Sertralin teva


Search results for Sertralin teva

Side effects: Sertralin-teva & Xyzal


Side effects Sertralin- teva a Xyzal ....Sertralin-teva (sertraline)...

Tags: Side effects Sertralin-teva, Sertralin-teva & Xyzal, Sertralin teva

Drug combination: Sertralin-teva & Xyzal


Sertralin- teva & Xyzal . Food interactions and other recommendations Sertralin- teva: Avoid alcohol. Sertralin- teva & Xyzal .The risk or severity of adverse effects can be .....Sertralin-teva (sertraline)...

Tags: Drug combination Sertralin-teva, Sertralin-teva & Xyzal, Sertralin teva


Side effects: Sertralin-teva & Xyzal & Sertralin actavis & Dithiaden


Side effects Sertralin- teva a Xyzal . Side effects Sertralin- teva a Sertralin actavis . Sertralin- teva & Xyzal .The risk or severity of adverse .....Sertralin-teva (sertraline)...

Tags: Side effects Sertralin-teva, Sertralin-teva & Xyzal & Sertralin actavis & Dithiaden, Sertralin teva

Drug combination: Sertralin-teva & Xyzal & Sertralin actavis & Dithiaden


Xyzal & Sertralin actavis . Sertralin- teva & Xyzal .The risk or severity of adverse effects can be increased when Levocetirizine is combined with Sertraline. Food interactions and other recommendations Sertralin-teva (sertraline)...

Tags: Drug combination Sertralin-teva, Sertralin-teva & Xyzal & Sertralin actavis & Dithiaden, Sertralin teva

Sertralin-teva


Neužívejte Sertralin-Teva jestliže jste alergický( na sertralin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Po ukončení léčby sertralinem musíte počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte počkat alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Sertralin-Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl( li spolu se sertralinem určité léky, může se ve vzácných případech tento syndrom objevit ( li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Sertralin-Teva. Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Sertralin-Teva. Cukrovka; Vaše hladina cukru v krvi může být přípravkem Sertralin-Teva ovlivněna a užívání léků na cukrovku může .....

Tags: Sertralin-teva, Sertralin teva

Grateva


Tato reakce může nastat, jestliže užíváte granisetron samotný, ale její výskyt je pravděpodobnější, pokud užíváte granisetron s některými jinými léky (zejména fluoxetinem, paroxetinem, sertralinem, fluvoxaminem, citalopramem, escitalopramem, venlafaxinem, duloxetinem) Mezi ně patří například fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram....

Tags: Grateva, Sertralin teva

Efavirenz/ emtricitabine/ tenofovir disoproxil teva


Tenofovir disoproxil Teva užívat Neužívejte přípravek Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva: - jestliže jste alergický( Užívání těchto léčivých přípravků s přípravkem Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva by mohlo způsobit závažné nebo život ohrožující nežádoucí účinky nebo zamezit těmto léčivým přípravkům ve správné činnosti. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. I když užíváte přípravek Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva, může se u Vás přesto rozvinout infekce nebo jiné onemocnění spojené s infekcí HIV. Když užíváte přípravek Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva, musíte zůstat v péči lékaře. Přípravek Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva se nemá užívat s žádným z těchto léků. Přípravek Efavirenz/ Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Teva se nedoporučuje, máte-li středně těžkou až těžkou poruchu funkce ledvin. Přípravek .....

Tags: Efavirenz/ emtricitabine/ tenofovir, tenofovir disoproxil teva, Sertralin teva

Darunavir teva


Neužívejte přípravek Darunavir Teva: - jestliže jste alergický( Neužívejte přípravek Darunavir Teva společně s žádným z těchto léčivých přípravků: Jestliže užíváte některé z dále uvedených léčivých přípravků, poraďte se s lékařem o možnosti převedení na jiný léčivý přípravek. tuberkulózy Kombinovaný přípravek lopinavir/ritonavir tento lék proti HIV patří do stejné skupiny jako přípravek Darunavir Teva Alfuzosin k léčbě zvětšené prostaty Sildenafil k léčbě vysokého tlaku krve v plicním oběhu Tikagrelor pomáhá zastavit shlukování krevních destičekpři léčbě pacientů po srdečním infarktu Nekombinujte přípravek Darunavir Teva s přípravky, které obsahují třezalku tečkovanou ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Darunavir Teva se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Darunavir Teva nevyléčí infekci HIV. U pacientů užívajících přípravek Darunavir Teva mohou přesto propuknout infekce nebo jiná onemocnění provázející infekci HIV. U .....

Tags: Darunavir teva, Sertralin teva

Citalopram-teva


Neužívejte přípravek Citalopram-Teva jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Citalopram-Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,pokud: trpíte cukrovkou, léčba přípravkem Citalopram-Teva může narušit kontrolu glykémie ( Přípravek Citalopram-Teva může vyvolat krvácení. Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí být okamžitě přerušena. Léčba přípravkem Citalopram-Teva nesmí být náhle ukončena, protože se mohou u Vás vyskytnout reakce z vysazení ( Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí být okamžitě přerušena. Přípravek Citalopram-Teva se má užívat v jedné dávce, ráno nebo večer. inek přípravku Citalopram-Teva se neprojeví ihned....

Tags: Citalopram-teva, Sertralin teva

Read about Sertralin Teva. To make it easier to search for topic: Sertralin teva, we have prepared a list of links for search terms: Sertralin Teva. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Sertralin Teva.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info