Sr 150 & Ibalgin 400


Search results for sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food.......

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 .......

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400


Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 ....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Thyrozol 10 & Lexaurin 1,5 & Trittico ac 150 & Ibalgin 400


Trittico ac 150: Avoid alcohol....Trittico ac 150 (trazodone)...

Tags: Drug combination Thyrozol, Thyrozol 10 & Lexaurin 1,5 & Trittico ac 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 .......

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food.......

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 .......

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 .......

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 .......

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &


Tralgit sr 150 & . Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 . Side effects Tralgit sr 150 a ....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &


Side effects Tralgit sr 150 a Ibalgin 400 . Side effects Tralgit sr 150 a .......

Tags: Side effects Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &


Tralgit sr 150 & . Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food....Tralgit sr 150 (tramadol)...

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400 &, sr 150 & Ibalgin 400

Drug combination: Tralgit sr 150 & Ibalgin 400


Food interactions and other recommendationsTralgit sr 150: Oral administration of tramadol hydrochloride with food does not significantly affect its rate or extent of absorption, therefore, tramadol hydrochloride can be administered without regard to food.......

Tags: Drug combination Tralgit, Tralgit sr 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Side effects: Thyrozol 10 & Lexaurin 1,5 & Trittico ac 150 & Ibalgin 400


Side effects Trittico ac 150 a Ibalgin 400 ....Trittico ac 150 (trazodone)...

Tags: Side effects Thyrozol, Thyrozol 10 & Lexaurin 1,5 & Trittico ac 150 & Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin sus


Neužívejte Ibalgin sus:  jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ibalgin sus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:  máte určité dědičné poruchy krvetvorby ( Pokud u Vás taková situace nastane, poraďte se s lékařem a ukončete léčbu přípravkem Ibalgin sus . Při prvních známkách těžké reakce z přecitlivělosti po užití Ibalgin sus ihned ukončete léčbu. Užívání přípravku Ibalgin sus musí být ukončeno ihned po prvním výskytu kožní vyrážky lézí na sliznici nebo při jakýchkoli jiných známkách alergické reakce. Vyvarujte se užívání přípravku Ibalgin sus během planých neštovic ( Neužívejte Ibalgin sus:  jestliže jste alergický( na ibuprofen nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky ( NSAID) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste někdy trpěl( a) dušností, průduškovým astmatem, rýmou, otokem obličeje, jazyka nebo hrdla nebo kopřivkou po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků ( .....

Tags: Ibalgin sus, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin rapidcaps


Neužívejte Ibalgin Rapidcaps: - jestliže jste alergický( na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapidcaps) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ibalgin Rapidcaps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte poruchou ledvin nebo jater; - máte průduškové astma; - trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním plicním onemocněním vzhledem ke zvýšenému riziku alergických reakcí; - užíváte léky, které mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo krvácení ( Další léčivé přípravky a Ibalgin RapidcapsInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Ibalgin Rapidcaps může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou uvedeny níže podle četnosti: Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): Bolest hlavy, bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea), zažívací potíže, různé kožní vyrážky, reakce z přecitlivělosti (jako kopřivka a svědění) Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): Zvracení, .....

Tags: Ibalgin rapidcaps, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin Rapid


Neužívejte přípravek Ibalgin Rapid- jestliže jste alergický( na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapid) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ibalgin Rapid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte poruchou ledvin nebo jater, - jste bezprostředně po velké operaci, - trpíte dědičnou poruchou krvetvorby ( Při dlouhodobém podávání přípravku Ibalgin Rapid je třeba pravidelně kontrolovat hodnoty jaterních a ledvinných funkcí, stejně jako krevní obraz. zvyšuje riziko nežádoucích reakcí (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Rapid“ níže) Pokud se během léčby přípravkem Ibalgin Rapid objeví krvácení do zažívacího traktu nebo tvorba vředů, musí být léčba ukončena a vyhledána pomoc lékaře. Neužívejte přípravek Ibalgin Rapid- jestliže jste alergický( na ibuprofen ( léčivá látka přípravku Ibalgin Rapid) nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste přecitlivělý( na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní .....

Tags: Ibalgin Rapid, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin Junior


Nepodávejte dítěti přípravek Ibalgin Junior, jestliže: - je alergické na ibuprofen nebo na další podobné léky proti bolesti ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ibalgin Junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže Vaše dítě: - užívá jakékoli jiné léky proti bolesti ( Užívání přípravku Ibalgin Junior musí být okamžitě ukončeno při prvním výskytu kožní vyrážky, poškození sliznic nebo při jakýchkoli jiných příznacích alergických reakcí. Během planých neštovic se doporučuje vyhnout užívání přípravku Ibalgin Junior. Riziko krvácení v trávicím traktu, vředů nebo proděravění sliznice je vyšší se zvyšujícími se dávkami NSA, u pacientů s prodělaným vředem, především komplikovaným krvácením nebo proděravěním (viz bod 2 „Nepodávejte dítěti přípravek Ibalgin Junior“) Pokud se kterékoliv z výše uvedených onemocnění vyskytuje u Vašeho dítěte, poraďte se před použitím přípravku Ibalgin Junior se svým lékařem. Jestliže se během užívání přípravku Ibalgin Junior objeví příznaky infekce nebo .....

Tags: Ibalgin Junior, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin Instant


Neužívejte Ibalgin Instant jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ibalgin Instant se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte určité dědičné poruchy krvetvorby ( Dlouhodobé užívání přípravku Ibalgin Instant vyžaduje pravidelné kontroly jaterních hodnot, funkce ledvin a krevního obrazu. Pokud u Vás taková situace nastane, poraďte se s lékařem a ukončete léčbu přípravkem Ibalgin Instant. Užívání přípravku Ibalgin Instant musí být ukončeno ihned po prvním výskytu kožní vyrážky, lézí na sliznici nebo při jakýchkoli jiných známkách alergické reakce. Vyvarujte se užívání přípravku Ibalgin Instant během planých neštovic ( Pokud se vyskytne některý z výše uvedených příznaků, přestaňte užívat Ibalgin Instant a okamžitě se poraďte se svým lékařem. Pokud se během užívání přípravku Ibalgin Instant vyskytnou nebo zhorší známky infekce, bezodkladně vyhledejte lékaře. Neužívejte Ibalgin Instant jestliže jste alergický( na ibuprofen nebo .....

Tags: Ibalgin Instant, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin grip


Neužívejte přípravek Ibalgin Grip, jestliže: - jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Ibalgin Grip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte nebo jste někdy měl( Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin GripInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Neužívejte přípravek Ibalgin Grip, jestliže užíváte: - jakékoli jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné NSA; - léky na nachlazení a chřipku; - léky k léčbě ucpaného nosu; - nebo jste užíval( a) během předchozích 2 týdnů antidepresiva (viz bod „Neužívejte přípravek Ibalgin Grip“ výše) sympatomimetika (viz bod „Neužívejte přípravek Ibalgin Grip“ výše) léky (ze skupiny betablokátorů) k léčbě vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce (viz bod „Neužívejte přípravek Ibalgin Grip“ výše) Přípravek Ibalgin Grip může ovlivňovat nebo být ovlivňov Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, .....

Tags: Ibalgin grip, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin duo effect


Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect• jestliže jste alergický( na ibuprofen či heparinoid (léčivé látky přípravku Ibalgin Duo Effect) Upozornění a opatřeníVzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin Duo Effect vstřebává kůží přímo do postižené oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán ibuprofen ( Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Duo EffectInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Ibalgin Duo Effect obsahuje parabeny a propylenglykol, které mohou u citlivých jedinců způsobit podráždění kůže či alergické reakce. Protože je Ibalgin Duo Effect podáván místně na bolestivou oblast, je zde menší riziko komplikací, než při podání ibuprofenu ( Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect• jestliže jste alergický( na ibuprofen či heparinoid ( léčivé látky přípravku Ibalgin Duo Effect) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte-li sklon k astmatickému .....

Tags: Ibalgin duo effect, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin 600


Neužívejte přípravek Ibalgin 600- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ibalgin 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u Vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. jestliže trpíte astmatem, může u Vás přípravek Ibalgin 600 mg zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu ( pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, může u Vás přípravek Ibalgin 600 zvyšovat riziko vzniku alergické reakce. současně užíváte léky snižující srážení krve; pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u Vás i Ibalgin 600 mg, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů; - jste prodělal( Pokud se u Vás objeví krvácení ze zažívacího traktu (černě zbarvená stolice, krev ve stolici nebo zvracení krve), musí být Ibalgin 600 vysazen. Pokud trpíte mírným nebo středně závažným onemocněním ledvin nebo jater, je nutné .....

Tags: Ibalgin 600, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin 400


Neužívejte přípravek Ibalgin 400- jestliže jste alergický( na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin 400) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ibalgin 400 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater, - trpíte průduškovým astmatem i v klidovém stavu, - trpíte některým onemocněním pojivové tkáně ( Přípravek Ibalgin 400 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Ibalgin 400 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být přípravek Ibalgin 400 vysazen. Přípravek Ibalgin 400 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen dětem do 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin 400Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 400) Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která
Tags: Ibalgin 400, sr 150 & Ibalgin 400

Ibalgin 200


Neužívejte přípravek Ibalgin 200- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ibalgin 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte těžší poruchou ledvin, jater, - trpíte průduškovým astmatem i v klidovém stavu, - trpíte některým onemocněním pojivové tkáně ( Přípravek Ibalgin 200 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Ibalgin 200 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být přípravek Ibalgin 200 vysazen. Přípravek Ibalgin 200 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě a lékové formě určen dětem do 6 let. Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin 200Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při užívání ibuprofenu (léčivá látka přípravku Ibalgin 200) Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 200 patří) Dospělí a dospívající .....

Tags: Ibalgin 200, sr 150 & Ibalgin 400

Read about Sr 150 & Ibalgin 400. To make it easier to search for topic: sr 150 & Ibalgin 400, we have prepared a list of links for search terms: Sr 150 & Ibalgin 400. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Sr 150 & Ibalgin 400.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info