CIPLOX - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (vzácné)
Agranulocytóza (velmi vzácné)
Anafylaxe (vzácné)
Anémie (vzácné)
Hemolytická anémie (velmi vzácné)
Angioedém (vzácné)
Anorexie (méně časté)
Úzkost (vzácné)
Artralgie (méně časté)
Artritida (vzácné)
Asthenopie (vzácné)
Puchýře (vzácné)
Vaginální kandidóza (méně časté)
Zmatek (vzácné)
Zánět spojivek (vzácné)
Poruchy rohovky (vzácné)
Dermatitida (vzácné)
Exfoliativní dermatitida (vzácné)
Průjem (méně časté)
Diplopie (vzácné)
Závrať (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti (časté)
Dyspepsie (méně časté)
Bolesti uší (vzácné)
Otok (vzácné)
Endoftalmitida (vzácné)
Eozinofilie (méně časté)
Lyell (velmi vzácné)
Erythema multiforme (velmi vzácné)
Erythema nodosum (velmi vzácné)
Vyrážka (méně časté)
Horečka (méně časté)
Nadýmání (méně časté)
Halucinace (vzácné)
Bolest hlavy (méně časté)
Hematuria (časté)
Hepatitida (vzácné)
Hordeolum (vzácné)
Zatížení (časté)
Hyperesthesia (velmi vzácné)
Hyperglykémie (vzácné)
Hyperhidróza (vzácné)
Alergické reakce (vzácné)
Hypestéza (vzácné)
Hypoglykémie (vzácné)
Hypotenze (vzácné)
Svědění oka (méně časté)
žloutenka (vzácné)
Keratitida (vzácné)
Leukocytóza (vzácné)
Leukopenie (méně časté)
Křeče (vzácné)
Hypertonie - zvýšené svalové napětí (vzácné)
Myasthenia gravis (velmi vzácné)
Plísňové infekce (časté)
Nazofaryngitida (časté)
Nevolnost (časté)
Neutropenie (vzácné)
Bolest (méně časté)
Pankreatitida (vzácné)
Pancytopenie (vzácné)
Parestézie (vzácné)
Petechiae (vzácné)
Svědění (časté)
Pseudotumor cerebri (velmi vzácné)
Psychóza (vzácné)
Selhání ledvin (vzácné)
Rýma (vzácné)
Záchvat (vzácné)
Status epilepticus (vzácné)
Stevensův Johnsonův syndrom (vzácné)
Superinfekce (méně časté)
Pocení (vzácné)
Synkopa (vzácné)
Tachykardie (vzácné)
Tendonitida (velmi vzácné)
Trombocytopenie (vzácné)
Tinitus (vzácné)
Tremor (vzácné)
Tubulointersticiální nefritidy (vzácné)
Erytém (časté)
Kopřivka (vzácné)
Vaginální svědění (méně časté)
Vaginitida (časté)
Vaskulitidu (vzácné)
Závrať (vzácné)
Zvracení (méně časté)
Selhání jater (velmi vzácné)
Urgentní močení (časté)
Agitovanost (časté)
Fotofobie (méně časté)
Migréna (vzácné)
Zvýšená amyláza (vzácné)
CRYSTALLURIA (vzácné)
Konjunktivální edém (méně časté)
Intrakraniální hypertenze (velmi vzácné)
Abnormální testy jaterních funkcí (časté)
Deprese kostní dřeně (vzácné)
Svalová slabost (velmi vzácné)
Jaterní nekróza (vzácné)
Bolesti očí (méně časté)
Bolest v místě injekce (méně časté)
Zvýšil se slzot (méně časté)
Oční hyperemie (časté)
Ložiska rohovky (časté)
Edém víček (méně časté)
Fotosenzitivní reakce (vzácné)
Sérová nemoc jako reakce (velmi vzácné)
Nevolnost (méně časté)
Myalgie (vzácné)
Snížená chuť k jídlu (méně časté)
Dezorientace (vzácné)
Nepohodlí (časté)
Abnormální sny (vzácné)
Zraková ostrost se snížila (méně časté)
Podráždění očí (vzácné)
Keratopatie (méně časté)
Bodkovaná keratitida (vzácné)
Opuch očí (méně časté)
Nesnášenlivost drog (vzácné)
Zvýšený bilirubin (méně časté)
Suché oko (méně časté)
Zarudnutí (časté)
Epidermolýza (vzácné)
Rozmazané vidění (méně časté)
Dysesthesia (vzácné)
Oční výtok (méně časté)
Pocit cizího těla (časté)
Sebevražedné myšlenky (vzácné)
Abnormální laboratorní test (vzácné)
Vizuální poruchy (vzácné)
Abnormální chůze (velmi vzácné)
Trombocytózy (vzácné)
Alergický edém (vzácné)
Porucha spánku (méně časté)
Dokončena sebevražda (vzácné)
Infiltráty rohovky (méně časté)
Defekt epitelu rohovky (vzácné)
Jaterní postižení (vzácné)
Hypersekrece paranazálního sinu (vzácné)
Hypoakuze (vzácné)
Renální nedostatečnost (méně časté)
Konjunktivální hyperémie (vzácné)

Více informací