Nootropil 20% oral


Search results for Nootropil 20% oral

Nootropil 20% oral solution


Neužívejte Geratam/Nootropil - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Geratam/Nootropil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte onemocnění ledvin. Geratam/Nootropil ovlivňuje krevní srážlivost. Další léčivé přípravky a Geratam/NootropilInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Geratam/Nootropil s jídlem a pitímPiracetam ve formě tablet nebo perorálního roztoku můžete užívat současně s jídlem i bez jídla. Geratam/Nootropil nemá být v průběhu těhotenství užíván, pokud to není nezbytně nutné. Proto Geratam/Nootropil nemají užívat kojící ženy. Jak a kdy budete užívat Geratam/Nootropil Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Bez porady s lékařem mohou Geratam/Nootropil užívat dospělí k léčbě psychoorganického syndromu. Nootropil 20%
Tags: Nootropil 20% oral, oral solution, Nootropil 20% oral

Geratam


Neužívejte Geratam/Nootropil - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Geratam/Nootropil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte onemocnění ledvin. Geratam/Nootropil ovlivňuje krevní srážlivost. Další léčivé přípravky a Geratam/NootropilInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Geratam/Nootropil s jídlem a pitímPiracetam ve formě tablet nebo perorálního roztoku můžete užívat současně s jídlem i bez jídla. Geratam/Nootropil nemá být v průběhu těhotenství užíván, pokud to není nezbytně nutné. Proto Geratam/Nootropil nemají užívat kojící ženy. Jak a kdy budete užívat Geratam/Nootropil Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Bez porady s lékařem mohou Geratam/Nootropil užívat dospělí k léčbě psychoorganického syndromu. Nootropil 20%
Tags: Geratam, Nootropil 20% oral

Read about Nootropil 20% Oral. To make it easier to search for topic: Nootropil 20% oral, we have prepared a list of links for search terms: Nootropil 20% Oral. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Nootropil 20% Oral.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info