Propofol


Výsledky hledání na výraz Propofol

Kombinace, interakce: Ortanol & Prestarium neo & Paroxetin +pharma & Rosucard & Propofol 2% mct/lct fresenius


Ortanol & Propofol 2% mct/lct fresenius . Metabolismus propofolu může být snížen v kombinaci s omeprazolem. Prestarium neo & Propofol 2% mct/lct fresenius . pokud je Propofol kombinován s Perindoprilem. Paroxetin +pharma & .....Propofol 2% mct/lct fresenius (propofol)...

Tagy: Kombinace, interakce Ortanol, Ortanol & Prestarium neo & Paroxetin +pharma & Rosucard & Propofol 2% mct/lct fresenius, Propofol

Vedlejší účinky: Ortanol & Prestarium neo & Paroxetin +pharma & Rosucard & Propofol 2% mct/lct fresenius


Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Propofol 2% mct/lct fresenius ....Propofol 2% mct/lct fresenius (propofol)...

Tagy: Vedlejší účinky Ortanol, Ortanol & Prestarium neo & Paroxetin +pharma & Rosucard & Propofol 2% mct/lct fresenius, Propofol


Terlipresin acetÁt ever pharma


Sufentanil nebo propofol) - přípravky, které mohou spustit nepravidelné údery srdce (...

Tagy: Terlipresin acetÁt ever, ever pharma, Propofol

Solu-medrol


Nepoužívejte přípravek Solu-Medrol- jestliže je pacient/ka alergický/á ( přecitlivělý/á) na methylprednisolonum nebo na kteroukoli další složku přípravku Solu-Medrol - jestliže pacient/ka trpí systémovými mykózami - pro intratekální podání - pro epidurální podání Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky kortikosteroidů kontraindikováno. Přípravek nesmí být podáván předčasně narozeným dětem a novorozencům. Upozornění a opatření Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Solu-Medrol je zapotřebí: Imunosupresivní účinek/ zvýšená náchylnost k infekcím: - Kortikosteroidy mohou zvýšit náchylnost k infekci, mohou maskovat některé známky infekce. Během jejich podávání se mohou objevit nové infekce. Při používání kortikosteroidů lze pozorovat sníženou rezistenci a neschopnost lokalizovat infekci. U nemocných léčených kortikosteroidy samotnými nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy, která ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu nebo funkce neutrofilů, se může v kterékoliv lokalizaci vyskytnout jakákoliv virová, bakteriální, mykotická, protozoární nebo parazitární infekce. Tyto infekce mohou být mírné, avšak mohou být i závažné s .....

Tagy: Solu-medrol, Propofol

Remestyp


Nepoužívejte přípravek Remestyp- jestliže jste alergický( na terlipressin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při těhotenství Upozornění a opatřeníZvláštní opatrnosti při použití přípravku Remestyp je zapotřebí - jestliže trpíte vyšším krevním tlakem - jestliže trpíte srdečním onemocněním - u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti během léčby 2/4 - při septickém šoku. Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve a snížením tlaku krve jako následek závažné infekce. Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás. V průběhu léčby přípravkem Remestyp Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a rovnováha tekutin. Další léčivé přípravky a přípravek Remestyp Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v v nedávné době užíval( a), nebo které možná budete užívat. Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce ( např. propofol nebo beta-blokátory) neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem Remestyp zvyšuje. .....

Tagy: Remestyp, Propofol

Rediema


Následující anestetika/léky používané před operací: fentanyl, propofol, sevofluran, midazolam. Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a neužíváte nehormonální antikoncepci. Pro informace o hormonální antikoncepci, viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Rediema“, - jestliže víte, že Vaše kůže je zvlášť citlivá na slunce, - jestliže právě podstupujete léčbu světlem nebo diagnostickou proceduru využívající světlo, - jestliže máte těžké onemocnění jater nebo jste v minulosti trpěla poškozením jater, - jestliže podstupujete léčbu nádoru závislého na estrogenech nebo Vám byl takový nádor diagnostikován. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rediema se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 6 týdnech, - jestliže zaznamenáte známky deprese, - jestliže zaznamenáte známky poruchy funkce jater. Tyto známky zahrnují vyčerpání, ztrátu chuti k jídlu, žluté zbarvení kůže a očí, silnou bolest v horní části břicha s .....

Tagy: Rediema, Propofol

Propofol-lipuro 2% (20mg/ml)


Nepoužívejte Propofol-Lipuro 2 % ( mg/ml):  jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na propofol, sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. syndrom propofolové infuze“ ( lékař Vám sníží dávku propofolu nebo propofol vysadí. které je nutno dodržovat po užití propofolu, viz také bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů". Děti a dospívajícíPoužití přípravku Propofol-Lipuro 2 % ( protože bezpečnost a účinnost profolu pro sedaci u této věkové skupiny nebyla prokázána (viz bod „Nepoužívejte Propofol-Lipuro 2 % ( Další léčivé přípravky a Propofol-Lipuro 2% ( Váš lékař Vám však může podat nižší dávky propofolu, jestliže je nutná celková anestezie nebo sedace namísto metody lokální anestezie. Přípravek Propofol-Lipuro 2 % ( mg/ml) a alkohol Váš lékař Vás bude informovat ohledně konzumace alkoholu před a po podání přípravku Propofol-Lipuro 2% ( přerušte kojení a .....

Tagy: Propofol-lipuro 2% (20mg/ml), Propofol

Propofol-lipuro 1 % (10mg/ml)


Nepoužívejte Propofol-Lipuro 1 % ( mg/ml):  jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na propofol sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. syndrom propofolové infuze“ ( lékař Vám sníží dávku propofolu nebo propofol vysadí. které je nutno dodržovat po užití propofolu, viz také bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů". Děti a dospívající Použití přípravku Propofol-Lipuro 1 % ( Tento přípravek nesmí být používán u pacientů ve věku 16 let a mladších pro sedaci v rámci intenzivní péče (viz bod „Nepoužívejte Propofol-Lipuro 1 % ( Další léčivé přípravky a Propofol-Lipuro 1% ( Váš lékař Vám však může podat nižší dávky propofolu, jestliže je nutná celková anestezie nebo sedace namísto metody lokální anestezie. Přípravek Propofol-Lipuro 1% ( mg/ml) a alkohol Váš lékař Vás bude informovat ohledně konzumace alkoholu před a po podání přípravku
Tagy: Propofol-lipuro 1 %, % (10mg/ml), Propofol

Propofol-lipuro


...

Tagy: Propofol-lipuro, Propofol

Propofol mct fresenius


Nepoužívejte přípravek Propofol MCT Fresenius - jestliže jste alergický( na propofol, sóju, burské oříšky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Propofol MCT Fresenius se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, zejména jestliže se Vás cokoli z níže uvedeného týká nebo týkalo v minulosti. Přípravek Propofol MCT Fresenius Vám nemá být podán, nebo pouze s velkou opatrností a za intenzivního sledování, jestliže: - máte pokročilé srdeční selhání - máte jiné závažné onemocnění srdce - jste léčen( léčba psychiatrických problémů) Obecně má být přípravek Propofol MCT Fresenius podáván s opatrností starším a oslabeným pacientům. Předtím než Vám bude přípravek Propofol MCT Fresenius podán, informujte svého anesteziologa nebo lékaře na jednotce intenzivní péče, jestliže máte: - onemocnění srdce - onemocnění plic - onemocnění ledvin - onemocnění jater - záchvaty ( než Vám bude podán přípravek Propofol MCT Fresenius: - srdeční selhání - .....

Tagy: Propofol mct fresenius, Propofol

Propofol 2% mct/lct fresenius


Většinou zdravotnickými pracovníky .. .. .. .. ..Je-li Propofol 2% MCT/LCT Fresenius podáván v kombinaci s lidokainem (...

Tagy: Propofol 2% mct/lct, mct/lct fresenius, Propofol

Propofol 1% mct/lct fresenius


Většinou zdravotnickými pracovníky .. .. .. .. ..Je-li Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podáván v kombinaci s lidokainem (...

Tagy: Propofol 1% mct/lct, mct/lct fresenius, Propofol

Přečtěte si o tématu Propofol. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Propofol, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Propofol. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Propofol.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop