Vankomycin


Výsledky hledání na výraz Vankomycin
Poslední aktualizace: 2023-01-28


Vancomycin mylan


Nepoužívejte Vancomycin Mylan• jestliže jste alergický(á) na vankomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( e jste rovněž alergický(á) na vankomycin - máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) - máte poruchu funkce ledvin (během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) - dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby vankomycinem se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( jater a ledvin) - během léčby se u Vás rozvine kožní reakce - se u Vás během léčby nebo po léčbě vankomycinem rozvine závažný nebo dlouhodobý průjem; ihned se poraďte s lékařem; může to být známka zánětu střeva ( protože jejich ledviny nejsou plně vyvinuty a mohou hromadit vankomycin v krvi. Tato věková skupina může potřebovat krevní testy pro kontrolu hladin vankomycinu v krvi. .....

Tagy: Vancomycin mylan, Vankomycin

Vancomycin kabi


Nepoužívejte přípravek Vancomycin Kabi • jestliže jste alergický(á) na vankomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Vankomycin Kabi se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( e jste rovněž alergický(á) na vankomycin. - máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( se u Vás rozvine závažný nebo dlouhodobý průjem během léčby nebo po léčbě vankomycinem, ihned se poraďte s lékařem. protože jejich ledviny nejsou plně vyvinuty a mohou hromadit vankomycin v krvi. Tato věková skupina může potřebovat krevní testy pro kontrolu hladin vankomycinu v krvi. Souběžné podání vankomycinu a znecitlivujících léčiv ( Váš lékař nebo zdravotní sestra vždy podají vankomycin do žíly .....

Tagy: Vancomycin kabi, Vankomycin

Vancomycin hikma


Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. U pacientů s předchozími poruchami sluchu po nadměrně vysoké dávce vankomycinu nebo u těch, kteří podstoupili současnou léčbu jinými léčivy toxickými pro sluch, se může objevit přechodná nebo trvalá ztráta sluchu, které mohou předcházet ušní šelesty. je nutné periodicky kontrolovat hladiny vankomycinu v krvi a doporučuje se periodicky testovat sluchové funkce. Pokud je Vám vankomycin podáván dlouhodobě, budou Vám pravidelně prováděny kontroly krevního obrazu. protože některé z nich se mohou s vankomycinem .....

Tagy: Vancomycin hikma, Vankomycin

Vancomycin actavis


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vankomycin může způsobit alergické reakce, ačkoliv závažné alergické reakce ( anafylaktický šok) jsou vzácné. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví náhlé sípání, obtížné dýchání, zrudnutí horní části trupu, vyrážka nebo svědění. asté nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) pokles krevního tlaku .. dušnost, hlasité dýchání ( vysoký pískavý zvuk následkem zúžení proudu vzduchu v horních dýchacích cestách) vyrážka a zánět na sliznici dutiny ústní, svědění, svědivá vyrážka, kopřivka .. poruchy funkce ledvin, které mohou být primárně zjištěny v krevních testech .. zrudnutí horní části trupu a obličeje, zánět žil .. Méně časté nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) dočasná nebo trvalá ztráta sluchu .. Vzácné nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) pokles počtu bílých krvinek, červených krvinek a krevních destiček ( krevních částic zodpovědných za srážení krve) zvýšení počtu některých bílých krvinek v krvi .. ztráta rovnováhy, ušní šelest, závratě .. zánět .....

Tagy: Vancomycin actavis, Vankomycin

Trinomia


Neužívejte přípravek Trinomia: - jestliže jste alergický( na kyselinu acetylsalicylovou, na jiné salicyláty nebo tartrazin ( barvivo). Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka; - jestliže jste alergický( na ramipril nebo na jiný ACE inhibitor; - jestliže jste alergický( na atorvastatin, na jiné podobné léky používané ke snížení hladiny krevních tuků, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na sóju nebo arašídy; - jestliže jste v minulosti měl( a) astmatické záchvaty nebo jiné reakce z přecitlivělosti na některé léky proti bolesti, horečce nebo zánětu ( salicyláty nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky) jestliže máte nebo jste měl( a) opakovaně peptické vředy a/nebo krvácení do žaludku/střev nebo jiné druhy krvácení, například krvácení z mozkových cév; - jestliže u Vás existuje vysoké riziko krvácení ( hemofilie); - jestliže máte srdeční chorobu, která není dostatečně kontrolována ( závažné srdeční selhání) jestliže užíváte methotrexát v dávce 15 mg za týden či vyšší; - pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke .....

Tagy: Trinomia, Vankomycin

Tenofovir disoproxil teva


Neužívejte přípravek Tenofovir disoproxil Teva 245 mg Jestliže jste alergický( na tenofovir, tenofovir-disoproxyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře a přípravek Tenofovir disoproxil Teva 245 mg neužívejte. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tenofovir disoproxil Teva 245 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávejte pozor, abyste neinfikovali ostatní lidi. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. Přípravek Tenofovir disoproxil Teva 245 mg nesnižuje riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo krevní kontaminací na jiné osoby. Musíte nadále dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda jste měl( a) onemocnění ledvin nebo zda Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami. Přípravek Tenofovir disoproxil Teva 245 mg nemá být podáván dospívajícím, kteří mají problémy s ledvinami. Před zahájením léčby může lékař provést vyšetření krve, aby vyhodnotil funkci ledvin. .....

Tagy: Tenofovir disoproxil teva, Vankomycin

Tenofovir disoproxil sandoz


Neužívejte přípravek Tenofovir disoproxil Sandoz• Jestliže jste alergický( na tenofovir, tenofovir-disoproxil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Pokud se Vás to týká, ihned informujte svého lékaře a přípravek Tenofovir disoproxil Sandoz neužívejte. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tenofovir disoproxil Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávejte pozor, abyste neinfikoval( a) další osoby. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. Přípravek Tenofovir disoproxil Sandoz nesnižuje riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo kontaminací krví na jiné osoby. Musíte nadále dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda jste měl( a) onemocnění ledvin nebo zda Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami. Přípravek Tenofovir disoproxil Sandoz nemá být podáván dospívajícím, kteří mají problémy s ledvinami. Před zahájením léčby může lékař provést vyšetření krve, aby vyhodnotil funkci ledvin. Přípravek Tenofovir disoproxil Sandoz .....

Tagy: Tenofovir disoproxil sandoz, Vankomycin

Tenofovir disoproxil aurovitas


Neužívejte přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas- jestliže jste alergický( na tenofovir, tenofovir-disoproxil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře a přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas neužívejte. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tenofovir disoproxil Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávejte pozor, abyste neinfikovali další osoby. I při užívání tohoto léčivého přípravku můžete stále přenášet HIV, i když při účinné antiretrovirové léčbě je toto riziko sníženo. Poraďte se s lékařem o bezpečnostních opatřeních, nutných k zabránění přenosu infekce na jiné osoby. Přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas nesnižuje riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo kontaminací krví na jiné osoby. Musíte nadále dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste měl( a) onemocnění ledvin nebo jestliže Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami. Přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas nemá být podáván dospívajícím, kteří mají problémy s ledvinami. Před zahájením léčby může lékař provést vyšetření krve, aby .....

Tagy: Tenofovir disoproxil aurovitas, Vankomycin

Tazip


Gentamycin nebo vankomycin. Informujte svého lékaře, pokud máte problémy s ledvinami. Neužívejte přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas- jestliže jste alergický( na tenofovir, tenofovir-disoproxil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře a přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas neužívejte. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tenofovir disoproxil Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávejte pozor, abyste neinfikovali další osoby. I při užívání tohoto léčivého přípravku můžete stále přenášet HIV, i když při účinné antiretrovirové léčbě je toto riziko sníženo. Poraďte se s lékařem o bezpečnostních opatřeních, nutných k zabránění přenosu infekce na jiné osoby. Přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas nesnižuje riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo kontaminací krví na jiné osoby. Musíte nadále dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste měl( a) onemocnění ledvin nebo jestliže Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami. Přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas nemá být podáván .....

Tagy: Tazip, Vankomycin

Targocid


Pokud: jste alergický(á) na antibiotikum vankomycin trpíte zčervenáním v horní polovině těla ( Neužívejte přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas- jestliže jste alergický( na tenofovir, tenofovir-disoproxil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře a přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas neužívejte. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tenofovir disoproxil Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávejte pozor, abyste neinfikovali další osoby. I při užívání tohoto léčivého přípravku můžete stále přenášet HIV, i když při účinné antiretrovirové léčbě je toto riziko sníženo. Poraďte se s lékařem o bezpečnostních opatřeních, nutných k zabránění přenosu infekce na jiné osoby. Přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas nesnižuje riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo kontaminací krví na jiné osoby. Musíte nadále dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste měl( a) onemocnění ledvin nebo jestliže Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami. Přípravek Tenofovir disoproxil Aurovitas nemá být .....

Tagy: Targocid, Vankomycin

Přečtěte si o tématu Vankomycin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Vankomycin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Vankomycin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Vankomycin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: