Timo comod 0 5


Search results for timo comod 0 5

Timo-comod 0,5%


Nepoužívejte přípravek Timo-COMOD 0,5 %,jestliže jste alergický/á na léčivou látku timolol, betablokátory nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Timo-COMOD 0,5 % se poraďte se svým lékařem, jestliže jste měl/a v minulosti nebo máte v současnosti o koronární onemocnění srdce ( Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom o cukrovku, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi o zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené činnosti Informujte svého lékaře, že používáte Timo-COMOD 0,5 %, před chirurgickou anestézií, protože timolol může změnit účinek některých léků, používaných v průběhu anestézie. Děti a dospívajícíRoztok očních kapek Timolol je nutno obecně u mladých pacientů používat s opatrností. U novorozenců, kojenců a malých dětí je nutno timolol používat .....

Tags: Timo-comod 0,5%, timo comod 0 5

Read about Timo Comod 0 5. To make it easier to search for topic: timo comod 0 5, we have prepared a list of links for search terms: Timo Comod 0 5. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Timo Comod 0 5.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info