 léčených): - Zánět očních spojivek (zčervenání a podráždění očí),

- Vyvolání nebo zhoršení lupenky,

- Ztráta vlasů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
95 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
319 Kč
 
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
119 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop