BJORGEINA - Interakce


 

Interakce léku: Bjorgeina Potahovaná tableta


Generikum: bicalutamide
Účinná látka: Bikalutamid
ATC skupina: L02BB03 - bicalutamide
Obsah účinných látek: 150MG, 50MG
Balení: Obal na tablety


Neužívejte přípravek Bjorgeina:
- pokud jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- pokud jste žena nebo dítě
- pokud již užíváte jakékoliv léčivé přípravky obsahující terfenadin, astemizol nebo cisaprid.

Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- pokud máte problémy s játry (lékař může rozhodnout o provedení krevních testů, aby
zkontroloval, zda Vaše játra během léčby fungují správně).

Informujte svého lékaře, pokud trpíte něčím z následujícího:
Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie) nebo se léčíte
s těmito onemocněními. Při užívání přípravku Bjorgeina může být zvýšeno riziko poruch srdečního
rytmu.


Děti a dospívající
Přípravek Bjorgeina není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Bjorgeina
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval,
nebo které možná budete užívat. Přípravek Bjorgeina může ovlivnit nebo může být ovlivněn
následujícími léčivy:
- cyklosporin, používaný při transplantacích
- blokátory vápníkových kanálů, k léčení vysokého krevního tlaku
- cimetidin, ke snížení množství kyseliny v žaludku
- ketokonazol, přípravek k léčbě plísňových onemocnění
- warfarin, antikoagulans zabraňující vzniku krevních sraženin
- midazolam, používaný jako sedativum
Viz také bod „Neužívejte přípravek Bjorgeina“.

Přípravek Bjorgeina a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin,
prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek Bjorgeina může
zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např.: metadon (užívaný
pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika
užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Těhotenství a kojení
Ženy nesmí přípravek Bjorgeina užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Bjorgeina ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Během léčby přípravkem Bjorgeina se však může objevit ospalost. Pokud se Vás toto týká, neřiďte
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Bjorgeina obsahuje laktózu
Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
549 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop