Adacel


Search results for Adacel

Adacel


Zda je ADACEL vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře nebo zdravotní sestru informovali, pokud se některý z níže uvedených bodů vztahuje na Vás nebo Vaše dítě. Nepoužívejte ADACEL, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě • měli alergickou reakci na: - vakcínu proti záškrtu, tetanu nebo pertusi, - na kteroukoli další složku vakcíny ( zda Vám nebo Vašemu dítěti bude podána vakcína ADACEL. Upozornění a opatřeníInformujte před očkováním svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě • dostali posilovací dávku vakcíny proti záškrtu a tetanu během posledních 4 týdnů. V takovém případě nemá být ADACEL Vám nebo Vašemu dítěti podán a Váš lékař na základě oficiálních doporučení rozhodne, zda Vy nebo Vaše dítě můžete/může dostat další dávku. zda Vy nebo Vaše dítě máte dostat ADACEL. • Máte progresivní ( Další léčivé přípravky nebo vakcíny a ADACEL Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte, v nedávné době jste užívali nebo můžete užívat nějaké .....

Tags: Adacel, Adacel

Read about Adacel. To make it easier to search for topic: Adacel, we have prepared a list of links for search terms: Adacel. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Adacel.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info