Natriumhydrogenfosfát 8 7


Search results for natriumhydrogenfosfát 8 7

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfÁt 8,7%


Používat Nepoužívejte Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7%: - při vysoké hladině fosforu a sodíku v krvi, - při sníženém vylučování nebo úplné zástavě vylučování moči, - při nedostatečné funkci ledvin. Upozornění a opatření Po dobu léčby je nutné často a pravidelně kontrolovat hladinu fosforečnanů a vápníku v séru. Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7% Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. V průběhu podávání nelze přípravek mísit s přípravky, které obsahují vápník a hořčík. Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7% s jídlem a pitím Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7% lze používat nezávisle na jídle a pití. Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vyžaduje-li to Váš zdravotní stav, tak těhotenství a kojení není na překážku použití přípravku. .....

Tags: Ardeaelytosol conc natriumhydrogenfosfÁt, natriumhydrogenfosfÁt 8,7%, natriumhydrogenfosfát 8 7

Read about Natriumhydrogenfosfát 8 7. To make it easier to search for topic: natriumhydrogenfosfát 8 7, we have prepared a list of links for search terms: Natriumhydrogenfosfát 8 7. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Natriumhydrogenfosfát 8 7.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info