BJORGEINA - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Bjorgeina Potahovaná tableta


Generikum: bicalutamide
Účinná látka: Bikalutamid
ATC skupina: L02BB03 - bicalutamide
Obsah účinných látek: 150MG, 50MG
Balení: Obal na tablety


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Obraťte se ihned na svého lékaře nebo neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás
vyskytne některý z následujících méně častých nežádoucích účinků (mohou postihnout až 1 ze
100 osob).
- Těžká dušnost, případně kašel nebo horečka. Známky zánětu plic zvané intersticiální
pneumonie.
- Následující alergické reakce (příznaky angioedému): otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla,
obtíže při polykání, kopřivka a potíže s dýcháním.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
Vyrážka, zvýšená citlivost prsů nebo zvětšení prsou, pocit slabosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
Nízké hladiny červených krvinek (anemie), snížená chuť k jídlu, snížení sexuální touhy, deprese,
závratě, ospalost, návaly horka, bolest v břiše, zácpa, poruchy trávení, plynatost, pocit na zvracení,
změny jaterních funkcí, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), ztráta vlasů, nadměrný růst ochlupení
na těle, suchá kůže, svědění, krev v moči, impotence, bolest na hrudi, otok (edém), nárůst tělesné
hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
Selhání jater, citlivost na světlo.

Není známo (frekvence nemůže být z dostupných údajů odhadnuta):
Změny na EKG (prodloužení QT intervalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop