Grifols 0 9


Search results for grifols 0 9

Chlorid sodnÝ grifols 0,9%


Nepoužívejte přípravek Chlorid sodný Grifols 0,9%: - jestliže hladiny chloridů a/nebo sodíku ve Vaší krvi jsou vysoké ( hypernatremie) nebo trpíte hyperhydratací (nadbytkem vody v organismu) - jestliže trpíte acidózu (hodnota pH je nižší než normální rozmezí) Upozornění a opatření Přípravek Chlorid sodný Grifols 0,9% je izotonický roztok. Před podáním přípravku Chlorid sodný Grifols 0,9% se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Další léčivé přípravky a přípravek Chlorid sodný Grifols 0,9% Některé léčivé přípravky se mohou s přípravkem Chlorid sodný Grifols 0,9% vzájemně ovlivňovat....

Tags: Chlorid sodnÝ grifols, grifols 0,9%, grifols 0 9

Read about Grifols 0 9. To make it easier to search for topic: grifols 0 9, we have prepared a list of links for search terms: Grifols 0 9. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Grifols 0 9.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info