ACTYNOX - Interakce


 

Interakce léku: Actynox Medicinální plyn, stlačený


Generikum: nitrous oxide, combinations
Účinná látka: oxid dusný, kyslík
ATC skupina: N01AX63 - nitrous oxide, combinations
Obsah účinných látek: 50%/50%
Balení: Lahev na stlačený plyn


Nepoužívejte přípravek Actynox:
Před použitím přípravku Actynox informujte svého lékaře, pokud máte kteroukoli/kterýkoli z
následujících známek/příznaků:
• Plynem vyplněné dutiny nebo bublinky plynu: pokud v důsledku onemocnění nebo z
jakéhokoli jiného důvodu může existovat podezření, že máte v hrudní dutině vně plic
vzduch, nebo máte bublinky plynu v krvi či jiném orgánu. Např. pokud jste se potápěl(a) s
potápěčským vybavením a můžete mít bublinky plynu v krvi, nebo pokud jste dostal(a)
injekci plynu do oka k léčbě např. odchlípení sítnice či podobného stavu. Tyto bublinky
plynu se mohou zvětšovat a způsobit tak poškození.
• Srdeční onemocnění: trpíte-li srdečním selháním nebo máte závažně narušenou funkci srdce,
protože mírně relaxační účinek oxidu dusného na srdeční sval by mohl dále narušit srdeční
funkci.
• Poranění centrálního nervového systému: máte-li zvýšený tlak v mozku, např. v důsledku
nádoru mozku nebo krvácení do mozku, neboť oxid dusný může ještě více zvýšit tlak v mozku
a s tím spojené potenciální riziko poškození.
• Nedostatek vitamínů: pokud Vám byl diagnostikován nedostatek (deficit) vitamínu B12
nebo kyseliny listové, avšak nebyl u Vás léčen, neboť použití oxidu dusného může zhoršit
příznaky způsobené nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové.
• Střevní neprůchodnost (ileus): máte-li výrazně nepříjemné pocity v břiše – příznaky, které
mohou naznačovat střevní neprůchodnost, mohl by přípravek Actynox ještě zvýšit roztažení
střev.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Actynox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud potřebujete přípravek Actynox používat déle než 6 hodin najednou, provede Vám
zdravotník běžné krevní testy, aby se ujistil, že přípravek Actynox neovlivnil Váš krevní obraz
nebo způsob, jakým Vaše tělo používá vitamín B12.
Svého lékaře rovněž informujte, pokud máte kteroukoli/kterýkoli z následujících
známek/příznaků:

• Nepříjemné pocity v uchu: např. zánět ucha, neboť přípravek Actynox může zvýšit tlak ve
středním uchu.
• Nedostatek vitamínů: pokud u Vás existuje podezření na nedostatek (deficit) vitamínu B12
nebo kyseliny listové, avšak nebyl u Vás léčen, neboť použití oxidu dusného může zhoršit
příznaky způsobené nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové.
• Míra úspěšnosti přípravku je nižší u dětí mladších 3 let.
Váš lékař rozhodne, zda je přípravek Actynox vhodné použít.
Další léčivé přípravky a přípravek Actynox
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné
době používal(a) nebo které možná budete používat.

Užíváte-li další léčivé přípravky, které ovlivňují mozek nebo funkci mozku, např.
benzodiazepiny (uklidňující léky) nebo léky podobné morfinu, měl(a) byste to tom informovat
svého lékaře. Přípravek Actynox může zvýšit účinky těchto léků. Přípravek Actynox v
kombinaci s dalšími sedativy nebo dalšími léčivými přípravky ovlivňujícími centrální nervový
systém zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

Rovněž byste měl(a) informovat svého lékaře, pokud užíváte léčivý přípravek obsahující
metotrexát (např. na revmatoidní artritidu), bleomycin (k léčbě rakoviny), furadantin nebo
podobné antibiotikum (k léčbě infekce) nebo amiodaron (k léčbě srdečního onemocnění).
Přípravek Actynox zvyšuje nežádoucí účinky těchto léků.Těhotenství, kojení a plodnost
Actynox lze v těhotenství podávat, pokud je to klinicky potřebné.
Po krátkodobém podání přípravku Actynox není nutné přerušovat kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud Vám byl podán přípravek Actynox, bez dalšího léku tišícího bolest / sedativa, měl(a)
byste se z bezpečnostních důvodů vyvarovat řízení, obsluhy strojů nebo provádění
komplikovaných úkolů, dokud se plně nezotavíte (alespoň 30 minut).
Zeptejte se svého zdravotníka, zda je pro Vás bezpečné řídit.Více informací