ACTYNOX - Dávkování


 

Dávkování léku: Actynox Medicinální plyn, stlačený


Generikum: nitrous oxide, combinations
Účinná látka: oxid dusnÝ, kyslÍk
ATC skupina: N01AX63 - nitrous oxide, combinations
Obsah účinných látek: 50%/50%
Balení: Lahev na stlačený plyn


Přípravek Actynox Vám bude vždy podán v přítomnosti personálu, který je obeznámen s touto
formou léku. Ten zajistí, aby byl Váš přípravek Actynox vhodný pro použití a aby bylo zařízení
na jeho podávání správně nastaveno. Během používání přípravku Actynox Vás bude
zdravotnický personál sledovat, aby se ujistil, že ho používáte bezpečně. Po ukončení používání
přípravku Actynox Vás bude kvalifikovaný personál sledovat, dokud se nezotavíte.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Váš lékař by Vám měl vysvětlit, jak se přípravek Actynox používá, jak přípravek Actynox
působí, a k jakým účinkům vede jeho použití. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem.

Obvykle budete přípravek Actynox vdechovat skrz obličejovou masku připojenou ke speciálnímu
ventilu, což znamená, že budete mít plnou kontrolu nad průtokem plynu prostřednictvím svého
vlastního dechu. Ventil je otevřený pouze, když se nadechujete. Přípravek Actynox lze podávat
rovněž takzvanou nosní maskou.

Bez ohledu na to, kterou masku používáte, byste měl(a) dýchat normálně.

Po ukončení podávání přípravku Actynox byste měl(a) zůstat v klidu, dokud se nedostanete zpět
do původního duševního stavu.

Bezpečnostní opatření
• V místnostech, kde se provádí ošetření přípravkem Actynox, je přísně zakázáno kouřit a
používat otevřený oheň.
• Přípravek Actynox je určen pouze ke zdravotnickému použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Actynox, než jste měl(a)
Je velmi nepravděpodobné, že byste použil(a) příliš mnoho plynu, neboť dodávku plynu řídíte
sám (sama) a směs plynu je pevně daná (obsahuje 50 % oxidu dusného a 50 % kyslíku).
Pokud dýcháte rychleji než normálně a díky tomu vdechnete více oxidu dusného, než kdybyste
dýchal(a) normálně, můžete se cítit znatelně unavený(á) a do určité míry se můžete cítit
odpoutaný(á) od svého okolí. V takových případech byste měl(a) okamžitě informovat
zdravotnický personál a ukončit podávání.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
95 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
529 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
225 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
355 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
419 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
239 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 390 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
300 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop